Oprövad förskola i Umeå följer ej råd om nära kapprum, uppsikt, överblick och genomgångsrum – störande groventré – ger sämre arbetsmiljö

Ovan är framsidan på revidering 2021 av funktionsprogrammet från 2009/2010 som hade flera olika utformningar med förklaringar till ritningar att jämföra med.

Det reviderade visar två lösningar, en är Böle förskola, jan 2021, Reggio Emilia-modell med inomhustorg (förskolan Trollet, ovan nere t h), nederst t v, 8 avd 2 plan med innetorg.

Den andra, nedan överst, är ny modell, Kålmasken, 6 avd 2 plan, och intill förstorad kring entrén, ”groventré-torg” på 67 kvm och 12-14 dörrar, med kapprum 5 – 10 m ifrån huvudentrén, den enda (samma i plan 2 med utetrappa, ej inbyggd).

MEN nedan råd om ”Entréer till förskolan” ska ligga nära kapprum och ”bör ha fönster mot gården” följs ej. Det är flera och många meter entrédörr – kapprum. Så det blir ingen överblick därifrån över barnen utomhus, dvs ytterligare avsteg från kraven..

OCH groventrén är stor, 70 – 90 kvm, ett ”groventré-torg” med 3-4 avd /plan, 50-70 barn och föräldrar, plus personal. Ovan t h syns alt. kombinationer, alla med långa avstånd entré-kapprum.

Notera även ”Groventrén ska fånga upp smuts och väta” och det med alla barnen, det blir stökigt, rörigt, bullrigt, mm med så många ihop, entrélösning som inte finns annanstans i Umeås förskolor. Således en helt oprövad förskolemodell!.

OVAN beskrivningar för förskolemiljön i det revideringsprogrammet om ”Genomgångsrum med många dörrar” (12-14 i ”groventré-troget”) och störningar, buller och stress.”, blir det då här.

Allt detta riskerar svårare arbetsmiljö, särskilt vid sämre väderlek.

Frågan är om För- och grundskolenämndens ledamöter visste detta, eller fick veta, när de godkände revideringsförslaget i maj i våras. Såg de ritningarna och redovisade revideringsgruppen någon utvärdering från intervjuade förskolerektorer kring ritningarna?

Så om Liberalernas reservation (avslogs på majmötet i år) att låta extern expertis syna det reviderade förslaget til funktionsprogram – godtas i höstmöte ges möjlighet till rättelse på avsteg från innehållet som visas här ovan vid framtagning av nya modeller.

Kanske mer upptäcks vid en granskning, t ex den att de i revideringen borttagna innetorgen för alla avdelningar är värdefulla för ”varierande aktiviteter” och ”Många valmöjligheter” (ovan text i revideringstexten).

Så att fler valmöjligheter ges likt i F-program 2009/2010 (mer orm längst upp i bloggen).

Mer om detta och plusvärden då i kommande blogg. Där visas att den reviderade förskolemodellen har 15 % mindre avd.ytor än många förskolor i Umeå genom åren och

ge krav på mindre barngrupper.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.