Ny översiktsplan och slopande av 150 kvm regel

Idag beslutar kommunfullmäktige om den nya översiktsplanen för Umeå och en fördjupning för de centrala stadsdelarna. Det är tretton år sedan nuvarande översiktsplan skrevs och fyra år sedan det beslutades att arbetet med en ny skulle påbörjas. Nu är den klar!

Det är stort och planen är omfattande och för många kanske svår att läsa, men jag ser den som en vision för vår kommun där vi lever och verkar. Det kommer att bli ett starkt instrument för Umeås framtida utveckling.

En förändring i översiktsplanen är att den gamla 150 kvm regeln slopas vilket innebar att byggrätten för fritidshusområden var begränsad till 150 kvm. Det var en regel för att styra var permanentboende skulle finnas, men som idag har tjänat ut sitt syfte. Det är ett kristdemokratiskt förslag som vunnit gehör från övriga partier och som nu leder till mer frihet. Regler som spelat ut sin roll ska bort.

Jag känner mig glad och stolt över att bo i Umeå och jag ser fram emot planens förverkligande där vår stad förtätas. Umeå arbetar mot att bli 200 000 invånare senast år 2050. Med ett större befolkningsunderlag kan närservicen utvecklas och tillväxten öka, det tror jag vi alla kan tjäna på.

 

Etiketter: , ,

En kommentar

  1. Ron

    Att 150 regeln skrotats verkar vara en sanning med modifikation. Som jag har förstått det hela så innebär ändringen att fritidshus utanför planlagt område inte begränsas till 150 m2. Alla fritidshus med detaljplan lyder fortfarande under 150 regeln. Enligt byggnaskontoret innebär inte heller den generella regeländringaen att det är enklare att ändra deltajplanen på denna punkt!

    Var detta verkligen avsikten med det beslut som fattades av kommunfullmäktige?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.