Etikett: dagis

Umeås Bästa – inte för Umeåbarn med NANNABAD i farligaste trafik och outrett – DAGIS på Berghemsskolans gård outrett med osant om detaljplan

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa – inte för Umeåbarn med NANNABAD i farligaste trafik och outrett – DAGIS på Berghemsskolans gård outrett med osant om detaljplan.

Detta skrev jag en blogg om den 28/5 med följande rubrik

Umeås Värsta! BARNFIENTLIGHET utan motstycke. Igår för BAD mitt i farligaste trafik – Idag med dagis på skolgård inhägnat som ett ZOO!!!

 Där en skolförälder på Berghem, Pernilla Wittung-Stafshede, undrar i debatt inlägg i VK

Hur tänker egentligen Umeå kommun, se http://www.vk.se/877778/satsa-pa-skolgarden-i-stallet

Satsa på skolgården i stället 

   , Uppdaterad 28 maj 2013 kl 00.27

Skolgården på Berghemsskolan i Umeå för tankarna till zoo: lekande små barn inhägnade med stora barn utanför som bara får titta på. Iden att bygga en ny förskola på skolgården – i stället för att utveckla och förbättra denna – är ett sätt att förstöra ett vinnande koncept. Hur tänker egentligen kommunen, frågar sig Pernilla Wittung-Stafshede.

Nyligen tog jag kontakt med Wittung-Stafshede som informerade om att man fått träffa ansvariga politiker och tjänstemän och framfört synpunkter, men inte fått se några utredningar skriftligt om ny förskola mitt på Berghemsskolans skolgård där barnen ska inhägnas vilket WS liknar vid apor i ett Zoo. Nedan VK:s ill.

Satsa på skolgården i stället

Muntligen hade sagts att dagisalternativ i skogsdunge närmare snart 50-åriga Berghems barnstuga/daghem/förskola inte går pga ny detaljplan med risk för överklgaingar och förseningar.

Men kommunen informerade inte om att i ett par år har För- och grundskolenämnden informerat på kommunens hemsida om 4 avd på Berghem. Så varför ska en dåligt lösning tvingas igenom nu när F-o-G underlåtit att planera i tid?

Dessutom, detaljplanen gäller för förskola och skola, vilket ordf i F-o-G-nämnden Margareta Rönngren ska känna till då hennes politiska företrädare för barnomsorg, då i Socialnämnden, framlidna Ove Löfgren (S) hade långt gångna planer på ett 2-avddagis i denna skogsdunge, mitten av 80-talet.

Men det blev inget av, man upptäckte att Berghem hade högre servicenivå för förskoleplatser än andra stadsdelar (dagisplatser i förhållanden till barn i området) och byggde ut där det var lägre servicenivå. Så kan det vara idag också på Berghem, men det är inte utrett och skolföräldrarna har inte fåt svar.

Det är också outrett hur fler skjusande förskoleföräldrar genererar mer biltrafik morgon och eftermiddag i annars trafiklugna område för de skolbarn som går och cyklar till Berghemsskolan.

Samma outredande som det är för barns och ungdomars risker till och från ett Nannabad mitt i trafikfarligaste centrum. Och där F-o-G-nämnd/förvaltning inte ens yttrat sig, vilket man däremot gjorde i Badutredningen 2005.

HUR KAN UMEÅ BLI SÅ MYCKET BARNOVÄNLIGARE PÅ KNAPPT 10 ÅR ATT DEN BARNANSVARIGA NÄMNDEN/FÖRVALTNINGEN INTE UTREDER

OCH INTE GER SYNPUNKTER PÅ BARNS TRYGGA OCH SÄKRA VÄGAR TILL OCH FRÅN SINA VERKSAMHETER/AKTIVITETER?

S-ORDFÖRANDEN RÖNNGREN OCH SKOLDIREKTÖREN ANN-CHRISTINE GRADIN HAR ANLEDNING ATT SVARA PÅ DESSA FRÅGOR.

TILL BAD- OCH SIMFÖRÄDRAR I ALLMÄNHET OCH BERGHEMSFÖRÄLDRAR I SYNNERHET.

 

Umeås Bästa Idéparti: Centerpartiet, för mina idéer kring innovativa dagis och nytänkande i bad/simning med simkanal och ”äventyrssim”.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Idéparti: Centerpartiet, för mina idéer kring innovativa dagis och nytänkande i bad/simning med simkanal och "äventyrssim".

