Min motion upp till beslut i morgondagens kommunfullmäktige

 

Förändra och förbättra Vård- och

 

omsorgsprogrammet i Umeå kommun

 

 

Allt färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet. De kalkylerade behoven överstiger avsevärt de 180 platser som finns i Umeå idag, och då är endast cirka hälften av dessa tillsatta.

Det låga antalet sökande innebär att Umeå kommun inom några år kommer få stora problem att rekrytera kompetent personal, som kan möta de växande behoven av kvalificerad vård och omsorg bland kommunens invånare.

 

Förutsättningarna att rekrytera utbildad personal blir dessutom tuffare av de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Umeå behöver därför göra förändringar för att säkra upp det stora framtida behovet av kompetent personal inom vård och omsorgssektorn.

 

Skövde kommun har lyckats vända trenden och fått elever att strömma till vård- och omsorgsprogrammet. Detta genom ett samarbete med externa aktörer som t.ex.

polismyndigheten, kriminalvården och räddningstjänsten, som alla visat ett stort intresse för personer med omvårdnadskunskaper som bas. Det har lett till att omvårdnadsprogrammet fått fyra profiler: HEL (Hälsa – en livsstil), GUP (Globalt uppdrag), ROA (Räddning och akutsjukvård) och SOS (Skydd och säkerhet). Där samtliga leder till undersköterske- och högskolekompetens. Jämställdheten har också ökat då de nya profilerna inneburit en jämnare könsfördelning.

 

Därför föreslås att Umeå kommunfullmäktige beslutar

 

att:                införa de förändringar och förbättringar i likhet med Skövde kommun gjort för att göra Vård och omsorgsprogrammet mer attraktivt.

 

att:                alla som efter fullgjord utbildning och som uppfyller kommunens kompetenskrav garanteras anställning i kommunen

 

Veronica Kerr (KD)