Ideala förskolan med flex-friskare miljö i morgon – ur barnomsorgsidé igår + byggnads-innovationer idag – coronasäkras med flödesschema… (men kommunprogram saknar detta)

Barnomsorgsidé förr med länkar för husen – UBBI 6 i Missionären 1990 i Umeå, min idé i FoU-projekt i Västerbotten 88-89, har utvecklats med byggnadsinnovationer…

…idag av innetorg och atriumgårdar med länkar för in/ut i olika tomter – ger flex-friskare miljö i morgon för ideala förskolan – coronasäkras med flödesschema här:

Ovan kunskapsöversikt, 2005, finns med i referenser i Umeå kommuns Funktionsprogram förskola, 2010, men EJ i reviderat funktionsprogram 2021.

I båda programmen saknas om FoU-projektet 1988-89, min C-uppsats, 1993, ”sjuka och friska planlösningar ” samt kommunutvärdering av mig 1994 av typförskolor i Umeå!

Innovationsprojekt vid Uminova Innovation med mig för campusförskola-2016, 8 avd 2 plan och Umeå kommun medfinansiär nämns inte, ändå nu kommunförskola, Glaciären.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.