Igår, torsdag 13/6, var jag inbjuden till nuvarande och tidigare gruppledare i Centerpartiet i Umeå kommun, Mattias Larsson och Sven-Olov Edvinsson för att presentera mina nya idéer kring Innovativ Förskola och bad/simidéer som simkanal och "äventyrssim".

Förskolemodellen är ett tvåvåningsdagis med 2×4 avd och med innetorg, där det innovativa är flexibilieten för verksamheten och för annat användande om behoven växlar. Det blir bättre och mer ekonomiskt i längden än tillfälliga paviljonger.

RESURSFÖRSKOLA FRÅN UBBI-MODELL AV MISSIONÄREN 1990

Nytt är också "resursförskola" för denna modell, av UBBI-variant sedan den första UBBI-modellen i Missionärens förskola från 1990, vilket innebär att man får ett bra utformat dagis som kan placeras tillfälligt vid fritidsområde när man renoverar/bygger nytt och behöver flytta barn då.

Fär bad/simning är det nya redan visat på min blogg om simkanal, där nytt var hur "äventyrssim" fungerar där man nytjar en hela anläggning i att ta sig igenom olika bassänger och mellan, med- och motströms, ner på djupet, i vattenfall och vattenrutsch, som fick S-O Edvinsson att le och konstarera att han aldrig sett sådant förut.

Nu var Centerpartiet först ut att få veta mera om hur Umeå  kan bli föregångare i barnomsorg och bad/simning. Jag är inte förvånad. För ett flertal år sedan hade man idéseminarium där universitetsfolk, företagsdito, Krister Olsson och jag själv fick berätta om forskning, företagande, idéer och visioner.

INTRESSERA PÅ RIKSPLAN C-LEDAREN ANNIE LÖÖF OCH MAUD O

Så nu blir det intressant om Larsson och Edvinsson kan intressera partikamrater här och gärna också på riksplan som Centerledaren Annie Lööf. Förra C-partifordförande Maud Olofsson är säker med på "idétåget", hon nappade på min satsning på sociala uppfinningar för snart 10 år sedan.

INNOVATIV TILLVÄXT INOM DAGIS OCH SIMNING

Intressant blir också om övriga allianspartier hakar på Centerpartiet och vill få veta närmare hur Umeå kan skapa "innovativ tillväxt" inom förskola och simning. Eller om S, V, MP och AP hör av sig, det kostar inget.

Här nedan om Innovativ Förskola som beskrivs närmare i tidigare blogg 12/6.

 

Umeås Bästa beröm kom idag, om Nannabadkritik av fd hög byggtjänsteman i kommunen och av fd förskollärarkollgea om min UBBI-modell för dagis

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa beröm kom idag, om Nannabadkritik av fd hög byggtjänsteman i kommunen och av fd förskollärarkollgea om min UBBI-modell för dagis.

Ibland kan man tro på högre makter när jag idag

först skrev en blogg om min dagismodell, UBBI, som inte Umeå kommun vill medge är min, (se bloggen nedan)

och sedan i besök i en butik möter två bekanta personer,

där den ena, en man, menar att jag har rätt i allt beträffande Nannabadkritik och för nya idéer,

och den andra, en kvinna, fd förskollärarkollega, säger att mina dagismodeller (UBBI, således) är de bästa och undrar varför kan inte Umeå kommun bygga fler av dessa.

Tack för det sa jag och bad mannen säga samma till kommunpolitiker han arbetat för, bl a Lennart Holmlund. Det lovade förra byggtjänstemannen göra, som i sin yrkesroll förr kunnat stoppa ett Nannabadbygge.

Det var dock inga högre makter som gav detta dubbelberöm. Det är helt enkelt en bild av verkligheten i Umeå kommun. Många ger mig stöd för agerande och att påverka här.

Så när detta når de "högre makterna" i kommunpolitiken, kan Nannabadet sjunka snart och mina förskolemodeller erkännas. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Umeås Bästa näringsklimat är inte Umeå kommuns agerande mot mig som företagare som lett till en tvist där en ritning, UBBI 6, nu förnekas.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa näringsklimat är inte Umeå kommuns agerande mot mig som företagare som lett till en tvist där en ritning, UBBI 6, nu förnekas.

