Umeå kommun backade på min enkätbegäran om allmän handling. Oklara beslut av ny förskola – åter-remittera + syna med coronaanalys. Kommunaråd ta förskoleansvar…

Blogg den 10/6  handlade om stopp för min begäran att ta del av enkätresullat från revidering av Funktionsprogram förskola i Umeå kommun. Tjänsteman vid För- och grundskoleförvaltningen lämnade inte ut detta med motivering ”arbetsmaterial”.

Efter e-brev i frågan tilll utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin, ”backade” Umeå kommun på avslag om allmän handling så att fick jag sammanfattningen och ska senare få mer efter avkodning av svaranden, 14 tillfrågade förskolor.

Nedan är dokumentet som först inte fick bli allmän handling, EN A4-sida, där svar om att gemensamma ytor har låg nyttjandegrad gav beslut att ta bort det mesta av sådant. Men bara 14 förskolor av Umeås cirka 100, endast 14 procent, Och vad är högt nyttjande, sägs inte.

Då det inte framgår om 14 är representativt urval, ger svaren oklara beslut för ovan slutsats med beslut. Om det gäller 14 förskolor i två plan framgår inte = än osäkrare.

En grund för revidering av tidigare funktionsprogram från 2010 var att nu byggs och planeras för allt fler 2-plansförskolor. Inget sägs om detta i sammanställningen här. Detta ger oklarheter om hur samverkan mellan nedre- och övre plan bäst kan ordnas.

Planer nu för utetrappentréer likt utrymningsvägar, ger ej den likvärdighet som anges viktigt. Sådana oklara beslut och uppenbart ej likvärdigt mellan de olika våningarna samt inget om just 2-plansförskolor, ger ofullständigt underlag för ny förskolemodell.

Här den modell reviderade funktionsprogrammet föreslår, Kålmasken på Tomtebo. (stoppad f n, se längre ner)

Oven en modell med gemensamt torg för 3-4 avd för under- och övervåning som Umeå byggt ett flertal av de senaste fem åren, ovan Böle förskola 8 avd i 2 plan från januari 2021 och därmed oprövad längre tid.

För- och grundskolnämnden som beslöt om det nya reviderade funkitionsprgrorgrammet 27/5 2021, behöver göra som Byggnadsnämnden nyligen för bygglov pga otillräckliga utemiljöytor, återremittering av ny förskola Kålmasken på Tomtebo.

Detta pga av ovan oklarheter och ej likvärdigt i entréförutsättningar, nedre och övre våning samt inget om samverkan mellan de olika våningarna. Samt ej nära entré — avd. som ”bör finnas”, se sammanställning ovan.

Nedan är utveckling min UBBI-modell Campus i projekt Innovativ Förskola som kommun medfinansierade genom Uminova Innoavtionprojekt och gav Professorn Campus, 8 avd i 2 plan, 2016.

Den har likväridghet i entréer med innetrapphus, nära avd. och inga störande genomgångar till torg som i kommunens 2-plansförskolor och kan vara orsak till låg nyttjandegrad (se ovan),

Här ur min idébok om förskoledesign från mars i år 2021, som Umeå kommun än inte visat intresse för. Den har i ovan Atriumlösning coronaanpassning, vilket inget nämns om i reviderade funktionsprogrammet trots arbete under pandemins i fjol och i år, bara det skäl nog att stoppa revideringsförslaget,

Särskilt som Kålmaskenmodellen har stora smittrisker med groventré-torg om 70-80 kvm där 3-4 avd/plan med barn, förälder och personal (100-talet eller mer) möts in och ut och inom vid lämning/hämtning.

Denna entrélösning behandlar  inte  revideringsförslage angående smittrisker. Pga coronatider och uppmärksamhet för andra arbetsmiljöer för coronaananlys, t ex kontor, behöver sådan göras också för nya förskolemodeller i Umeå.

Således stopp för Kålmaskenmodell och återremittering till revideringsgruppen med nya direktiv. Där även kommunstyrelsen med kommunalråden i spetsen nu tar ansvar för förskoleutbyggnaden – som förr – då det  handlar om pedagogik, teknik och ekonomi. Finns mer om i min idébok om förskoledesign. Erbjudande för sommarstudier…?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.