1976 överytor i Umeådaghem – ändrades – 2003 nya merytor i förskoleplaner – ändrades – 2008 samma – ändring – 2021 mindre avd.yta i ny förskola – bekräftas i revideringsunderlag – ändras?

SOM NYBLIVEN FÖRSKOLLÄRARE (1973) SÅG JAG 1976 ÖVERYTOR I UMEÅDAGHEM

I VK NEKADE KOMMUNEN OM ”SNO” EXTRA STATSBIDRAG – MEN ÖVERYTORNA ÄNDRADES OCH SEDAN PÅ RIKSNIVÅ (andra kommuner I Sverige gjorde samma).

2003 SOM FÖRETAGARE INBJÖDS JAG TILL KOMMUNEN – SÅG NYA ÖVERYTOR

VID MÖTE MED POLITIKER VISADE JAG PÅ DESSA – MED GENSVAR OCH ÄNDRING – IGEN – VILKET SENARE BERÄTTADES OM  I EX-ARBETE VID UMEÅ UNIVERSITET

2008 ÖVERYTOR IGEN OCH FÖRDYRINGAR SAMT UTFORMNINGAR MED MINDRE AVD.YTA, OM GENOMGÅNGSRUM MED STÖRNINGAR – OCH ÅTER ÄNDRING

 

NU 13 ÅR SENARE UPPTÄCKER JAG MINSKADE AVD.YTOR, SE UR BLOGG 5/10:

Stopp pga för liten uteyta – nu minsta inneytor jämfört med förr i ny Umeå-förskola – stopp/sänkta barngrupper

Efter stopp för bygglov av ny förskola före sommaren på grund av för lite uteyto enligt Byggnadsnämnden, visar ytgenomgång inomhus jämfört andra förskolor i Umeå kommun på mindre avdelningsinomhusytor per barngrupp i den nya, t o m bland de minsta sedan 1970-talet…

PGA ”groventré-torg” om närmare 70 kvm minskar varje avd.yta till 120 kvm. Det är 15 % procent mindre, drygt 20 kvm, än förskolan Missionären, Umedalen, 1990, med lite över 140 kvm avd.yta samt få genomgångar och högre andel ”pedagogisk nettoyta”.

NEDAN LÄNGST T H MISSIONÄREN, 140 KVM, INTILL NY UMEÅMODELL, 120 KVM

T V KÅLMASKEN OCH BÖLE, MITTEN GROVENTRÉ-TORG, EN ENTRÉ, EJ I AVD.YTAN

OVAN REVIDERAT FUNKTIONSPROGRAMS YTSIFFROR ÄR 120 KVM/AVD (som jag visat), MINDRE ÄN KOMMUNNORM 140-142 KVM (GROVENT´RÈ I AVD.YTAN)

Med groventrén ihop på avd. fås nära kommunikation in/ut och uppsikt som revideringen inte visar i ritningar, MEN anger ska finnas enligt texten på sid 17: 

Entréer till förskolan ska vara välkomnande och lättillgängliga för barn och vuxna och de ska ligga i direkt eller i nära anslutning till kapprum och avdelningens övriga rum. Entrén bör ha fönster mot gården så att personal kan ha överblick över barn som är ute på gården.

SÅ NU FINNS, ÅTER,  ANLEDNINGAR ATT FÖRSKOLEPLANER I UMEÅ ÄNDRAS…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.