Nedan är reportage från VF/Folkbladet idag, 11/6, där jag nu måste framföra att det kan vara av illvilja kommunen strider mot mig ang. upphovsrätt till den UBBI-modell för barnstugor/daghem/förskolor (kärt barn har många namn) jag skapade i mitten på 1980-talet och är grunden för mitt barnomsorgsföretagande kring lokalmiljöer i förskolan.

UBBI-MODELL I C-UPPSATS I PEDAGOGIK OCH BARNOMSORGSLAGEN

En modell som resulterat i en C-uppsats (tidigare 60 p) i pedagogik vid Umeå universitet 1993, "Sjuka  och friska planlösningar i barnstugemiljöer". Som senare blev underlag i Barnomsorgslagen 1995:2 om dagismiljöer. Därefter har inga riksomfattande studier/forskning gjorts om förskolornas planlösning och utformning.

Så det är gedigen kunskap och beprövad erfarenhet som ligger bakom UBBI-modellen. Och som Umeå kommun ansåg då man tog in den som en av modellerna att rekommendera i sitt Funktionsprogram för förskolan, 2009.

Men utan att ange mitt namn eller UBBI på ritningen. Dvs ett upphovsrättsintrång utan min vetskap, därav till slut stämning och denna pågående tvist.

UMEÅ KOMMUN PÅSTÅR RITNING INTE FINNS!

Där nu Umeå kommun påstår att en sjätte variant, UBBI 6, som togs fram i ett projekt med bl a Umeå kommun och var förlagan till bygglovsritningen, INTE FINNS! Då känns det som mer illvilja i att strida mot mig, än att ta till sig fakta.

Och sådan "illvilja" gäller då också Umeå kommuns, nu via ett badhusbolag, "stridande" mot kritik av Nannabadplanerna och vägra att vilja ta till sig andra bättre och mer ekonomiska simidéer.

FÖRSÖKT FÅ PRESENTERA SIMIDÉER MEN NEKATS MÖTEN

Jag har försökt ända sedan Badutredningens tid, 2004-2006, att få presentera innovativa förslag som skulle ge Umeå ett lyft för bad/simning, men nekats få möta ansvariga tjänstemän och politiker för sådan information.

Därför får bloggande kring idéer och företagsbemötande bli ett sätt att få ett omtänkande här.

 

Umeås Bästa Drömmar för bättre Umeå i dagis/simning vill jag få som Dolma från Tibet i Maud Olofssons krönika gör för sig i USA, men..

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Drömmar för bättre Umeå i dagis/simning vill jag få som Dolma från Tibet i Maud Olofssons krönika gör för sig i USA, men…här på hemmaplan finns både Jantelag och Fjantelag som hindrar att "dreams come true".

Förra centerpartiledaren och f d näringsministern i Alliansregeringen beskriver i krönikan i VK: http://www.vk.se/882611/lat-fler-leva-sin-drom-i-vart-land om en tibetansk kvinna som nu som 30-åring förverkligat sin önskedröm i yrkeslivet att bli läkare i USA och med en bakgrund där föräldrarna fick fly från sitt hemland Nepal.

DRÖMMAR ATT SKAPA BÄTTRE DAGISMILJÖER

Själv hade jag tidigt i mitt yrkesliv som förskollärare, examinerad som 28-åring, för nu exakt 40 år sedan, också drömmar, drömmar som efter några år var att skapa bättre dagismiljöer, utformning av förskolorna arkitektmässigt.

I ett typbarnstugeprojekt med bl a Umeå kommun och genom Unikum vid universitetet fick jag som metodiklärare vid UmU denna chans med den modell, UBBI, utvecklingsbar barnstuge-idé, jag tagit fram i en färdig ritning.

FÖRSVARA MIN UPPHOVSRÄTT I PROCESS MOT UMEÅ KOMMUN

Det blev en förskola, Missionären på Umedalen, fyra avd, 1990, som utvärderades positivt och rekommenderades av personal och fack som typmodell för Umeå. Men sedan blev det inget mer. I stället måste jag nu försvara min upphovsrätt till min UBBI-modell i en process mot Umeå kommun.

