Etikett: Nannabad

Umeås Stigande badkostnad, 15 – 22 – 35 mkr/år och snart 40-45 mkr pga minskad attraktion! Så ser utvecklingen (eller snarare avvecklingen) ut för ett Nannabad i så fel läge det kan bli.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Stigande badkostnad, 15 – 22 – 35 mkr/år och snart 40-45 mkr pga minskad attraktion! Så ser utvecklingen (eller snarare avvecklingen) ut för ett Nannabad i så fel läge det kan bli.

15 miljoner kr per år beräknade Badutredningen och med 400 000 besök/år.

22 mkr sa de privata aktörerna Lerstenen AB, m fl och som Umeå kommun antog. Men då var kommunens mål att Nannabad-Huset skulle innehålla kommers, mm och bostadshus intill, som gav ”gungor och karusell”, dvs det gick att hålla nere driftsbidraget från kommunen.

Men så försvann all kommers och då måste Lerstenen ha rätt att få höja sitt bidragsbud när Umeå kommuns löften om annat ekonomiskt lönande innehåll, inte höll. Egentligen var stadsutveckiingsprojektet ”kört” då och allt borde ha stoppats.

Så skedde inte utan hösten 2011 sattes snabbt ihop ett nytt badbyggeprojekt med ett nybildat badbolag i kommunregi, och från politiskt håll utlovades lägre kostnad än Lerstenens, samtidigt som det antyddes dyrare från Lerstenen.

Se ovan, så finns det fog för detta, men inget kom till offentligheten, t o m sekretessstämplades en advokatgranskning som kan ha innehållit uppgifter kring ändrade förutsättningar i Nannaprojektet och om ekonomi.

Nu har VK avslöjat att driftskostnaden är 35 mkr/år, dyrare var sant tydligen. Och så mycket som 35 beror på större anläggning, närmare 50% större totalt, framför allt flerdubblat gym och större relax plus mer i simbassängerna. Däremot minskade äventyrsdelen, den som skulle vara stora dragplåstret.

Nu sägs 375 000 besök/år från politikerna. Men där ingår gymbesök som genom beslut i Fritidsnämnden inte kommer kommunen till godo om gymmet ger plussiffror, utan det ska privata aktörer ha. Hyra därifrån går till badbolaget som äger ”badhuset” och inte gynnar kommunens fritidssida så mycket. (Driver ingen ett gym, faller allt som ett korthus dessförinnan)

Därför är nog 40-45 mkr/år i kommunkostnad rimligare. 45 mkr var också budet från den aktör som förlorade mot Lerstenen, Norrvidden med Medley AB som driftsentreprenör. Där var det mindre kommers och där hade man Sveriges erfarnaste på drift av badhus/simhallar.

MEN 45 mkr/år räcker inte heller! Det farliga läget, främst för barn/ungdomar i buss och på cykel över alla hårt trafikerade gator med bilar och bussar, samt tvärs över Vasaplan, får många föräldrar att dra sig för att låta barnen själva ta sig till ett Nannabad då. Och en del skjutsar i stället med som följd försämrad luft- och trafikmiljö. Eller far till andra bad.

Det blir då för ett Nannabad en nedåtgående spiral i attraktion, dessutom förstärkt av P-avgifter som gör bad- och simbesöket dyrare mot badande/simmande/gymmande/relaxande i andra bad. I praktiken är det KONKURS redan på papperet och i planeringen på så sätt.

Något som nog Badutredningen kan ha varit inne på när man 2006 sa NEJ till badhus/simhall på Nannakvarteret och föredrog idrottsläget på Nolia. Idag är det trängre där, och bästa idrottsläge idag är campusområdet vid IKSU Sportcenter och 25:an och undervisningsbassängen där.

Då blir det en mindre byggnation och mer av samverkan som gynnar ekonomi och attraktion, och som därmed kan nå de driftskostnader på 15-22 mkr/år från Badutredning-Lerstenenbud. Och ännu mindre om man utvecklar simidéer med innovationer jag beskrivit tidigare och kommer att berätta mer om vad det lider.

 

Umeås

Umeås Bästa – inte för Umeåbarn med NANNABAD i farligaste trafik och outrett – DAGIS på Berghemsskolans gård outrett med osant om detaljplan

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa – inte för Umeåbarn med NANNABAD i farligaste trafik och outrett – DAGIS på Berghemsskolans gård outrett med osant om detaljplan.

