Konkreta förslag

Socialdemokraterna i Umea har tidigare efterlyst konkreta forslag fran Alliansen nar det galler att fa igang bostadsbyggandet och fa fram fler bostader for unga. Det ar en standigt aktuell fraga om ni last tidigare blogg inlagg. Igar publicerades nedanstaende forslag av Kristdemokraterna med bostadsminister Stefan Attefall och Goran Hagglund. Sjalv befinner jag mig just nu i USA och saknar desperate tre bokstaver pa tangentbordet. Debattartikeln nedan ar dock direkt tagen fran webben sa budskapet bor komma fram i alla fall. Jag ser fram emot kommentarer och synpunkter och passar pa att onska en trevlig helg!

 

Konkreta förslag för bostäder till unga

Kristdemokraternas vision är att Sverige ska bli världens bästa land för barn och unga att växa upp i. En förutsättning är givetvis att de har någonstans att kalla sitt hem, en bostad. Stefan Attefall och Göran Hägglund presenterar idag konkreta förslag för fler bostäder.

Vem minns inte sin första, alldeles egna bostad? Många kan vittna om känslan när de stoppade nyckeln i dörrlåset för första gången. Men just nu är det en ouppnåelig dröm för många. Jämfört med i början av 2000-talet är antalet ungdomar i åldern 19-24 år ungefär 150 000 fler. Samtidigt har vi en växande bostadsbrist och en urbaniseringstrend som är starkare än någonsin. Det leder till att många unga har svårt att hitta en bostad.

Alliansregeringen genomför just nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Vi har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet, buller, strandskydd, byggfelsförsäkringen och mycket, mycket mer. I stort sett samtliga punkter som kommuner och bransch lyft fram som problemområden prickas av, en efter en.

Inför Kristdemokraternas riksting i september presenterar vi en rad nya konkreta förslag för barn, unga och unga vuxna. Utöver vad regeringen redan gjort vill vi kristdemokrater också gå vidare med särskilda åtgärder kring ungas och studenters bostadssituation:

Förenklat regelverk för boende för unga:

Dagens regelverk gör det svårt att bygga små bostäder i centrala lägen till en rimlig kostnad. I dag presenterar boverket det uppdrag de fått från regeringen att ifrågasätta i stort sett alla regler för byggande av små bostäderna. Bland annat gör dagens bullerregler det svårare, dyrare och ibland omöjligt att bygga små lägenheter i centrala lägen i storstäder, trots att det är just de lägena där många unga helst av allt vill bo. Att det är tyst inomhus ska vara självklart, men det är rimligt att tillåta högre utomhusbuller vid byggande av små lägenheter. Vi kristdemokrater vill framöver arbeta för ett tydligare och enklare regelverk så att fler små lägenheter kan byggas i centrala lägen.

Permanenta möjligheten för lärowsäten att tillhandahålla bostäder:

2009 fick nio lärosäten möjlighet att under en försöksperiod tillhandahålla bostäder åt studenter och gästforskare. Kristdemokraterna anser att denna möjlighet ska permanentas och dessutom gälla samtliga universitet och högskolor. Studenternas bostadssituation ligger i lärosätenas intresse och det är positivt att de har verktyg för att hjälpa till med bostadsförsörjningen.

Ge även försvarsmakten rätten att tillhandahålla bostäder:

Kristdemokraterna föreslår att även försvarsmakten ges rätt att tillhandahålla bostäder åt tillfälligt anställda inom försvaret. Försvarsmakten har i dag på sina håll ett akut behov av att hitta bostäder åt de åt de numera anställda soldaterna, eftersom ”livet på luckan” med enkla logement inte framstår som lika lockande för den som numera är anställd under längre tid än bara ett antal månaders värnplikt.

Avdragsgillt bosparande för unga

Undersökning på undersökning visar att en majoritet av svenskarna vill äga sitt boende, men stigande bostadspriser och hårdare krav på egen kontantinsats har gjort det allt svårare för unga att uppnå den drömmen. Kristdemokraterna vill se ett avdragsgillt bosparande, där unga mellan 18 och 34 år via speciella konton får rätt att göra avdrag för bosparandet med upp till ett halvt prisbasbelopp per år. Det skulle underlätta för fler ungdomar att få kunna förverkliga sin dröm om en egen bostad.

Generösare regler för tidsbegränsat bygglov

Att sätta upp modulbostäder kan vara ett snabbt sätt att lösa akuta studentbostadsproblem. Dagens regler med möjlighet att sätta upp enkla modulboenden med tidsbegränsade bygglov under 5+5 år har inte visat sig vara tillräckligt ekonomiskt lönsamt. Dessa regler bör förlängas till 15 år.