Se ovan tre ritningar och en bild på Missionären. Bygglovsritningen är uppe t h, min modell nere t h. Nere t v är den ritning Umeå kommun anser gäller. Bilderna talar vad som gäller, men för kommunen är "sanningen" en annan!

Så gick det för min dröm efter idogt arbetande, utvecklande och forskande samt t o m expert åt Socialstyrelsen 1995 om hur bra lokalmiljöer i barnomsorgen ska se ut. Men i Umeå råder Jantelagen (du ska inte tro du är något) och Fjantelagen (man ska ha en fin titel eller vara populär kändis), därav stopp i ens drömmar.

SIMARENA-IDÉER FÖR UMEÅ "COME TRUE"?

Nu arbetar jag för att en annan dröm ska "come true", simarenaidéer för Umeå, också den utvecklad här i kontakt med simintresserade och råd och dåd från folk i bad- och simbranschen.

Nedan är en illustration av dessa idéer, med 50:a, hopp/djup-del, unik simkanal, vattenfall, strandbad och vattenrutschkanor. 

Igår var jag på nya Idrottshögskolan och visade mina simdrömmar och närmast hoppas jag att partier som svarade positivt på förfrågan härom veckan hör av sig om att låta sig informeras. Bör vara läge nu när det gungar för ett Nannabad i stan, som alltmer tyngs av dyrare drift så att den driver bort och sjunker till slut.

JANTELAGEN OCH FJANTELAGEN KAN SLÅ TILL…

MEN..Jantelagen och Fjantelagen kan slå till som för snart 25 år sedan. Och att det blir som förr, jag fick förverkliga mina dagisdrömmar på andra håll, bl a i en norrländsk kommun där det sedan 20 år tillbaka finns fyra förskolor av UBBI-modell. Så kanske är det där som mina drömidéer för bad/simning ska se dagens ljus i stället..?

 
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Umeås Värsta! BARNFIENTLIGHET utan motstycke. Igår för BAD mitt i farligaste trafik – Idag med dagis på skolgård inhägnat som ett ZOO!!!

Av , , 2 kommentarer 3

Umeås Värsta! BARNFIENTLIGHET utan motstycke. Igår för BAD mitt i farligaste trafik – Idag med dagis på skolgård inhägnat som ett ZOO!!!

UPPDATERING. I dagarna Baltickonferens i Umeå om mer barnvänligt centrum?! Se från VK idag under trafikbilden här. Umeå Största Cynism mot barn, kanske.

Se nedan ur VK idag http://www.vk.se/877778/satsa-pa-skolgarden-i-stallet

och se därunder hur ett Nannbad ligger omgivet av trafik, trafik, trafik och trafik, samt med 1000-tals barn som varje vecka ska ta sig/rusa tvärs över Vasaplan 100-300 m bort till en badentré 10 m ifrån P-huset Nannas in- och utfart!!

HUR TÄNKER EGENTLIGEN UMEÅ KOMMUN?

Hur tänker egentligen Umeå kommun, frågar debattskribenten och Berghemsskoleförälderna Pernilla Wittung-Stafshede. Vi är många som länge frågat samma sak om ett nu, livsfarligt för barn, Nannabad.

Marie-Louise Rönnmark, S-kommunalråd och kvinna/mamma,

och med i badbolagsstyrelsen/ledningen omgiven av totalt 11 män, inkl revisorer, och

Margareta Rönngren, kvinna-mamma och S-ordförande i För- och grundskolenämnden,

ansvarig politiker för planer av "Berghemsdagis-ZOO" samt också ansvarig för att godta att de obligatoriska skolbaden nu får planeras in i trafikfarliga centrum genom att inte F-o-G-nämndenyttrat till bad-kommunledningen om Nannabadfarligheterna för skolbarn,

SÄTT STOPP FÖR DESSA BARNFIENTLIGHETER I BARNENS VERKSAMHETER I UMEÅ!!!

INNAN UMEÅS BARNRYKTE SJUNKER SOM EN STEN, OCH OLYCKOR SKER!

