Ideala förskolan i Umeå – bästa från Reggio Emilia – utan det sämsta i reviderat funktionsprogram – ger flex-friskare miljöer + atriumytor…

igår 26/5 blogg om att idag för För- och grundskolenämnden bordlägga reviderat förslag Funktionsprogram förskola – bl a pga ”genomgångsrum och stora smittrisker med mycket av mötande”.

Och nu än mer…med en entré för tre avd och ett groventrérum för alla, dvs 3×15-20 barn, föräldrar och personal = 100-talet och smittrisker som inte behandlas här trots framtagen under caoronapandemin, något av det sämsta i revideringen.

Härunder ritningar och jämförelser förr, nu och för framtiden. Nedan t v Böle förskola med störande torgrum i mitten likt t h Region Emilia-modell

Ovan t v förskolan Kålmasken, utan innetorg men i stället ”groventrè-torg” i mitten. T h ovan: Min modell för campusförskola som blev Professorn Campus, egendrift, 2016, nu i Umeå kommun-regi, Glaciären, 8 avd 2 plan

Härunder ur Idébok i förskoledesign för Flex-Friskare Förskola, mars 2021

UBBI Atrium 2021 – utveckling av Campus Flex, här med länkar likt t h förskolan Missionären, Umeå 1990. Varierbar i länkar för olika tomter samt med alternativa entréer i ”corona”-anpassning.

Se ovan positiva omdömen: ”intressanta idéer” – ”speciellt flexibla nyttjandet” -”kvantitativt och kvalitativt intressanta att beakta i det framtida arbetet”, – 2003 i möte med chefer för förskoleutbyggnad i för- och grundskoleförvaltningen i Umeå kommun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.