Detta skrev jag en blogg om den 28/5 med följande rubrik

Umeås Värsta! BARNFIENTLIGHET utan motstycke. Igår för BAD mitt i farligaste trafik – Idag med dagis på skolgård inhägnat som ett ZOO!!!

 Där en skolförälder på Berghem, Pernilla Wittung-Stafshede, undrar i debatt inlägg i VK

Hur tänker egentligen Umeå kommun, se http://www.vk.se/877778/satsa-pa-skolgarden-i-stallet

Satsa på skolgården i stället 

   , Uppdaterad 28 maj 2013 kl 00.27

Skolgården på Berghemsskolan i Umeå för tankarna till zoo: lekande små barn inhägnade med stora barn utanför som bara får titta på. Iden att bygga en ny förskola på skolgården – i stället för att utveckla och förbättra denna – är ett sätt att förstöra ett vinnande koncept. Hur tänker egentligen kommunen, frågar sig Pernilla Wittung-Stafshede.

Nyligen tog jag kontakt med Wittung-Stafshede som informerade om att man fått träffa ansvariga politiker och tjänstemän och framfört synpunkter, men inte fått se några utredningar skriftligt om ny förskola mitt på Berghemsskolans skolgård där barnen ska inhägnas vilket WS liknar vid apor i ett Zoo. Nedan VK:s ill.

Satsa på skolgården i stället

Muntligen hade sagts att dagisalternativ i skogsdunge närmare snart 50-åriga Berghems barnstuga/daghem/förskola inte går pga ny detaljplan med risk för överklgaingar och förseningar.

Men kommunen informerade inte om att i ett par år har För- och grundskolenämnden informerat på kommunens hemsida om 4 avd på Berghem. Så varför ska en dåligt lösning tvingas igenom nu när F-o-G underlåtit att planera i tid?

Dessutom, detaljplanen gäller för förskola och skola, vilket ordf i F-o-G-nämnden Margareta Rönngren ska känna till då hennes politiska företrädare för barnomsorg, då i Socialnämnden, framlidna Ove Löfgren (S) hade långt gångna planer på ett 2-avddagis i denna skogsdunge, mitten av 80-talet.

Men det blev inget av, man upptäckte att Berghem hade högre servicenivå för förskoleplatser än andra stadsdelar (dagisplatser i förhållanden till barn i området) och byggde ut där det var lägre servicenivå. Så kan det vara idag också på Berghem, men det är inte utrett och skolföräldrarna har inte fåt svar.

Det är också outrett hur fler skjusande förskoleföräldrar genererar mer biltrafik morgon och eftermiddag i annars trafiklugna område för de skolbarn som går och cyklar till Berghemsskolan.

Samma outredande som det är för barns och ungdomars risker till och från ett Nannabad mitt i trafikfarligaste centrum. Och där F-o-G-nämnd/förvaltning inte ens yttrat sig, vilket man däremot gjorde i Badutredningen 2005.

HUR KAN UMEÅ BLI SÅ MYCKET BARNOVÄNLIGARE PÅ KNAPPT 10 ÅR ATT DEN BARNANSVARIGA NÄMNDEN/FÖRVALTNINGEN INTE UTREDER

OCH INTE GER SYNPUNKTER PÅ BARNS TRYGGA OCH SÄKRA VÄGAR TILL OCH FRÅN SINA VERKSAMHETER/AKTIVITETER?

S-ORDFÖRANDEN RÖNNGREN OCH SKOLDIREKTÖREN ANN-CHRISTINE GRADIN HAR ANLEDNING ATT SVARA PÅ DESSA FRÅGOR.

TILL BAD- OCH SIMFÖRÄDRAR I ALLMÄNHET OCH BERGHEMSFÖRÄLDRAR I SYNNERHET.

 

Umeås Bästa beröm kom idag, om Nannabadkritik av fd hög byggtjänsteman i kommunen och av fd förskollärarkollgea om min UBBI-modell för dagis

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa beröm kom idag, om Nannabadkritik av fd hög byggtjänsteman i kommunen och av fd förskollärarkollgea om min UBBI-modell för dagis.

