Märkligt agerande av ordförande Lindvall

Ser av dagens bloggar att Andreas Lundgren har bloggat om årets julklapp och det är i detta fall ingen råsaftscentrifug han talar om. I tisdags sammanträdde personalutskottet i kommunen och ett av ärendena var att konvertera visstidsanställningar. Det handlar om att begränsa tiden man kan vikariera i Umeå kommun utan att bli tillsvidare anställd. Jag har själv varit springvikarie inom äldreomsorgen till och från under tio års tid även om det var länge sedan. Vikarier behövs i alla verksamheter, men självklart är det så att i verksamheter som skola och vård omsorg klarar man inte att bedriva verksamheten om man inte har kunnig och utbildad personal på plats.

Förslaget till beslut i handlingarna var att bordlägga ärendet i avvaktan på SKLs centrala förhandlingarn som pågår just nu. Tjänstemännen var tydliga med att ta ett beslut i frågan just nu när vi inte vet hur många individer det berör eller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för Umeå kommuns nämnder. Genom att ta ett snabbt och förhastat beslut redan nu kommer det att betyda förändringar för nämndernas nyss lagda budgetar för 2014.

Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna var intresserade av att lyssna till dessa argument och med ett förivrat klubbslag utan tanke på konsekvenser, varken för enskilda eller för Umeå kommun, beslutade de att föregå SKL:s centrala förhandlingar och erbjuda alla vikarier som har två års sammanlagd anställningstid i kommunen en tillsvidareanställning.  Att lyssna på tjänstemännen och avvakta beslut precis som alla övriga av landets kommuner just nu gör var ingenting ordförande Christer Lindvall (s) var intresserad av att göra. Jag vill vara tydlig med att jag som ledamot och Moderaterna inte tog ställning till frågan i sak utan vi begärde votering om huruvida frågan skulle avgöras på mötet eller ej. När detta föll har vi lämnat in en reservation/protokollsanteckning för att tydliggöra vårt ställningstagande.

Det är anmärkningsvärt att Christer Lindvall som ordförande och som är satt att företräda arbetsgivaren Umeå kommun var inte alls intresserad av att veta vad konsekvenserna blir. När man ser nedanstående bild kan man undra vem det är han företräder..

Kommunal Umeås sektionsexpedition firar tillsammans med
personalutskottets ordförande Christer Lindvall (i mitten)

Lindvall + Kommunal

 

Från socialdemokraterna och Kommunal hörs glada jubelrop och från Socialdemokraternas hemsida kommer bilden.

Etiketter: , , , ,

11 kommentarer

 1. Oberoende politisk bedömare

  Nä, det är ju ett fruktansvärt beslut man fattat.
  Fy så obehagligt att människor erbjuds en tillsvidareanställning istället för osäkra timvik utan chans till ekonomisk planering för arbetstagarnas familjer.
  Nä fy bubblan!

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Javisst är det enkelt och roligt att fatta beslut om man inte behöver bry sig om kostnader och utfall. Frågan är mer komplicerad än vad vänster majoriteten vill göra den till.

 2. Erik

  Det är ju lätt för politikerna att fatta beslut utan analys; det är ju inte politikernas pengar det handlar om utan någon annans nämligen; S K A T T E B E T A L A R N A!

 3. Oberoende politisk bedömare

  Med den inställningen är det ju lika roligt att låta människor fastna i osäkra anställningar utan chans att våga satsa ekonomiskt på framtiden. Vågar ingen köpa bilar, bostäder och så vidare faller snart hela ekonomin.
  Tufft av vänstern i detta fallet att våga sig på denna satsningen. Det kommer garanterat att ge mer jobb då arbetstagarna känner trygghet och engagemang för sin arbetsgivare.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Delar inte din uppfattning om att detta med säkerhet kommer att leda till fler jobb. Turordningsregler är ett bekymmer, men jag vet att rutinerna för vikarie anskaffning för korttidsvikariat håller på att förbättras.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Turordningsregler är bra, men om man beslutar om en så snabb förändring som att alla ska erbjudas tillsvidareanställning som har haft vikariat 2 år tidigt i nästa år kan detta leda till övertalighet och oklarhet till vilka som ska få gå. Tiden på två år är sammanlagd anställningstid i hela kommunen vilket kan betyda att man inte nödvändigtvis blir anställd på den plats man har mest erfarenhet av. Dessa frågor var några som tjänstemännen belyste på sammanträdet och som borde ha klargjorts innan beslutet togs.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Så dumt, klart att jag vet att banden mellan Socialdemokraterna och Kommunal är starka och har alltid varit det. Det är också tydligt att banden har blivit än starkare på senare tid, det visar bilden. Om det beror på personerna eller inte det ska jag låta vara osagt, men frågan är ändå ska politiker vara ombudsmän i ett utskott som företräder arbetsgivaren?

 4. Alejandro Caviedes

  Farhågorna om övertalighet är obefogade. Kommunen behöver ca 1500 nya medarbetare om året enligt tjänstemännens egna beräkningar. Vad gäller turordning så är inte det en fråga som hänger samman med konvertering. När maxtaket för visstidsanställning sänktes till 3 år i okt 2012 gjordes detta utan att ändra turordningsregler. Det ena har inget med d andra att göra. Skulle d mot alla odds bli övertalighet så är d anställningstid som ligger till grund för turordning, dvs sist in först ut. D värsta som kan hända är alltså att de som konverteras till fastanst förlorar den igen. Som politiker med arbetsgivaransvar borde du känna till detta. D kam vara bekvämt att gömma sig bakom vad tjänstemännen säger men kan inte ni sätta er i lagar o avtal så kan ni inte sj bedöma när tjänstemännen ger er bristfälliga beslutsunderlag. D e till syvende o sist ni som bär ansvaret o inte tjänstemännen, så ni borde ha bättre koll på arbetsrätten

 5. Alejandro Caviedes

  Sen äre märkligt att du dömer ut den facklig-politiska samverkan på det sättet. Såväl kommunen som dess anställda tjänar på bra samarbete mellan kommunen o de fackliga organisationerna. Det e bättre att hitta gemensamma lösningar än att behöva gå ut i konflikt inför varje avtalsrörelse. D e tråkigt att du inte inser värdet i detta, tycker jag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.