Från sjuka till friska förskolor på 49 år – störande genomgångsrum 1972 mot flex-friskare förskola i år 2021 – nu på Facebook – Skolhusgruppen

Barnstugeutredningen (Soc.styr) SOU 1972:27 gav nedan riktlinjer ur ”Gula boken” (1975) för vägledning om lokalmiljöer som genom statsbidrag till kommuner styrde till störande genomgångsrum i förskolor i Sverige då korridorer togs bort med passager i rum/lekhall.

SOU 1972:27 OCH ”GULA BOKEN” GAV STÖRANDE GENOMGÅNGSRUM SOM GER

”SJUKA FÖRSKOLOR” – CORONAANPASSNING = FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA 2021

Från 1980-talet upphörde statsbidragen och landets kommuner har gjort olika varianter på genomgångsrums-modeller, från 2000-talet i s k Reggio Emilia-modeller med gemensamma kapprum och inomhustorg, likt skolhallar resp kontorslandskap.

Störande rumpasserande gav titeln på min C-uppsats, 60 p, i pedagogik 1993, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer” med ökade smittrisker. 2021 kom min idébok i förskoledesign med coronaanpassning för ”Flex-Friskare Förskola”och atriummodeller.

Fr o m den 1/12 är förra bloggen om ”Inget om smittrisker i Umeås funktionsprogram…” på SKOLHUSGRUPPENS Facebook-sida med spridning över hela Sverige (och mer?)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.