Etikett: Kommunfullmäktige

Umeås Bästa Kommunfullmäktige! Ni knäcker en simklubb, USS, och mig även. Därför kliver jag av debatten med timeout och en Umeå Simallians

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa Kommunfullmäktige!  Ni knäcker en simklubb, USS, och mig även…

Därför kliver jag av debatten med en timeout och hoppas på det finns någon svallvåg av kunskap som ska nå fram och svämma över "spadar i marken" och stoppar Nannabad till slut.

Under tiden ägnar jag mig åt nya simidéer, bl a en evolutionerande simkanal för mångas behov  och med att skapa underlag för en Umeå Simallians med simsporter och andra idrotter som vill utveckla sig i vatten särskilt genom simkanalen.

www.umeasimallians.se

En webbadress www.umeasimallians.se är registrerad och kommer att användas då, kanske också få intressenter utifrån som då söker sig till Umeå (adressen är inte igång än, kommer att meddela på bloggen när)

Nedan är det e-brev samtliga KF-ledamöter fick igår samt stadsdirektör Mikael Öhlund och Inabs Vd, tillika Badbolagets, Bertil Hammarsedt.

RÄTTPROCESS OM UPPHOVSRÄTT – KOMMUNEN INTE KAN RITNINGAR

Och som i slutet på e-brevet tar in om den rättprocess mot Umeå kommun jag tvingats ta till för att få klart för min upphovsrätt till UBBI-modellen för förskolor (från 1989/90), där jag visar att kommunen inte heller där kan läsa och förstå ritningar, idag för ett Nannabad i äventyrsdel och simbassänger.

 Hej!

Ni knäcker en simklubb, USS, och mig även…
 
"Min" klubb USS (även om jag just nu inte är medlem pga trycket från politiker av återkommande hot i över sex år, att om inte godta Nannabad, så ingen 50:a eller ingen ny simhall alls, 
utan det blir gamla simhallen)  trycks också ned av ert motstånd att vägra erbjuda önskeläge som andra sporter får utan tvingas in i sämsta 50:a-miljön utan utemiljö, (som är självklar i övriga Sverige, både förr och nu).
 
Den nu nästan helt nya USS-styrelsen med ny ordf. har INTE godkänt någon bassäng, för att den inte fått chansen då Fritidsnämnden tog beslut före en ny styrelse kom i vår. 
 
Så de av er som nu beslutar i fortsatta planer av ett Nannabad gör det mot den demokrati som ska finnas för idrottsföreningar i nya anläggningsplaner, nämligen att få tid för att ge ett utförligt yttrande. (Borde egentligen inte få gå till bygglovsprövning dessförinnan)
 
Det är därför ni nu knäcker en simklubb som med ny styrelse ser att det kanske aldrig blir några SM, varken 50:a eller 25:a (som ni försäkrat gällde i badprospektet 2008) och detta för att ni inte gett chans att få allt korrekt bedömt utan det mest är tyckande från politiken. 
 
Så från USS har jag nyss hört att 50×25:an riskerar bara bli en träningsanläggning, men inte ens för inkomstbringande träningsläger då ingen utemiljö finns.
 
Och intäkterna riskerar minska med färre medlemmar pga alla farligheter med trafiken omkring, som får föräldrar att välja andra sporter än simning med säkare vägar dit.
Också det knäckande för en simklubb nu redan i planeringsstadiet. Se här, det som inte utretts före bygglovsprövning pga användande av 1948 års detaljplan och trafiken då?
 
 
Det lär också bli periodvis mycket öde i den 1250 kvm stora bassängen (en 50:a är stor, jag tror de flesta av er inte förstår det) 
och sommartid helt tomt vid fin sommar, då ingen utemiljö kan locka till solbad-och-simning där.
Dvs tickar bort ännu mera pengar.
 
Även äventyrsbadet blir en flopp, nu bara 700 kvm i praktiken (mot Lerstenens 1250) och instängt utan fönster ut och ingen nödutgång direkt, finns inget annat sådant i Sverige.) Så att attraktionen falnar efter ett tag (även för pga dyrt för bilåkande med P-husavgifter).
 
NI är också på väg att knäcka mig, detta för att ingen politiker (nästan, finns någon har beklagat  det hela när jag hört av mig) meddelat något efter S-kommunalrådet Lennart Holmlunds olika påhopp/utfall mot mig i blogg, (började för sex år sedan) ofta anonymiserad, ibland med namn och raljerande om att jag ska bygga bad själv.
 
Och den senaste "attacken" (VK:s rubrik) att jag ju är en "arbetslös badexpert"!
 
Men det är inte påhoppen som knäcker en människa i första taget, i mitt fall kan jag ju svara Holmlund och gör det, så det blir en dialog ändå. Och jag ger mig ju "in i leken.."
 