(Trodde aldrigt att det värsta i planering i Sverige för – här emot – barn i mina yrkes/intresse-områden som barn och bad/simning sedan 40 år, skulle ske just i min hemstad Umeå)

Satsa på skolgården i stället

Satsa på skolgården i stället

Skolgården på Berghemsskolan i Umeå för tankarna till zoo: lekande små barn inhägnade med stora barn utanför som bara får titta på. Iden att bygga en ny förskola på skolgården – i stället för att utveckla och förbättra denna – är ett sätt att förstöra ett vinnande koncept. Hur tänker egentligen kommunen, frågar sig Pernilla Wittung-Stafshede.

 

 

Umeå Bästa ekonomi för bad, simning och dagis fås med simkanal, Borås-50:a resp campusförskolemodell, ökar attraktion och spar pengar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa ekonomi för bad, simning och dagis fås med simkanal, Borås-50:a resp campusförskolemodell, ökar attraktion och spar pengar.

Ett Nannabads äventyrsdel, för litet, 700 kvm, instängt och trafikfarlig omgivning sänker attraktionen med färre besökande än beräknat.

Ett Nannabads 50×25:a klarar inga SM-tävlingar pga för litet läktarutrymme och för få skåp i föreningsomklädning, sänker attraktion och kräver högre kommunbidrag.

UMEÅ BEHÖVER NYTT OCH SPECIELLT: SIMKANAL SOM LOCKAR

I stället för traditionellt äventyrsbad, som Nannabad men sämre, mindre än utlovar och instängt, behöver Umeå något nytt och speciellt som lockar och är mer av upplevelse än rutschkanor och vildforsar.

En simkanal ger sådan upplevelse och är i vattenland bland det roligaste och mest lockande, som t ex utomhus, 200 m lång i Wet´n Wild i Orlando i USA. Simkanalidé om 100 m inomhus är nedan som jag tagit fram och väcker intresse.

SIMUPPLEVELSEKANAL EKONOMISK MED SKOLSIM

Nyligen mötte jag en företagsutvecklare som tände direkt på simkanalen och med koppling till hotellnäring. Dvs med sporthotell på campus vid IKSU passar då en "simupplevelsekanal".

Än mer ekonomisk genom att ha skolsimning dagtid då det annars är färre allmänhetensbesök då. Och även för simsporten med träning motströms för styrka och medströms för fart.

Plus det växande intresset för vattenlöpning, både för rehabsim och som alternativ träning, ger detta ekonomivinster som inget annat bad i Sverige kan nå.

BORÅS 50X25.A FÖR UNDER 60 MKR ÄN BILLIGARE VID IKSU:S 

Borås-50×25:a är enklast att visa på bättre och billigare, se där man byggde den för under 60 miljoner kr. Läggs sådan 50:a vid IKSU:s simhall sparas än mer (behövs ingen undevisningsbassäng som i Borås) och än mer besparing i drift genom synergivinster. Plus utemiljö som ökar attraktionen.

Skiss över hur Borås Simarena. Klicka för att se förstoring.

www.borassimarena.se

  Ekonomi

En simarena av den klass som nu byggs i Borås anses normalt kosta en bra bit över 100 miljoner. I Borås bygger vi nu en komplett simarena för endast 56,4 miljoner – med långsiktigt låg driftkostnad!

DAGISVINSTER GENOM FLEXIBEL OCH INNOVATIV CAMPUSFÖRSKOLEMODELL

Dagisvinsterna finns i planeringsstadiet. Campusförskolan har en innovativ modell med två våningar för 2×4 avd, flexibel utformning, innetorg även för andra att hyra, samt möjigt att ha annat i ovanvåningen. Dvs fler fördelar kostnader och spar i invesering/drift.

Med sådana på lämpliga tomter som "flexförskolor" under renovering, ombyggnad och rivning av andra, sparas än mer på längre sikt. Se nedan om grundidén till Innovativ förskola som jag tagit fram i samverkan med personalkooperativet Professorn och genom stöd av Uminova Innovation.

BUDGETPOLITIKER! NYA IDÉER SOM SPARAR (SNABBT UTAN NANNABAD) OCH GER PR FÖR UMEÅ

Så varsågod, budgetberedande politiker, här är nya idéer (dagis av mig), utlandsidéer (simkanal) och idéer söderut (Borås-50;a) som sparar genast (Nannabadplaner avbryts och kv Mimer/Nanna säljs för 150-200 mkr), senare (flexibel campusförskolemodell) och ger nya intäkter (simkanalen) samt PR för Umeå som innovativ kommun för fritid och barnomsorg.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,