Försenad ny Umeå-förskola – uteytor missades – får skuggor, buller och nordanvind – time-out – frisk utemiljö!

I fredagens VK, 23/9, fanns VK reportage om nya förskolor i Umeå kommun med:

Trots att volymökningarna inte är de förväntade är kommunens förskolor ganska välfyllda. Förklaringen till det är att många planerade byggprojekt är försenade.
– Byggen av 16 förskoleavdelningar är förskjutna i tid. De skulle ha varit färdiga men de är försenade, säger Moa Brydsten.

Försenandet är för planeringen av förskolan Kålmasken till stor del självförvållad.

Först var det fyra avdelningar i bv i hyreshus i nya stadsdelen Tomtebo gård. Detta ändrades till behov av sex avdelningar och en fristående byggnad.

Och då hade förskolan lagts vid gatan och intill P-hus i väster, se bildcollage i detaljplanen med skugganalys, här västersol och slagskugga över stor del av utegården.

Detta noterade ej För- och grundskoleförvaltningen som höll på med arbete av nytt funktionsprogram samtidigt som coronapandemin började i Sverige (vårvintern 2020).

Men Byggnadsnämnden såg året efter (2021)  att uteytorna inte följde Boverkets råd om 40 kvm friyta för sex avd och 100-talet barn, dvs 4 000 kvm. Se nedan handläggning:

MEN funktionsprogrammet beslöts 27/5 2021, dvs efter olika ritningsdatum, se ovan. Underlaget för bygglov och ritning beslöts således före ny modell Kålmasken!

Ett annat viktigt MEN för utemiljön är att Boverketsråden också innehåller frågan om solljus och skugga, som både förvaltningar och bygglovsprövningar missade!

Dessutom, även om nytt funktionsprogram inte var beslutat vintern 2021, så gällde tidigare program från 2010 och syns nedan i bild med ”Lokalklimat”.

Där står: ”bra lokalklimat genom att placera byggnader i norr” (är i söder nu…)

När Byggnadsnämnden beslöt (se ovan) om återremittering, 2021-10-20, gällde nya F-programmet, som är tydligt om sol och skuggighet, men B-nämnden missade!

Se nedan om ”Förskolans utformning” med bild av förskola med sol vid entréer:

”Utemiljön ska planeras med tanke på solinstrålning, vindskydd, buller”

MEN är nu – efter flytt längs gata till tomtens östra del – nära gata och vid höga hus i öster och söder, dvs får skuggor, buller samt västan- och nordanvind = sjuk utemiljö.

Dags för ”Time-out” och omplanering då förskolor ska stå länge och ha frisk utemiljö!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.