Utan det är tigandet från, i detta fall, den politiska omgivningen som är värst och kan knäcka en. För vad tycker ni egentligen? (Dock har Mattias Larsson, C, gett stöd i en blogg en gång).
 
Nu när mina närmaste ser hur en politik i Umeå kommun kan vara så utsättande mot  engagerade och kunniga medborgare/företagare (jag kan simning efter drygt 50 år!),
riskerar priset att bli för högt, jag har fru, barn och barnbarn som går först.
 
Idag kommer ett flertal bloggar förberedda, läs dessa http://blogg.vk.se/umeas-basta/  och kika gärna på de över 300 tidigare. 


Det är inte en slump. Det beror på den så illa skötta planeringen och det så dåliga resultatet med så riskfyllda till- och frånfarter som ni inte ens vill utreda, som får mig att debattera. 
 
Det är som att resa i främmande land, man ser nytt hela tiden och vill berätta om det.
 
Men jag vill inte låta mig knäckas för att ni för en halv miljard kr vill ge Umeå Sveriges sämsta äventyrsbad (inget annat ligger instängt mitt i byggnaden utan fönster ut)  och en 50×25:a som blir den mest misslyckade (inte bara för SM-nej, finns annat också) i Sverige.
 
Därför kliver jag av debatten med en timeout och hoppas på det finns någon svallvåg av kunskap som ska nå fram och svämma över "spadar i marken" och stoppar Nannabad till slut.
 
Kanske centergruppledaren ML:s uttalande, här från VK idag, kan vara en väg att följa.
 
 
Och i denna anda, vara kritisk och idérik för kloka beslut, fortsätter jag i skapandet av bättre och mer ekonomiskt för bad/simning i Umeå, närmast simkanalidéerna och som finns att läsa om på mina bloggar.
 
Då det finns intressenter inom campus, och utanför (inkl USS), som vill lyssna liksom aktörer som vill vara med, kan det framöver bli nytt och attraktivt där, och konkurrera ut ett Nannabad. 
 
Liknande nu IKSU:s nya gym vid kajen för ett år sedan  och USM:s nya mitt i stan ihop med Balticgruppen nästa år, gör gentemot ett Nannabads gym, konkurrera. Så att, om badbygge genomförs, det blir ombyggnationer på kv Nanna senare pga att ekonomin då käcker ett Nannabad (finns badhus som byggts om).
 
För "Madde" (ja, jag känner ekonomidirektören Madelaine Gustafsson-Sjölin sedan simledarskap, hon Nordmalings SS och jag Umeå SS, under ungdomstid på 70-talet och hon är en duktig person med "skinn på näsan") finns det regelverk när man tycker sig felaktigt bemött, nu av politiker.
 
Men för medborgare, företagare och andra yrkesverksamma umebor som också vill värna ekonomin i kommunen och verka för förbättringar, där finns inga regler för hur man ska tackla olustiga bemötanden (eller icke-sådana, dvs tigande).
 
Det blir till slut bara ett rättmaskineri som kan visa på vad som är riktigt och rätt. Som för mig nu i den rättsprocess jag har med Umeå kommun om att bevisa att det jag skapat i min UBBI-modell för dagis, är mitt, dvs jag har upphovsrätten till.
 
Även där möter jag okunskap, eller rent av oklokskap, för se nedan när Umeå kommun hävdar att en ritning som inte är Missionärens och bygglovsritning, är just detta.


Allt medan sanningen är att det är min UBBI som gäller, nere t h och  bygglovsritningen uppe t h medan kommunen påstår VAB-modell, nere t v. Bekräftas också av bilden och på plats om någon vill se, är på Umedalen.
 
Inte heller håller kommunen reda på vilken referensgrupp som beslutade trots att man har handlingar som visar det. Se texten under.
 
Att arbeta mot denna osakunnighet kan också knäcka en, men där finns ju en rättsapparat för den enskilda människan/företagaren. 
 
Men mot politiken i debatt, där finns inget….hur man än bemöts.
 
Mvh/
Urban Bengtson, medborgare och företagare
 
 
PS Den som vill får gärna vidarebefordra till ekonomidirektören, jag har inte e-postadressen.
 
 
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Umeås Bästa Fritidsnämnd ser till att Nannabadbeslut tas i budgetfullmäktige – inte som Badbolaget trixa igenom före och lura andra idrotter

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Fritidsnämnd ser till att Nannabadbeslut tas i budgetfullmäktige – inte som Badbolaget trixa igenom före och lura andra idrotter.

Med "lura" avses att Nannabad låser 400 mkr i investering och 30-35 mkr/år i drift, som andra sporter, och risk även för barnomsorg och skola får betala dyrt för.

