Nej till förskola – för liten utomhusyta – Ja till mycket störande i ”groventré-torg” med EN entré = smittrisker! Bara tre veckor att syna ny förskola.

Det kan vara värt i bloggupplysning om revidering av funktionsprogram för förskola i Umeå, att visa hur olika utomhusytor och innedito behandlas i För- och grundskolenämnden och Byggnadsnämnden i Umeå kommun.

Se nedan från VK den 18 juni i år, nej till bygglov för ny förskola Kålmasken på Tomtebo pga för liten uteyta för de sex barnavdelningarna, 100-talet med 17/avd i snitt. Man hänvisar till råd från Boverket (dock ej riksbindande) 40 kvm per barn.

FöG-nämnden godkände däremot vid möte 27 maj, strax innan, ny utformning av förskolan-

Och detta utan att ha haft den nya planlösningen på remiss till partierna eller att revideringsgruppen redovisat bedömning av ritningen. Detta har jag i tidigare bloggar fått veta i dialog med förvaltning och politiker.

Dvs godkännande gav då JA till ett ”groventré-torg” med upp till 14 dörrar på 67 kvm för 3 avd/plan och c:a 50 vardera. Än fler blir med 4+4 avd som finns med i det reviderade F-programmet. SE ritning här.

JA är det också till EN entré och sägs här nedan i pressrelease kl 14.30, innan nämndsmötet är slut, ”Gemensam entré” står det. Men inget om att i enkätsvar av de 14 rektorer finns följande kritik:

”Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.”

OCH i sammanfattningen från revideringsgruppen är inte detta påpekande med. Det står om andra gemensamma rum som ateljé, torg, matsal och vattenlek,  men inget om EN gemensam entré och dess störningar som riskeras.

om L-reservationen ovan godtagits om att låta extern expertis granska revideringsunderlag, inte underkänts av övriga partier, kunde ovan brister ha upptäckts. Noteras bör att innehållet i L-reservationen nämns inte i pressreleasen…

Så Byggnadsnämnden agerade mer för barnens bästa genom avslag på bygglov pga av för liten uteyta.

För- och grundskolenämnden får nu då tid och möjlighet att syna de inre miljöerna noggrannare, t ex smittspridningsrisker i ”groventré-torget” och andra genomgångsrum som finns inne på resp avd.

Där finns gemensamt rum för två avd och ”matrummet” på varje avd är passage till fem andra rum! Se ritning ovan..

PS

Det var bara tre veckor mellan FoG-beslut den 27/5 och bygglovsavslag  den 16/6 i år. Underlaget för byggnadslovsansökan måste ju ha varit klart ett tag före.

Var allt detta bestämt innan för- och grundskolenämndens ledamöter fick ta del av förslaget till nytt funktionsprogram för förskola i Umeå?

I så fall känns inte detta helt demokratiskt för möjlighet att politiker och allmänhet (kanske förskoleförädrar hade varit intresserade) att studera revideringsmaterialet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.