Ibland kan man tro på högre makter när jag idag

först skrev en blogg om min dagismodell, UBBI, som inte Umeå kommun vill medge är min, (se bloggen nedan)

och sedan i besök i en butik möter två bekanta personer,

där den ena, en man, menar att jag har rätt i allt beträffande Nannabadkritik och för nya idéer,

och den andra, en kvinna, fd förskollärarkollega, säger att mina dagismodeller (UBBI, således) är de bästa och undrar varför kan inte Umeå kommun bygga fler av dessa.

Tack för det sa jag och bad mannen säga samma till kommunpolitiker han arbetat för, bl a Lennart Holmlund. Det lovade förra byggtjänstemannen göra, som i sin yrkesroll förr kunnat stoppa ett Nannabadbygge.

Det var dock inga högre makter som gav detta dubbelberöm. Det är helt enkelt en bild av verkligheten i Umeå kommun. Många ger mig stöd för agerande och att påverka här.

Så när detta når de "högre makterna" i kommunpolitiken, kan Nannabadet sjunka snart och mina förskolemodeller erkännas. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Umeås Värsta! BARNFIENTLIGHET utan motstycke. Igår för BAD mitt i farligaste trafik – Idag med dagis på skolgård inhägnat som ett ZOO!!!

Av , , 2 kommentarer 3

Umeås Värsta! BARNFIENTLIGHET utan motstycke. Igår för BAD mitt i farligaste trafik – Idag med dagis på skolgård inhägnat som ett ZOO!!!

UPPDATERING. I dagarna Baltickonferens i Umeå om mer barnvänligt centrum?! Se från VK idag under trafikbilden här. Umeå Största Cynism mot barn, kanske.

Se nedan ur VK idag http://www.vk.se/877778/satsa-pa-skolgarden-i-stallet

och se därunder hur ett Nannbad ligger omgivet av trafik, trafik, trafik och trafik, samt med 1000-tals barn som varje vecka ska ta sig/rusa tvärs över Vasaplan 100-300 m bort till en badentré 10 m ifrån P-huset Nannas in- och utfart!!

HUR TÄNKER EGENTLIGEN UMEÅ KOMMUN?

Hur tänker egentligen Umeå kommun, frågar debattskribenten och Berghemsskoleförälderna Pernilla Wittung-Stafshede. Vi är många som länge frågat samma sak om ett nu, livsfarligt för barn, Nannabad.

Marie-Louise Rönnmark, S-kommunalråd och kvinna/mamma,

och med i badbolagsstyrelsen/ledningen omgiven av totalt 11 män, inkl revisorer, och

Margareta Rönngren, kvinna-mamma och S-ordförande i För- och grundskolenämnden,

ansvarig politiker för planer av "Berghemsdagis-ZOO" samt också ansvarig för att godta att de obligatoriska skolbaden nu får planeras in i trafikfarliga centrum genom att inte F-o-G-nämndenyttrat till bad-kommunledningen om Nannabadfarligheterna för skolbarn,

SÄTT STOPP FÖR DESSA BARNFIENTLIGHETER I BARNENS VERKSAMHETER I UMEÅ!!!

INNAN UMEÅS BARNRYKTE SJUNKER SOM EN STEN, OCH OLYCKOR SKER!

(Trodde aldrigt att det värsta i planering i Sverige för – här emot – barn i mina yrkes/intresse-områden som barn och bad/simning sedan 40 år, skulle ske just i min hemstad Umeå)

Satsa på skolgården i stället

Satsa på skolgården i stället

Skolgården på Berghemsskolan i Umeå för tankarna till zoo: lekande små barn inhägnade med stora barn utanför som bara får titta på. Iden att bygga en ny förskola på skolgården – i stället för att utveckla och förbättra denna – är ett sätt att förstöra ett vinnande koncept. Hur tänker egentligen kommunen, frågar sig Pernilla Wittung-Stafshede.

 

 

Umeås Bästa inte för Holmlund&Ågren som vill hålla Nannabadfanan högt, men inte ser Nannaskutan på väg i djupet och med det väljare också.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa inte för Holmlund&Ågren som vill hålla Nannabadfanan högt, men inte ser Nannaskutan på väg i djupet och med det väljare också. 

Uttalanden i Västerbottensnytt nyss säger att Vänsterpartiets Tamara Spiric kan ge upp Nannabad. Men inte S-kommunalrådet Lennart Holmlund och inte M-kommunalrådet Anders Ågren.

