Etikett: Umeås Sämsta

Umeås Sämsta trixande: Bort med privata badaktörer, in med badbolag, 1948 års detaljplan och nu gräddfil förbi budgeten – för ett dåligt bad

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta trixande: Bort med privata badaktörer, in med badbolag, 1948 års detaljplan och nu gräddfil förbi budgeten – för ett dåligt bad.

Många vet inte om att det privata aktörerna Lerstenen hade bästa äventyrsbadet, men togs bort och in kom ett nybildat badbolag, som nu har det sämsta för lekbadandet, och minsta av alla förslag.

TRIX MED 1948 ÅRS DETALJPLAN OCH SLIPPA UTREDA FÖR BARN

Inte heller vet alla om att med trixande av 1948 års detaljplan slipper politikerna i badbolaget att utreda barns och ungdomars vägar till och från ett bad. Nu är det bara grannarnas, dvs boende intill kv Nanna, som behöver studera villkoren för.

Så trixar bolagspoltiker bort problem, samma politiker som i nämnd, t ex Byggnadsnämnd, Fritidsnämnd, Miljönämnd och Skolnämnd inte kunnat göra så, för då hade ansvaret gällt alla barn/ungdomar i kommunen.

GRÄDDFIL MED UPPLÅNING OCH SEDAN ALLT "ÅT FANDERS"

Och nu trixas beslut i ett budgetfullmäktige bort med "gräddfil" för badbolaget som i förväg lånar upp pengar och sedan redovisar vid uppskjutna mötet i oktober hur det gick.

Och gick det då "åt fanders" dvs för dyrt, då får andra investeringar strykas och driftspengar dras in.

POLITISK PRESTIGE SÄTTS FÖRE EKONOMISK KLOKHET

Hade man skött i kommunregi och med ärlighet och jämlikhet för alla investeringar, skulle Nannabadbyggsbeslut flyttas till oktober och jämföras på lika villkor, med risk att ändras, dras ner eller t o m strykas bort. Men politisk prestige sätts nu före ekonomisk klokhet.

OM INTE FOLKPARTIET MED NYA GRUPPLEDAREN PEDER WESTERBERG SOM VAN IDROTTARE OCH FÖRENINGSLEDARE LEVER UPP TILL MOTTO I HANS RUBRIK PÅ BLOGGEN NU, ANFALL ÄR BÄSTA FÖRSVAR.

ANFALL: AVBRYTA BADPLANER – UTREDA 50:A – SIKTA PÅ BADHOTELL

Där jag hoppas att "anfallet" nu blir att avbryta Nannabadplanerna, utreda för ny 50:a vid IKSU och låta näringslivet ta hand om badsatsning,

kanske i ett badhotell liknande Piet Havsbad, varför inte Nydala och First Camp. Eller Sporthotell på campus vid IKSU och både Sim- och Bad-hotell.

För att samtidigt sälja kv Mimer och Nanna på marknaden, få in 150 – 200 mkr, lindra ekonomiproblemen och ge en slant för att bygga ut och klara 15-målet för dagis.

Anfall är bästa försvar

Precis som Mattias Larsson (C) skriver i sin blogg är en arbetsmiljöanmälan mot Tamara Spiric (V) dagens stora nyhet. I anmälan anklagas Tamara för att ha kränkt flera chefer inom Umeå Kommun.

——-

Det är min första budgetberedning som ny gruppledare och jag måste säga att underlagen samt dragningarna vi har fått från tjänstemännen har varit kanonbra. 
——-
Sen är det inte svårt att räkna ut varför budgeten skjuts upp till hösten, för att istället tas i juni. Det enkla svaret är att S och V inte kommer överens om vilka besparingar som ska tas i deras gemensamma budget.

 

Umeås Sämsta: Umeå SS ej info av Badbolaget/Fritidsnämnden att inga trafikanalyser är gjorda i bygglovsprövning – riskerar sänka simsporter!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta: Umeå SS ej info av Badbolaget/Fritidsnämnden att inga trafikanalyser är gjorda i bygglovsprövning – riskerar sänka simsporter! 

Har nyss fått veta att Umeå Simsällskap inte blivit informerad av Badbolaget och inte heller av Fritidsnämnden/Umeå Fritid om att det inte finns några trafikanalyser för till-frånfart för ett Nannabad gjorda inför bygglovsprövning på fredag den 24 maj!

