Optimala förskolemiljön med bästa från ”hotell-varianten” förr + ”torg-modeller” nu = Umeå föregångare

Över 75 års kunskap och erfarenheter av daghems/förskolemiljö-erfarenheter i Sverige ”raderas” i Umeå i ny förskolemodell ifall För- och grundskolenämndens beslut i maj om nytt reviderat fuktionsprogram, blir verklighet.  Här ända från 1946 i riksanvisningar.

Då rekommenderade att bygga med avskilda avdelningar, ofta utefter en korridor likt hotellrum och korridorer, se ovan.

Barnstugeutredningen 1968 och därpå lag om allmän förskola 1975, gav råd via Socialstyrelsen om gemensamma rum för två eller fler avdelningar i syfte att ge samverkan för barnen med samarbete för personalen.

2010 antog Umeå kommun ett Funktionsprogram Förskola där ”torgrum” för alla avd ihop introducerades med möjlighet att även äta där (eller en särskild matsal).

Nedan är t v (färgat) ur Funktionsprogram 2010 med gemensamt lekhallar och torgrum och t h, överst min campusmodell med gemensamma rum utan störande genomgångar och underst ritning Böle förskola med torg och störande passager.

2021 i vår presenterades ett reviderat fuktionsprogram efter enkät till 14 av 100 förskolor i Umeå kommun + en helt ny lösning som avvecklar nästan allt av gemensamma rum per våning i 2-plansförskolor., se nedan. Notera även riskfylld utetrappentré!

Detta blir då en ny ”hotell-variant” med ett groventré-torg som en slags ”hotellobby” och sedan ut till resp ”avdelnings-sviter”!

Men varför gå från en ytterlighet till en annan?

Hellre utveckla optimala förskolemiljöer med bästa från ”hotell-varianter” förr + ”torg-modeller” nu så att Umeå föregångare – igen för det har Umeå varit på olika sätt i decennier i barnstuga/daghems/förskole-byggande – men inte med senaste förslagen (se här och i tidigare bloggar)

samt dessutom bli vägledande för ”coronaanpassning”= mindre av smittrisker genom färre störande passager.

Ett optimalt exmepel kan vara nedan, utvecklat ur min modell ovan för campusförskolan i Umeå, Professorns Campus, personalkooperativ , nu Glaciären i kommunregi.

Här ur min idébok om förskoldesign från mars i år.

Här tas även något av ”det bästa” från förr i Umeå, att bygga med länkar som i förskolan Missionären, Umedalen, 1990 och var resultatet av ett typbarnstvugeprojekt där Umeå, Nordmaling och Vännäs byggds liknande.

Redan då markerades i socialnämndens beslut att bygga med passager som stör verksamheten så lite som möjligt, något högaktuellt idag och än mer för friskare miljöer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.