TUSEN BARN VARJE VECKA I RISKFYLLD PLACERING 

Dessa vill således ha ett jättebad med tusen och och tusen barn/ungdomar varje vecka strömmande till och från den mest riksfyllda och miljöovänlliga placeringen i Umeå kommun, kv Nanna. Kan vara bra för Umeås väljare att veta redan nu.

MER BEHÖVER INTE SÄGAS – ETT LIVSFARLIG LÄGE FÖR BARN

Se ovan bildcollage. Mer behöver inte sägas. Det är ett livsfarligt läge. Vad värre är, och inte umeborna vet om än, att det finns ledande politiker som kan tänka sig att gå förbi den politiska tågordningen att behandla alla investeringar med driftsunderlag vid budgetprocesen i oktober i år.

BADBOLAG LÅNA UPP FÖRE BUDGETBESLUT OCH SLIPPA STÅLBAD

Formellt får ett kommunalt bolag, här badbolag, låna upp före budgetbeslut och sätta spadar i marken redan i sommar för att därmed inte hamna i "stålbadet" till hösten.

Om Holmlund&Ågren tänker sig denna "gräddfil" kan bara de svara på. Därför har moderatledaren fått denna fråga i e-brev nyligen. Hoppas han svarar, t ex på sin blogg.

(Detta var ett avsteg från min paus från Nannabaddebatt, men den var nödvändig, jag trodde nämligen att Anders Ågren fattat att "Nannaskutan" är på¨väg i djupet", men hade fel denna gång).

BÄTTRE OCH MER EKONOMISKT FÖR BAD/SIMNING OCH FÖRSKOLA

I kommande träffar som KD, C och MP aviserat de vill ha och se mina simidéer och dagisdito, kanske ges besked om sprickor i Alliansen, och då har moderatledaren sagt att ändrar sig något borgerligt parti, så gör han det också, men inte först.

Hoppas han då står för det uttalandet, så kanske också Moderaterna vill se bättre och mer ekonomiskt för bad/simning och förskola.

Umeås Bästa Simallians på www.umeasimallians.se ska samla simsporter, triathlon, vattenlöpare, rehabsimmare, m fl om en simkanal för alla.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Simallians på www.umeasimallians.se ska samla simsporter, triathlon, vattenlöpare, rehabsimmare, m fl om en simkanal för alla.

Och det tack vare Umeås Bästa Kommunfullmäktige som i budgeten i oktober i år (förskjuten från juni) kommer att skjuta på Nannabadbygge, eller helst stoppa allt och sedan bestämma vad Umeå behöver i bad/simning för de kommande 40-50 åren.

TIMEOUT FRÅN NANNABADDEBATT – ÖKAD KRAFT FÖR SIMKANALIDÉ

Min timeout från Nannabaddebatt, i blogg i fredags 24/5 pga olustiga politiska påhopp genom åren och tigande från övriga politiker (dock enstaka undantag), blir då "evig" och ny debatt i arbete för nytt för bad/simning tar vid med ökad kraft, nu för min simkanalidé på 100 m (2×50 m) för olika behov/intressen.

CROWD FUNDING SOM MEDEL FÖR ATT FÅ MEDEL

Där ett medel är denna blogg och gärna mha av de som vill sprida den. Ett annat medel för att få medel, dvs pengar, i ett första steg, kan vara genom "crowd funding", pengar utifrån från de som tror starkt på idéerna. Mer om detta i kommande bloggar.

Här bilder och illustrationer på hur en simkanal kan te sig och med VK-reportage i vår om vattenlöpning i den. Därefter en illustration invändigt (design: Samuel Bengtson)  och så ett simkanalhus (Ill: Mats Edvardsson).

Sista en bild ur verkligheten, simkanal i Sundsvalls äventyrsbad Himlabadet, cirkelformad om 40-50 m, som jag provade med välbehag och kände att det gick lättare simma fjälrilsim medströms än i o-ströms (stillastående vatten).

BYGGA HEMSIDA FÖR www.umeasimallians.se

Första medlen ska gå till byggande av en hemsida med webbadressen www.umeasimallians.se för att nå ut och få in synpunkter. Kanske Umeå kommun vill vara med och medverka till att detta blir först i Björkarnas stad. Fritidsnämnden/Umeå Fritid?

www.umeasimallians.se

UMEÅS BÄSTA: DÖDSDÖMT NANNABAD! Bokstavligt av farligare luftmiljö! Bildligt av bild i VK. Ingen förälder skickar barn till bad där!

