Ny förskola stoppad – för lite utemiljö – lär av förskolor Berghem + Campus – mindre innemiljö stoppar nya igen – lär här av campusförskolemodell…

För lite utemiljö stoppar bygge av ny Umeåförskola  – även ny modell – pga för lite utemiljö med mindre än Boverkets rekommenderade 40 kvm/bern friyta.

Det blev avslag för byggnadslov och återremittering. Då kan kommunen ta lärdom av Umeå främsta utemiljöer, Berghems förskola, nedan, fem avd i ett plan.

Och campusförskolan/Glaciären på universitetsområdet norr om Umeå friidrottsarenan vid IKSU Sportcenter. Se även uppsikten inifrån över utemiljön, alla avd på Berghem och på campus med balkong och personalrum/entré därunder.

Men den nya förskolan Kålmasken har även mindre innemiljö per avd jämfört hittills i Umeå kommun pga groventré-torg och färre gemensamhetrum. 

Nedan ritning (6 avd 2 plan) från reviderat funktionsprogram antaget 27/5 2021 av För- och grundskolenämnden (men L-reservation).

Här syns ovan hur groventré-torg om 70 kvm blir passageytor och minskar avd.ytor, ”Reggio Emilia”-modeller med innetorg ger mer lekytor, se nere t h ur Umeås Funktionsprogram 2010, rosa ytor, (Kalmarex. Umeå har egna varianter av).

Uppe t h och nere t v är andra Umeåförskolor där mer lekytor ges i lekhallar utanför avd, och med entréytor på avd ger hemvistyta mer än ny modell Kålmasken. Mest användbar verksamhetsyta har Missionären, ovan t v/avd + mer i lekhall.

Denna är en variant av mina UBBI-modeller för över 30 år sedan och är grundidé för campusförskolan (ProfessornCampus 2016/förskolan Glaciären, 2019). Se nedan (framtagen av Peab AB) med egna entréer/kapprum och egen passage till gemensamt innetorg.

Därmed fås mer och bättre nyttjade lekytor och nya förskolan Kålmasken minst. Därför behöver Byggnadsnämnden begära redovisning här och Umeå kommun fastställa minimiytor verksamhetsyta/avd, precis som Boverket har för utemiljön.

Men även annan brist, i likvärdighet som anses viktigt i reviderat funktionsprogram i år, ska räcka till avslag i bygglov och återremittering. Medan nedervåning har inneentré direkt, måste ovanvåningens avd ta sig via utetrappentré likt utrymningsdito. Camppusmodellen har invändig trapphus och likvärdighet här.

Mer om utvärderingar/analyser av sjuka och friska planlösningar, finns i min idébok om färskoledesign (se förra bloggen och tidigare).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.