Ny Umeåförskola följer INTE kommunrevidering för entréer – genomgångsrum – valmöjligheter. Campusidéer gör det – politiker välj – väl prövad i åratal eller helt oprövad

Umeåpolitiker, bedöm förskole-modeller för entréer – genomgångsrum – valmöjligheter, kommunens eller campusidé. Välj efter att ha studerat text och ritingar här.

Nedan är Umeå kommun förskolemodell från reviderat funktionsprogram från maj i år. Därunder är beskrivningar från F-programmet som anses viktiga för väl fungerande förskolemiljöer. Det gäller entréer, genomgångsrum och valmöjligheter.

ENTRÉN här är en enda för alla (tre/plan) avdelningar, som ”groventré-torg” – nära 70 kvm med 12-14 dörrar, en bit, 5-10 m, från kapprum och försvårar överblick ut/in…

GENOMGÅNGSRUM blir det i entrétorget för 50-talet barn per plan, personal och många föräldrar liksom i avd. allrum med 5 dörrar och i delat rum mellan avd.

VALMÖJLIGHETER är mellan två avd, t v, och den tredje är solitär, t h, där entrétorget skiljer barngrupper åt.

Här nedan är kraven för nedan funktioner och kommunmodellen INTE uppfyller!

Här ovan är kraven för ovan funktioner och som campusidéer nedan uppfyller!

Nere t h, övre bild, grundidén av min campusmodell för det som 2016 blev Professorn Campus (personalkooperativ) i Umeå, i kommunregi från 2019, här flexibel i tre storlekar.

Därunder utveckling till en Atrium-modell med fler in/ut samt egna avd.entréer. Och än ”coronasäkrare” med mindre smittrisker…

T v är en förnyad 2-avd-modell, ”verandaidé” som ger mer in/ut med mer uteverksamhet och är invändigt liknande campusmodellen med få genomgångsrum = friskare miljö.

ENTRÉERNA är flera – direkt till kapprum – med överblick in/ut – extra i atriummodell

GENOMGÅNGSRUM undviks och kapprum är passage till/från innetorg/pedagogikhall

VALMÖJLIGHETER är olika – mellan grannavd – till/från innetorg – ut/in – ger variationer

Politiker i Umeå, gör gärna er bedömning av ny reviderad förskolemodell – utifrån den text som antogs i maj i år. Välj mellan väl prövad i åratal eller helt oprövad idag.

Ovan bildcollage är om väl prövad grundmodell UBBI och utvecklad under mer än 30 år (se ovan) i två företagsprojekt, via Unikum 1988-89 (bilder överst) och Uminova Innovation 2011-2016, Innovativ Förskola (mittenrad t v) och collage i mitten.

Båda företagsinstitutioner vid Umeå universitet och enda innovationssatsningarna i Sverige för förskolebyggnationer sedan MAFF-projekt på 1980-talet.

T h flexmodeller, olika storlekar, och därunder verandamodellen. T v nederst reportage i fackliga tidningen Förskolan 1990 i temanummer om lokaler och miljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.