Inget om smittrisker – i Umeås båda funktionsprogram, på riks-SKR-nivå eller vid förskolekonferens 2021 – gör coronasäkra miljöer attraktivare och att Umeå kan bli föregångare – igen…

Kolumnen nedan t v är från framsida på Umeås funktionsprogram förskola, överst 2010 och i mitten i år 2021. Därunder det enda som finns där om smittor, kring hygien, dvs inget om smittrisker pga lokalutformning.

Kolumnen t h har om funktionsprogram på riksnivå, från SKL/SKR riktat till företag om ”förskolebyggnader”, nov 2019. Även där om smittor endast rörande hygienfrågor.

Nederst från konferens i Stockholm i höstas om förskolemiljöer, också utan innehåll om smittrisker och lokalmiljöer enligt föreläsare jag frågat.

Så min C-uppsats, 60 p, om ”Sjuka och friska planlösningar” från 1993, blir extra aktuell då andra arbetsplatser/verksamheter medialt beskrivit miljön kring smittspridning pga coronapandemin och uppslag till förbättringar.

Flödesschema är här en metod i C-uppsatenliksom ÖGATS princip (nederst i bloggen).

Nedan är den modell, UBBI Atrium, jag utvecklat från förskolan Missionären i FoU-projekt 1988-89 med bl a Umeå kommun och campusförskolan Professorn, 2016, i innovationsprojekt vid Uminova Innovation med kommunen involverad.

Mer om detta finns i min idébok om förskoledesign (mars 2021) och från Corona Cup-idétävling (se ovan). Avsaknad av ”coronaanalyser” i Umeå kommun och på riksnivå samt kanske överallt i Sveriges kommuner liksom byggföretag rörande förskolor, ger Umeå chans att bli föregångare – igen – i förskoleplanering.

”Igen” handlar om att Umeå kommun var snabbt ut redan när statsbidragen på 1970-talet, som styrde utformning togs bort, gjorde egen typmodell 1980. Jag var med i kommungrupp som förskollärare/skyddsombud och påverkade till olika förbättringar bl a.

Typprojektet ovan 88-89 och min uppsats 1993 i utvärdering 1994 av Umeås alla typmodeller, gav uppdrag att skriva text om lokalmiljöer i Barnomsorgslagen 1995, Socialstyrelsen, senaste riks-riktlinjerna fram till dagens SKR-råd (högre upp i bloggen).

Från forskningshåll i Sverige finns sammanställning i ovan om ”Lärande och fysisk miljö”, 2005, där mina FoU-resultat beskrivs, här ovan utdrag.

Så med tillämpning av erfarenheter från Umeå kommuns egen planering och utifrån i olika projekt (beskrivit tidigare) samt, hittills, avsaknad av smittspridningsbedömningar,

kan Umeå bli en förebild i Sverige genom att göra coronasäkra miljöer attraktivare – för kommuner och näringsliv. Finns mer i tidigare bloggar, scrolla ner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.