BADBOLAGET/ANSVARIGA POLITIKER VILL INTE VETA RISKER FÖR BARN 

Således vill Umeås ansvariga styrelseledamöter i Badbolaget, liksom ansvariga politiker i Fritidsnämnden inte veta vilka risker det blir för, särskilt, barn/ungdomar. 

Och än värre, man vill inte att simsporterna som ska söka tider där, inte bara USS, kan bli hoppklubbar, m fl, ska få veta hur Umeå kommun ser på detta, och vilka lösningar man tänker sig.

Med icke-planeringen för barns/ungdomars säkerhet riskerar detta sänka simsporter där föräldrar då inte låter barnen/ungdomarna fara till ett Nannabad.

STOPPADE DETALJPLAN FÖR ATT SLIPPA BRY SIG OM SÄKERHETEN

Ytterligare värre, är att genom att stoppa detaljplanearbetet för kv Nanna, och trixa med 1948 års detaljplan, så "slapp" man kravet på att utreda detta, och slipper att vi andra, umebor, föreningar, m fl kan yttra sig om denna så viktiga fråga, hur man tar sig säkert till och från ett Nannabad.

Så det är i praktiken medvetet från Umeås poltiker att inte bry sig om barns och ungdomars säkerhet (inte oss vuxna och äldre heller), utan spaden ska i marken fort, fort, för att få tyst på kritik och opinion.

NANNABAD FÅR GRÄDDFIL FÖRBI BUDGETPLANERINGEN BÅDE FÖR INVESTERING OCH DRIFT!

Enl. uppgift ska också Nannabad få en "gräddfil" förbi all ekonomiprövning, både i investering och drift, fastän Fritidsnämnden sagt att beslut för detta måste tas i vid budgetfullmäktige, dvs det framflyttade i oktober.

MEN genom ett Badbolag kan kommunpolitikerna trixa sig förbi detta också och hänvisa till att det ryms inom sagda 400 miljoner kr. Men några 400 mkr finns inte beviljade i något Kommunfullmäktige, så att även här måste nya "trixande" till.

Inte heller driften ska nu granskas utan Fritidsnämnden tvingas i efterhand skära i nuvarande verksamheter och kommande anläggningar, gräddfill även här.

BADBOLAGSSTYRELSELEDAMÖTER – TAR NI ANSVAR FÖR BARNS OCH UNGDOMARS SÄKERHET?

Badbolagsstyrelseledamöter Lennart Holmlund, Marie-Louise Rönnmark, Christer Lindvall, alla S, Lasse Jacobson, V, Anders Ågren, M, Peder Westerberg, FP, Mattias Larsson, C och Veronca Kerr, KD,

tar ni ansvar för att barns och ungdomars säkerhet och trygghet enl FN:s Barnkonvention inte följs för Nannabadplanerna genom icke-utredningar inför bygglovsprövningen?

RÖNNGREN (S) OCH ARVIDSSON (V) TAR NI ERT ANSVAR FÖR SÄKERHETEN?

För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngrem (S) och Fritidsnämndens ordförande Lennart Arvidsson (V), tar ni ansvar för att ni inte utrett eller gett yttrande kring barns och ungdomars säkerhet till och från ett Nannabad?

ELLER FÖLJER NI VAD FASTIGHET I KOMMUNEN KRÄVER OM TRAFIKSÄKERHET?

Eller följer ni vad tjänstemannen på Fastighet, Karin Nylén, skriver ang. föräldrars reaktion på trafiken vid en planerad förskola på Berghemsskolan: 

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat. 

En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna.

 

Umeås Sämsta politik: V-kvinna Spiric anklagad för kränkning – Dagisbarns 15-mål försenas – Mansprojekt (11-1 i ledningen) Nannabad går fri!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta politik: V-kvinna Spiric anklagad för kränkning – Dagisbarns 15-mål försenas – Mansprojekt (11-1 i ledningen) Nannabad går fri! 

Rubriken räcker för tillståndet i Umeå kommun nu. Med tillägget att medierna granskar i samma genus- och barnordning, först kvinnor, sedan barn och sist det män mer står för. 

KEJSARENS NYA KLÄDER AVSLÖJAD AV BARN OCH KVINNOR

Kanske som i sago-(äventyr på danska) författaren HC Andersens Kejsarens nya kläder där kejsaren/man naken avslöjas av barnet och många mammor/kvinnor.

Men adjutanterna/männen skyddar kejsaren mot obehagliga sanningar och kan tåga in i slottet okunnig om sin ringa klädsel. Som Nannabad i Umeå f ö.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,