Till sist: Kommunerna är en viktig aktör när det gäller bostadsbyggandet, de har planmonopolet och ansvaret för bostadsförsörjningen. Och det går att göra processen enklare inom ramen för dagens lagstiftning, men det går också att krångla till det. Här krävs det politiskt ledarskap. Varje försenad planprocess och varje enskilt krav som ställs kostar pengar. I slutändan är det den som ska bo i bostaden som får betala.

Kristdemokraternas vision är att Sverige ska bli världens bästa land för barn och unga att växa upp i. En förutsättning är givetvis att de har någonstans att kalla sitt hem, en bostad. Det kommer kristdemokraterna att fortsätta arbeta hårt för.

GÖRAN HÄGGLUND

Partiledare KD

STEFAN ATTEFALL

KD

3 kommentarer

 1. Bertil

  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (.L.I.S.) funkar inte 2013

  Just för att ett område ska kunna pekas ut som ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära lägen alltså (LIS). Måste ett stort antal kriterier som anges i miljöbalken vara uppfyllda.

  Dessa kriterier anger bland annat att reglerna ska tillämpas mycket restriktivt i miljöbalken. Som att det måste finnas vägar och bussförbindelser till dessa sjöar annars går det inte att genom föra detta.

  Finns det en tätort inom 9 km avstånd då räknas inte det som en landsbygd. Det måste finnas bil vägar till sjön. Annars får man inte igenom ett LIS-område överhuvudtaget.

  Man kommer aldrig att få bygga i glesbygden just för att det finns för lite hus vid sjön och dåligt med vägar där. En kommun kan peka ut ett LIS-område.

  Det är Länsstyrelsen som har det slutgiltiga ordet på hela LIS processen. Det är så det funkar med den nya strandskyddslagen. Senast uppdaterad nu i juni 2013.

 2. Bertil Johansson

  Nya strandskyddslagen blev en flopp 2013
  Den gamla strandskyddslagen fanns det sex så kallade särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet.. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (.L.I.S.) är bara ett sjunde skäl. Vill någon ha dispens så kommer det att prövas mot alla andra intressen som: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, olika natur och friluftsföreningar, miljöorganisationer. Den nya lagen har gjort att även grannar som har stugor vid vatten sedan förr, har rätt att överklaga och förhindra så att man får avslag.
  Det är för många som har stora chanser att överklaga. Folk som vill bygga nybyggen vid vatten. Det är därför den nya lagen har blivit omöjlig. Därför att många kan stoppa dispenser. Om man söker en strandskyddsdispens nu år 2013 med den nya lagen om strandskydd (L.I.S) så kommer det var mycket svårare att få igenom den än den gamla lagen om strandskyddsbestämmelser.

 3. Bertil

  Länsstyrelsen skiter helt i markägarna och bara bestämmer

  Länsstyrelsen säger att dem tagit hänsyn till markägarna vid sjöar och hav. Markägarna har möjlighet att begära dispens från strandskyddet efteråt påstår Länsstyrelsen.

  Det funkar inte så det är ju Länsstyrelsen som har bestämt att markägarna inte får använda marken. Så varför skulle Länsstyrelsen bevilja strandskyddsdispens om dem har gjort så att vi har fått ett utökat strandskydd?

  Det är Länsstyrelsen som har har bestämt att markägarna inte får bygga nytt, avverka skog eller ändra användningen av redan befintliga byggnader, för då blir det miljöbrott, rivning av alla byggnader som bygds och mycket böter som straff. Fast markägarna äger sin mark och betalar skatt för den. Finns det inte ens en liten äganderätt längre för markägarna?

  Strandskyddet innebär ett stort hinder mot att utveckla glesbygden och även landsbygden. Ska alla bo i storstäderna och betala skyhöga hyror och få alla bilavgaser i sina lungor? Är det den biologiska mångfalden och miljön som vi vill ha?

  Regeringen måste ta sitt ansvar om vi ska ha någon landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LI.S).
  Om det ska fungera måste lagen om strandskydd göras om, och Länsstyrelsens rätt och möjligheter att bestämma och överpröva kommunens beslut om strandskydds lättnader tas bort.

  Länsstyrelsen är en myndighet för mycket. Det måste bli lag på att Länsstyrelsen inte får ta lagen i sina egna händer. Det är därför det blir en död hand för många markägare och landsbygden dör i onödan, så dumt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.