Snusets vara eller icke vara..

Idag i personalutskottet tog vi uppföljningen av kommunfullmäktiges uppdrag för tobaksförebyggande arbete 2010 och 2011. Det var i november 2009 som kommunfullmäktige beslutade att "en hälsofrämjande och långsiktig kraftsamling för tobaksfri arbetstid ska genomföras under 2010 och 2011, samt att en utvärdering ska göras innan 2013 års utgång."

När verksamhetsplanen för 2012 skulle tas fick personalfunktionen uppdrag att följa upp satsningen på tobaksfrihet och det var också då debatten om att kommunen skulle förbjuda sin personal att använda snus under arbetstid blossade upp . Något som majoriteten förnekade å det bestämda. Jag menade då att med skrivningen "en tobaksfri arbetstid" fanns det stort utrymme för misstolkning och förbudstanken fanns i bakgrunden. Texten i en verksamhetsplan ska inte lämna utrymme till tolkningar.

Ikväll läser jag på vk.se att nu har kommunen bestämt sig igen för att det ska vara snusförbud. VK och jag tolkar texten olika, här kommer min tolkning.

Att satserna i beslutsunderlaget lyder Kommunstyrelsen beslutar:

att rökfri arbetstid införs i all kommunal verksamhet from 1 januari 2013

– att barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i all kommunal verksamhet

– att den gemensamma förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och erbjuda stödinsatser.

Det är skadligt att röka och det påverkar inte bara rökaren själv utan även andra i dennes omgivning. Jag tycker också om att barn och unga ska ha rätt till tobaksfria möten med vuxna, men jag vet att med sunt förnuft hos dessa tobaksbrukande (snusande) vuxna i skolan kommer det inte att bli ett problem.  Jag ser det inte som ett snusförbud, men som en uppmuntran och något som jag också uppskattar som förälder till barn i skolan. Förbud är fel väg att gå, med uppmuntran och stöd kommer man längre.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.