Sju steg mot en bättre välfärd

Välfärden måste utvecklas därför har Socialminister Göran Hägglund (KD) arbetat fram sju steg mot en bättre välfärd.

1). Den kommunala uppföljningen måste skärpas. Det gäller både offentligt och privat driven verksamhet. Också den statliga kvalitetskontrollen måste skärpas. Vi kristdemokrater vill därför renodla tillsynen genom att inrätta en separat tillsynsmyndighet för vård och omsorg. En sådan måste självklart ha muskler att både bötfälla och stänga verksamheter som inte håller måttet, vare sig den är kommunal eller enskilt driven.

2). Kommunerna måste strama upp sin upphandlingskompetens. Som kristdemokrat ser jag helst att så många verksamheter som möjligt läggs i pengsystem, så att makten att välja utförare hamnar i medborgarens händer. Men oavsett om det gäller rena upphandlingar av befintlig verksamhet eller regelverk för dem som vill bli aktörer inom ett pengsystem måste kompetensen i kommunerna förbättras, bland annat med bättre statligt stöd. Upphandlingsunderlag och regelverk för pengsystem måste möjliggöra och inte hindra mångfald, småskalighet och uppfinningsrikedom inom välfärdssektorn. Kvalitet måste alltid stå i centrum.

3). Vi vill uppmuntra ideella och icke vinstdrivande aktörer. De som utifrån en tydlig värdegrund skapar mervärde för patienter och omsorgsbehövande. Några av de bästa verksamheter som finns inom äldreomsorg är idéburna. Ersta diakoni är ett sådant exempel. Vigs ängar i Ystad, som har kallats Sveriges bästa äldreboende, är ett annat. Det är dock sällan denna typ av aktörer som ger sig in i upphandlingar av äldreboenden. I stället är det några få stora koncerner som dominerar. 30 procent av friskoleeleverna finns i dag i skolor som drivs av civila samhället. Samtidigt minskar dessa aktörers andel. Också här går utvecklingen mot allt större koncerner. Vi får signaler om att det finns svårigheter för frivilligorganisationer att garantera den ekonomiska stabiliteten när de vill nyetablera verksamhet. Medan koncerner kan ta lån eller använda vinst till att expandera har organisationer svårt att skaffa sig samma ekonomiska kraft. Det är inte ovanligt att banker och finansieringsinstitut har svårt att förstå en verksamhet som inte har rent affärsmässiga upplägg. För att underlätta en expansion av värdebaserad välfärd föreslår jag inrättandet av en fond för att främja finansieringslösningar i non-profitverksamhet. Tanken är att organisationer och stiftelser ska kunna låna långsiktigt med goda villkor.

4). Som regeringsparti har Kristdemokraterna varit med om att ta viktiga steg för att stödja små företag i vårdsektorn. I sex län pågår en pilotsatsning med så kallade ”utvecklingscheckar”, ett stöd för affärsutveckling som företag med högst 50 anställda kan ansöka om. Denna satsning bör utvidgas och utvecklas. Checkarna bör framöver gälla i hela landet, och ha som tydligt syfte att också stödja aktörer som utvecklar verksamheter på ideell grund och utan vinstintresse som utgångspunkt.

5). Vi menar att det också behövs offentliga insatser för att helt enkelt öka förståelsen mellan finanssektorn och den ideella sektorn för att på detta sätt främja nya eller kompletterande finansieringslösningar för de många kreativa idéburna aktörer som finns runt om i landet. Till stor del handlar det om att sprida goda exempel på det nytänkande som växer fram i Sverige och andra europeiska länder.

6). Som kristdemokrater vill vi främja långsiktiga åtaganden och motarbeta kortfristig spekulation. Med en sådan syn välkomnas företag inom välfärdssektorn som går med vinst, och som investerar en del av vinsten för att skapa nya arbetstillfällen och effektiviseringar i ekonomin. Men vi kommer som regeringsparti att agera för att stoppa skatteupplägg där vinst flyttar till skatteparadis och urholkar förtroendet för vård och omsorg.

7). Som regeringsparti kommer vi att driva på för att meddelarskyddet ska gälla alla inom skattefinansierad välfärd.

 

 

Etiketter: , , ,

2 kommentarer

  1. Elsa numera ateist

    Du är mamma med 2 barn. Ändå företräder du ett parti som på inget sätt arbetar för alla människor, utan bedriver en högerpolitik där man vill att rika ska bli rikare. Det ”vanliga” folket dit dom flesta tillhör är ju inga KD eller högerna arbetar för. Ni gömmer er bakom en påstådd gud som fler och fler tappat tron för. Dra er till vänster där kyrkan borde vara så fyller ni nog både kyrkbänkar som är helt tomma snart och får några nya väljare.

  2. Veronica Kerr

    Svar till Elsa numera ateist (2012-02-13 11:53)
    Av din kommentar kan jag endast tolka det som om du inte känner till kristdemokratisk politik och ideologi. Solidaritet och omtanke där den gyllene regeln får råda är en stor del och något som jag vill arbeta för. Det finns inga krav på att man ska vara troende, det går bra att vara ateist om man vill. Politiken ska inte lägga sig i vad du tror på eller inte. Sedan vet jag inte vad det faktum att jag är mamma med två barn har med saken att göra…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.