Umeå når ej 200 000-mål enl SCB! Nysatsningar behövs – på fritid och bästa förskola – lockar besök och barnfamiljer – gynnar näringsliv – och blir växande stad i mer än siffror…

Ur SCB:s, Statistiska Centralbyrån, siffror på befolkningsökning sedan 2015 syns följande minskande ökningstakt för Umeå kommun.

och nyligen kom följande om SCB-prgonos fram till 2040 med 146 600 invånare, dvs fortsatt minskande ökningstakt.

Men redan 2017 ur LU-prognos (vad det nu är?) fanns scenario-prognos om 141 000 umebor 2040!

Och på Umeå kommuns hemsida med ”Sidan publicerades 2020-10-31”, finns ovanstående figur och nedan inledning:

(länk https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan/umeamot200000invanare/tillvaxtscenario200000invanare.4.408bf0f717442258a8869f.html)

Tillväxtscenario 200 000 invånare

Utifrån de tidigare beskrivna strategierna har ett scenario formulerats för Umeås framtida tillväxt i ett 200 000-invånarperspektiv.
Scenario 200 000 och bebyggelseutvecklingen omfattar hela kommunen. Inriktningen mot komplettering av befintliga miljöer är stark och genomgående oavsett om det handlar om stadskärnan, omgivande stadsdelar, tätorter utanför Umeå, byar på landsbygden eller i kustnära lägen.
—-
Så komplex planering i nedan rep från nu nedlagda Umeå Tidning blir än mer komplex om befolkningsökningstakten minskar, så att Umeå inte når 200 000-målet år 2050, kanske inte ens 160 000, ifall SCB-siffror stämmer. OCH då behövs än mer av…

Nysatsningar – på fritid och bästa förskola som lockar besök och barnfamiljer – gynnande näringsliv så att Umeå vänder minskande ökningstakt till en växande stad i mer än siffror…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.