Sjukt eller friskt – 40 år av förskole-miljöer – segregera eller integrera…? Umeå kommun valde min idé 2023!

1951/72 

1951 kom Socialstyrelsen med daghemsmodell, nere t v, från 1951 med avd. separerade och korridor emellan. SOU 1972 visade avd. med hemvist och gemensam lekhall fler avd.

1993/2005

1993 kom min C-uppsats i pedagogik, C-nivå, 60 p, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer, här ur Lärande och fysisk miljö, Pia Björklid, Skolmyndigheten, 2005.

1987 – 2016

1987 kom min ”legomodell”, UBBI, två avd. spegelvända mot varandra. 2011 initierade jag Innovativ Förskola. 2016 stod Campusförskolan Professorn klar, 8 avd 2 plan,

2020 – 2021

Våren 2021 var min ”Idébok i förskoledesign klar” och där finns Professorn/Glaciären utvecklad och förnyad i en Atrium-idé och med länkar för mer in-ut och mer integrerande.

2021 – 2023

Samtidigt 2021 godtog Umeå kommun nytt Funktionsprogram Förskola, här två modeller utan större samlingsrum och korridorer, mer segregerande än integrerande, likt 40-60-tal.

2023 februari

2023, 28 februari hölls möte på f d campusförskolan Professorn, personalkooperativ, nu Glaciären i kommunregi, med mediainformation om integrering ” samlas under ett  tak”.

Förskola på minoritetsspråk samlas under ett tak

Förskolan Glaciären på universitetsområdet breddar verksamheten i augusti 2023 och blir även förskola på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Målet är att förskolan ska erbjuda en samlad språkstärkande kompetens för alla barn under ett och samma tak. Det innebär större möjligheter till samverkan och stärkt kompetensförsörjning framåt. (Från information 3/3 2023 på umea.se)

Så 2023 valde Umeå kommun min och campusförskolan Professorns integrerande förskolemiljö för små/större barn, för idag i Glaciären och med nationella minoriteter…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.