Uppdat. Coronarisker med 14 dörrar på 67 kvm i ”groventré-torg” i ny förskola och kommunkritik ”Gemensam entré” ger ”trängsel vid in- och utgång.”

UPPDATERING 29/9

SID 22 FUNKTIONSPROGRAM FÖR FÖRSKOLA (det reviderade, min anm.)

”Genomgångsrum med många dörrar kan ge upphov till störningar, buller och stress. Korridorer ska ses som kommunikation- och transport- ytor, inte som platser för aktivitet och lek.” (många dörrar 14?, min anm.)

Men varken i sammanfattning (se längst ner) till För- och grundskolenämnden vid beslut i år eller i pressleasen nämns om problem med dörrar + genomgångsrum – ytterligare anledning för FoG-politikerna att låta syna reviderat funktionsprogram + ritningar.

BLOGG 27/9

Trots förskolerektorskritik i enkätsvar i  Umeå kommuns reviderade-funktionsprogram förskola i maj 2021 om ny förskolemodell med

”Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.”, står det

EN gemensam entré/plan och 12-14 dörrar (2 i elcentral) i ”groventré-torg” i planer för ny förskolemodell i Umeå kommun, Kålmasken, 6 avd i 2 plan, se överst t v och t h

11 dörrar i innetorg i Böle förskola i 2 plan, (ovan t v) med 8 avd. – är annat exempel på störande miljöer och påpekas i enkätsvaren.

OCH enkätsvar som ”Personal upplever att det blir rörigt och lätt hög ljudnivå när många barn och personal ska samsas kring utrymmet i kapprummet.” gör att rörighet och ljudnivå i ”groventré-torg” med 3-4 avd och 12-14 dörrar kan bli än värre då.

MEN medan ovan kommunkritik mot gemensam entré… nämns i enkätsvar, så finns inte detta med i sammanställningen För- och grundskolenämnden beslutade utifrån i majmöte i år, se nedan.

Om nämndsledamöterna fick en muntlig föredragning med ritningsförslag och enkätsvar, framgår inte av protokollet, inte heller om revideringsgruppen  (inkl tillfrågade rektorer) sett och yttrat sig om ritningar för Kålmasken som finns i föreslagna funktionsprogram.

Vid fråga till för- och grundskoleförvaltningen om man tagit del av ritningar och yttrat därom, har svaren varit varken ja eller nej utan endast att mer information finns inte utöver redan meddelat.

Så samma fråga har nu den politiska ledningen i för- och grundskolenämnden fått, dock än ej någon reaktion.

Trots arbete med reviderat funktionsprogram under coronapandemin, har inte smittrisker tagits upp. Så kritiken om gemensam entré och trängsel kan i ett ”groventré-torg” på 67 kvm och 12-14 dörrar med EN enda entrédörr, ger skäl för att syna coronarisker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.