Umeå kommuns budget för 2014 – 2016 blir framskjutet i fyra månader och tas inte upp i fullmäktige förrän under oktober månad.