Umeå kommun lyssnar på min kritik och nya idéer – efter en tid – så snart coronasäkras förskolemiljöerna?!

Umeå kommun har lyssnat på min kritik kring barnstugor-daghem förr och förskolor nu, ibland med viss tidsfördröjning, här genast av undersökning med personalkritik, 1980.

Detta godtog kommunen så vid kommande förskolor var byggnaden ändrad 180 grader med uppsikt inifrån och ut via de flesta rummen (inte lekhallen som innan) liksom entrén.

I nedan fackreportage gillas min UBBI-modell, men man saknar passage/korridor förbi lekhallen i förskolan Missionären, 1990 överst t v i bild och bredvid bygglovsritningen.

I texten (ovan) från Umeå kommun långt senare står att Missionären har ritning VAB 1, nere t v. Men den är olik i entréer, kapprum, mm och är smalare/längre än ”UBBf-förslagen”. Notera t h att personal och förvaltning anser mig stå bakom M-modellen och utvärderas för  typbarnstuga ”ev i framtiden” – något som kan passa nu, se längst ner.

Sedan anammade kommunen min kritik mot genomgångsrum, se ovan t v och i fackreportage t h. Men en ny förskola fick då långa korridorer genom hela byggnaden.

Det var t v Blåklockan 2003 samt genomgångsrum och rum utan fönster, dvs stress, buller och dålig luft, kriterier för ”sjuka planlösningar”. Det insåg kommunen så modellen upphörde. Dock kom då något än ”sjukare”, Skattelden 2008, t h, se analys av ritningen.

2009/2010 beslöts om Funktionsprogram för förskola en med ny pedagogisk variant, s k Reggio Emiila-modell med gemensamma kapprum och innetorg för alla avdelningar.

Ovan t v är den senaste av Umeå kommun med två våningar, Böle förskola, 2021. Det störande och smittriskiga här fick För- och grundskolenämndens ordf Moa Brydsten (S) och 1:a vice ordf Lena Riedl (M) veta av mig då jag inbjöds till möte mars 2019.

Ingen reaktion så det byggdes ett par RE-modeller före Böle 8 avd i år. Men i maj 2021 antogs reviderat funktionsprogram, som är emot RE-modellernas ”sjuka planlösningar”.

Ändå, i stället mer störande genomgångsrum i ”grov-entrétorg” för barn, personal och föräldrar, med 12-14 dörrar samt genomgångsrum i allrum, 5 dörrar, placerat vid vilrum.

Följer Umeå kommun mönstret sedan 1980 avvecklas nu senaste ”sjuka” modell. Och ersätts med frisk planlösning personal gillar enligt undersökningar och enkäter i 40 år.

Och sägs i revideringstext (syns ej i ritningar) och passar min grundidé från Missionären, utvecklad i utvärderingar och fler-flexiblare i olika tomtlägen med länkar och atriumrum.

Så att ovan positiva kommun-omdöme snart 20 år senare får genomslag i verkligheten?!

Och Umeå kommun tar del av förskola-modell-historia ovan och coronasäkra miljöer…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.