Livlig debatt i kommunfullmäktige

Idag kom äntligen min interpellation om fler aktörer i äldreomsorgen upp till debatt. Och vilken debatt det blev. Den debatterades i mer än en timme och ledamöter från alla partier var uppe i frågan. Även om jag själv aldrig talade om vinster eller risk kapitalbolag blev det frågan som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fastnade i. Här kommer interpellationen igen..
 
 
Interpellation
till Eva Andersson
ordförande i Socialnämnden.
 

Olika aktörer inom äldreomsorgen gynnar de äldre
 
I en nyligen publicerad forskningsstudie vid Umeå Universitet visar resultaten att de äldre lever längre och kommunen får lägre kostnader utan att kvaliteten försämras när äldrevård bedrivs i annan regi än den offentliga. Vid upphandling har kostnaden för varje plats sjunkit med i genomsnitt 3% samtidigt som antalet platser i äldreomsorgen har ökat. Detta har gett fler platser till en oförändrad totalkostnad men med bibehållen kvalitet.

Äldreomsorgen har under det senaste året debatterats häftigt och flitigt efter det att en del missförhållanden vid vissa äldreboenden uppmärksammats. De som har varit emot andra aktörer inom äldreomsorgen än kommunen har varit snabba med att dra slutsatsen att upphandling leder till sämre kvalitet. En slutsats som också fått konsekvenser här i Umeå kommun när kommunen återtog driften på Skräddaren. Detta trots att inga brister eller klagomål framkommit snarare tvärtom.

Ett par dagar efter det att forskningsstudien publicerats kunde vi också läsa i VK och VF om socialstyrelsens allvarliga kritik mot ett av våra kommunala äldreboenden, där flera incidenter av vanvård och brister uppdagats.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
• Eftersom endast det bästa är gott nog till våra äldre, undrar jag varför Eva Andersson för en politik som inte har de äldres bästa för ögonen?

• Efter den vanvård som begåtts i ett av kommunens egna äldreboenden, kommer Eva Andersson att agera så att en annan utförare får bedriva den verksamheten?
 
 
 
Veronica Kerr​
Gruppledare för Kristdemokraterna
 

Etiketter: , , , , ,

En kommentar

  1. Undrande

    Kan man verkligen prata om ökad livslängd som en faktor som talar för privata alternativ? I själva verket är det nästan alltid frågan om en förlängd dödsprocess. De sista åren inne på ett boende har livet slutat vara värdigt för länge sedan (för de allra flesta.) Istället för att låta folk somna in under värdiga former lägger man en hel del energi på att förlänga processen -allt för att personalen inte ska dra på sig en anmälan!

    Har erfarenhet från både offentlig och privat äldrevård. Jag ställer mig i grunden positiv till vinster. Men hela situationen är sjuk.
    Problemet är att även med en privat utförare så har kommunen det slutgiltiga ansvaret och även ett helt andra kostnader som följer med detta och något de privata utförarna alltså slipper. Hur rimligt är det? Ser du några andra branscher som fungerar på samma sätt?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.