Av , , Bli först att kommentera 1

UMEÅS BÄSTA: DÖDSDÖMT NANNABAD! Bokstavligt av farligare luftmiljö! Bildligt av bild i VK. Ingen förälder skickar barn till bad där!

Med Bad på kv Nanna ges ökad busstrafik, inkl utflyktsbussar och mycken biltrafik, än mer med alla skjutsande/hämtande (något Umeå kommun inte beräknat för).

BYGGNADSNÄMNDEN KAN ENKELT AVSLÅ BYGGLOV

Byggnadsnämnden kan idag enkelt avslå bygglov pga dessa växande risker och livsfarlighet (även trafikriskerna jag skrivit om tidigare). Föräldrar kommer inte att låta barn fara dit och simklubbar knäcks om kommunen tvingar igenom bassänger där genom minskat med medlemmar!

USS RISKERAR KNÄCKAS AV DÅLIGT FÖR SIMSPORTEN

Om hur USS riskerar knäckas av dåligt för simsporten i Nannabad och jag själv känner likadant pga S-kommunalrådet Lennart Holmlunds påhopp genom åren på sin blogg samt den tigande "församlingen" av andra politiker, kommer i senare blogg idag.

STOPPA BADKARUSELL – UNDVIK PLANERINGSSKANDAL!

MEN som i rubriken. Nannabad är dödsdömt, konkursmässigt, omöjligt, etc nu..och för att undvika en total planeringsskandal, som ger eko ut i Sverige, STOPPA denna badkarusell innan alla trillar av!

BILDERNA HÄR ÄR DAGENS TRAFIK VID NANNA – ÖKAR VID BAD

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Umeås Bästa: Bordlägg bygglovsprövning! Ingen vet vad separat föreningsentré är, simklubbens, för VIP-folk, uthyrning eller?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa: Bordlägg bygglovsprövning! Ingen vet vad separat föreningsentré är, simklubbens, för VIP-folk, uthyrning eller?

Efter samtal med olika berörda av ritningarna för ett Nannabad, inklusive frågor till Fritidsnämnden visar det sig att en stor del av omklädning, mm i en separat föreningsdel (står så på ritningen på www.umeabadhusab.se), vet ingen vad den är till för.

FÖR SIMKLUBB? DÅ RÄCKER INTE SKÅPEN!

Det står också tävlingsentré samt simmare. Men från Umeå SS har man inte uppfattat det som en särskild del av klubbens simmare. Och med 26 skåp damer/herrar och tre grupper om 20 simmare samma tid och som möter 60 när man växlar, behövs 60 skåp, så för USS kan det inte vara till för.

Än mindre för fler föreningar, sim- eller andra idrotter, då skåpen inte heller räcker till.

VISS UTHYRNING, VIP-FOLK – MEN INGEN BASTU!

Så vad, jag det som sagts till simklubben är för viss uthyrning, VIP-folk och uthyrning för särskilda skäl, som en romersk del. Men då finns ingen bastu så även det faller som användning.

Kikar man närmare står det konferens för ett större rum, som får ingång från två håll och blir genomgångsrum, rena rama hallen. Och då oanvändbart för konferenser.

TÄVLINGSENTRÉ – MEN FÖR VAD, SIMMARE, FUNKTIONÄRER…? FRITIDSNÄMNDEN INGET SVAR

Det står också tävlingsentré. Men för vad, funktionärer, simmare, publik, eller media. Ingen som vet och ingen som kan förklara. Från Fritidsnämnden kommer inget svar alls, förmodligen vet man inte.

Därför kan inte denna ritning ens bygglovsprövas, de som ska nyttja den och den som ansvarar för den måste ju veta vad de olika utrymmena är menat. Vet Badbolaget ens?

BORDLÄGG OMGÅENDE – GÖR NY HANDLÄGGNING

Med dessa 300 – 400 kvm blir det dyrbara kvm med denna okunskap om vad.

Så bordlägg omgående bygglovsprövande, gör ny handläggning, hör med arkitekt och badbolag vad man tänkt, hör med alla nyttjare liksom med nu ansvariga Fritidsnämnden och Umeå Fritid.

AVBRYT – GÖR OM – BORTKASTADE PENGAR – 10-15 MKR

Därefter återuppta prövningen om klarhet fås och det gillas. Om ej avbryts och gör om. Varken badbolag eller kommun eller nyttjare tjänar på bortkastade pengar. i detta fall kanske 10 – 15 miljoner kr!!

