Samma outredande som det är för barns och ungdomars risker till och från ett Nannabad mitt i trafikfarligaste centrum. Och där F-o-G-nämnd/förvaltning inte ens yttrat sig, vilket man däremot gjorde i Badutredningen 2005.