ETISKT ALLA INVESTERING SAMLAS – OMORALISKT MED GRÄDDFIL

Etiskt är det självklart att alla kommande investeringar samlas i budgeten i kommunfullmäktige som blir i oktober nu, flyttat från juni. Omoraliskt är det att en aktivitet-äventyrsbad och idrott-simning ska få "gräddfil" och tvinga andra i det "stålbad" som aviserats politiskt.

Därför skickade jag nedan e-brev till Fritidsnämndens ordf. Lennart Arvidsson, V, och v.ordf. Lennart Johansson, M, samt för kännedom tlll fritidschefen Stefan Hildingsson.

Hej!


Önskar svar på frågan om ett Nannabad kan börja byggas utan
ett budgetfullmäktigebeslut, det som Fritidsnämnden i aprilmöte
sades ska tas i juni?

Har nämligen fått höra att ett kommunalt bolag får göra så, att Fritidsnämnden får låna upp pengar utan fullmäktigebeslu genom att huset ligger i ett, kommunalt, bolag.

Men att sedan ska siffrorna läggas ihop och hamna under kommunen, så att det blir effekter efteråt då.

Är upplägget så nu för er som ordförande och vice ordförande
att ni från Fritidsnämnden får se på när Badbolaget sätter igång bygget, och sedan får nu "fakturan" i efterhand?

Som jag skriver idag, på blogg och KF-ledamöter, räknade USS nu med att beslutet tas i oktober och nya styrelsen får tid att sätta sig in i ritningar man nu efter tillträdandet fått framför sig.

Och allmänheten liksom jag utgår från att även med bolag, särskilt en så publik anläggning som badhus/simhall, att alla ekonomiska kort kommer upp samtidigt på bordet, dvs nu i oktober, då hinner vi medborgare också kunna vara med.

Vad gäller, vad tycker ni i Fritidsnämnden och vad vill ni i/om dessa frågor?

Slutligen. 

Varför finns ingen utredning om barns/ungdomars säkerhet till
och från ett Nannabad, problem och lösningar, risker och lämplighet, samt bedömning hur detta påverkar attraktion för allmänheten och föreningarna?

Mvh/
Urban Bengtson

PS 
Enl, uppgift finns inget sådant material inför bygglov som annars ska finnas, vet det t ex i fråga om förskolor och där Karin Nylén på Fastighet förklarat ang. dagis på Berghemsskolans tomt:


Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

 

Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat. 

En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna.


 

Umeås Bästa Kommunfullmäktige: Glöm 50:a-SM – Simförbundsbesked stänger SM norr om Sundsvall – men innovationer räddningen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Kommunfullmäktige! Glöm 50:a-SM – SImförbundsbesked stänger SM norr om Sundsvall – men innovationer räddningen!

Följande e-brev har idag skickats till samtliga Kommunfullmäktigeledamöter i Umeå, med förhoppningen att KF-politikerna tar chansen och undviker att kommunen gör ett jättemisstag,

men med innovationer ger Umeå möjligheter för långbane-SM och därmed kunna få en SM-vecka sommar i framtiden.

Till kommunfullmäktige ledamöter i Umeå

Se min blogg idag

http://blogg.vk.se/umeas-basta/

med Svenska SImförbundbesked som gör att alla 50:a-SM kan glömmas,  dvs både för Sumsim och JSM/SM, vllket f ö stänger sommar-SM norr om Sundsvall och SM-veckan för Umeå sommartid i praktiken (Sim-SM är en av de viktigaste).Att över halva Norrland ska diskrimineras så här av ett riksidrottsförbund, känns så klart fel och där kanske vi är överens.MEN läs i min blogg så finns möjligheterna att ge Umeå ett sommar-SM i simning i framtiden med innovationer i anläggningen.Den ena som jag har med simkanal som ger läktarutrymmen för 50:a-SM.  Och med en utemiljö intill, då kan Simförbundet godkänna långbane-SM.Den andra möjligheten är en anläggning med öppningsbara väggar och tillfälliga läktare (finns i USA har jag fått veta) och då med en simarena med utemiljö intill, då ej Nanna.
Så följer Umeå kommun de beslut och löften från Badutredning med KF-beslut 2006 och 50-metersbassäng samt krav att klara 50:a-SM, borde det vara en logisk följd nu att avbryta Nannabadplanerna. Att bara bygga en motions- och tränings-50:a i stans värdefulla läge som kv. Nanna, är rent slöseri med skattemedel liksom att för 25:a-SM måsta bygga läktare med spännvidd om 25 m över bassängen, förstärker ekonomiskt slöseriet.

(Läktare som inte går att använda då funktionärerna måste ha plats och därmed hindrar att komma upp på läktaren, konsulten har inte lyckats här heller).Mvh/

Urban BengtsonPS 

Tack vare alla förseningar, betyder nu SImförbundsbeskedet att Umeå, kommunen och simklubbar kan undvika ett jättemisstag. Så att försena är ibland bra. Och, förhoppningsvis, inte behöva ge prestigelåsningar.