BUSSGATA MED 40-50 CYKLAR RISKFYLLT

Längst ner syns hela ritningen. Tänk om det är för simklubbar. Då kommer entrén rakt utanför Skolgatan som bussgata med 40-50 cyklar utanför och riskfyllt inte bara för ungdomarna utan även för alla som ska förbi där. Även det en illa gjord ritning.

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Umeås Bästa Fritidsnämnd ser till att Nannabadbeslut tas i budgetfullmäktige – inte som Badbolaget trixa igenom före och lura andra idrotter

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Fritidsnämnd ser till att Nannabadbeslut tas i budgetfullmäktige – inte som Badbolaget trixa igenom före och lura andra idrotter.

Med "lura" avses att Nannabad låser 400 mkr i investering och 30-35 mkr/år i drift, som andra sporter, och risk även för barnomsorg och skola får betala dyrt för.

ETISKT ALLA INVESTERING SAMLAS – OMORALISKT MED GRÄDDFIL

Etiskt är det självklart att alla kommande investeringar samlas i budgeten i kommunfullmäktige som blir i oktober nu, flyttat från juni. Omoraliskt är det att en aktivitet-äventyrsbad och idrott-simning ska få "gräddfil" och tvinga andra i det "stålbad" som aviserats politiskt.

Därför skickade jag nedan e-brev till Fritidsnämndens ordf. Lennart Arvidsson, V, och v.ordf. Lennart Johansson, M, samt för kännedom tlll fritidschefen Stefan Hildingsson.

Hej!


Önskar svar på frågan om ett Nannabad kan börja byggas utan
ett budgetfullmäktigebeslut, det som Fritidsnämnden i aprilmöte
sades ska tas i juni?

Har nämligen fått höra att ett kommunalt bolag får göra så, att Fritidsnämnden får låna upp pengar utan fullmäktigebeslu genom att huset ligger i ett, kommunalt, bolag.

Men att sedan ska siffrorna läggas ihop och hamna under kommunen, så att det blir effekter efteråt då.

Är upplägget så nu för er som ordförande och vice ordförande
att ni från Fritidsnämnden får se på när Badbolaget sätter igång bygget, och sedan får nu "fakturan" i efterhand?

Som jag skriver idag, på blogg och KF-ledamöter, räknade USS nu med att beslutet tas i oktober och nya styrelsen får tid att sätta sig in i ritningar man nu efter tillträdandet fått framför sig.

Och allmänheten liksom jag utgår från att även med bolag, särskilt en så publik anläggning som badhus/simhall, att alla ekonomiska kort kommer upp samtidigt på bordet, dvs nu i oktober, då hinner vi medborgare också kunna vara med.

Vad gäller, vad tycker ni i Fritidsnämnden och vad vill ni i/om dessa frågor?

Slutligen. 

Varför finns ingen utredning om barns/ungdomars säkerhet till
och från ett Nannabad, problem och lösningar, risker och lämplighet, samt bedömning hur detta påverkar attraktion för allmänheten och föreningarna?

Mvh/
Urban Bengtson

PS 
Enl, uppgift finns inget sådant material inför bygglov som annars ska finnas, vet det t ex i fråga om förskolor och där Karin Nylén på Fastighet förklarat ang. dagis på Berghemsskolans tomt:


Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

 

Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat. 

En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna.


 

Umeås Sämsta politik: V-kvinna Spiric anklagad för kränkning – Dagisbarns 15-mål försenas – Mansprojekt (11-1 i ledningen) Nannabad går fri!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta politik: V-kvinna Spiric anklagad för kränkning – Dagisbarns 15-mål försenas – Mansprojekt (11-1 i ledningen) Nannabad går fri! 

Rubriken räcker för tillståndet i Umeå kommun nu. Med tillägget att medierna granskar i samma genus- och barnordning, först kvinnor, sedan barn och sist det män mer står för. 

KEJSARENS NYA KLÄDER AVSLÖJAD AV BARN OCH KVINNOR

Kanske som i sago-(äventyr på danska) författaren HC Andersens Kejsarens nya kläder där kejsaren/man naken avslöjas av barnet och många mammor/kvinnor.

Men adjutanterna/männen skyddar kejsaren mot obehagliga sanningar och kan tåga in i slottet okunnig om sin ringa klädsel. Som Nannabad i Umeå f ö.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,