Umeås kommunalråd – oklara beslut av ny förskola – återremittera – syna med coronaanalys – för flex-modell…

Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S) fick brev av mig i början på sommaren om förskolemijöer, här början och därunder bild på folder om min idébok i förskoledesign från i mars i år.

Min blogg på vk.se https://blogg.vk.se/umeas-basta/ idag måndag 28 juni har rubriken

Umeå kommun backade på min enkätbegäran om allmän handling. Oklara beslut av ny förskola – återremittera + syna med coronaanalys. Kommunalråd ta förskoleansvar… 

Än inget svar eller reaktion, inte heller att handlingarna diarieförts och meddelats mig, något mestadels sker vid e-post till Umeå kommun. Så breven kanske kommunalråden inte läst och studerat bilder och ritningar?

I alla fall, det reviderade funktionsprogram som För- och grundskolenämnden godkände i maj för nya förskolor har allvarliga brister varför återremittering behövs för analys utifrån de krav kommunen har på planlösning och utformning, särskilt viktigt nu för 2-våningsförskolor och coronatider med smittrisker.

Enkäten bakom revideringen var till 14 förskolor av 100, dvs endast 14% och har inga frågor om samband mellan över- och undervåning, dock markerar en förskola:

”Utanpåliggande ståltrappa som används av barnen som har sina avdelningar på övre plan upplevs som brant och ej barnsäker.”

Men i det ritningsförslag som revideringen presenterar är det fortsatt ”Utanpåliggande ståltrappa…”!

I sammanfattningen av revideringsgruppen står det:

”Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.”

Men i revideringsritningarna är det gemensam entré till 3 resp 4 avdelningar per plan! Mesta i Umeå kommun, hittills!? Nedan exempel med 6 avd (3+3) för en Kålmaskens förskola på Tomtebo – och utanpåliggande trappa…

Nu är planeringen av den stoppad av Byggnadsnämnden – inte för att man synat innehåll och utformning – utan för otillräcklig utemiljö.

Så om Byggnadsnämndens ledamöter tillsammans med de tre kommunalråden tar del av revideingsförslag/beslut F-o-G-nämnden tog före sommaren, finns anledning att göra gemensam sak och begära översyn av revideringsenkät med slutsatser där.

Se mer i bloggar 30/6 och 2/7, om revidering och enkät. Här nedan fyra olika modeller på fleravdelningsförskolor i Umeå, uppe t h i ett plan, 6 avd av Reggio Emilia-typ kommunen följt (denna är från Kalmar) med gemensamma entréer och störande inomhusmiljöer.

Uppe t v sådan RE-modell i 2 plan, Böle förskola och utetrappor, nära entréer och störande innemiljöer. Nere t v Kålmaskenmodellen med utetrappor och alla avd i en (grov)entré och störande miljöer.

Nere t h min modell, 8 avd 2 plan, för det som blev campusförskola VT 2016, Professorn Campus i egenregi, nu kommunal förskola Glaciären, med skilda entréer och få störande genomgångsrum/miljöer.

Denna campusmodell är ovan utvecklad för att än mer minska störande miljöer och har länkar mellan huskroppar likt förskolan Missionären, Umedalen i en våning har och många andra i Umeå kommun också.

Detta passar för olika utemiljöer liksom variation inomhus, nära till samverkan utan genomgångsrum, dvs flexibel ute och inne samt minskade smittrisker, således ”coronaanpassad”.

Detta gäller inte för Umeå kommuns nuvarande 2-plansförskolor och allra minst för det revideringsförslag För- och grundskolenämnden antog i maj – inte ”coronasynade” m a p smittrisker…

Så initiativ från Umeå tre kommunalråd är välkommet. Kanske när de studerat brev och annan information om förskolemiljöer de fick för snart två månader sedan?!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.