Öppna förskolan

Jag har läst om demonstrationen för öppna förskolan som genomfördes i går och jag tycker att det är viktigt med föräldraengagemang för barnen är det viktigaste vi har. Det är också tydligt att informationen om vad som händer och varför det sker har varit bristfällig. Lennart Holmlund bloggade om det igår om det pressmeddelande som har gått ut. Jag har själv varit pådrivande om att informationen måste bli mer tydlig från kommunens sida och inte tigas ihjäl. Nu kan jag bara beklaga att information har gått ut lite för sent.

Det är också klart det inte är bara 3 miljoner kr som besparing utan förslaget är en del av en stor åtgärdsplan som ska spara 30 miljoner kr och målsättningen är att placeringar av barn och unga i HVB hem eller i familjehem ska minska. I förslaget till förändring yrkade jag även på att samarbetet med fler aktörer ska öka för att ge hemmavarande föräldrar mötesplatser vilket övriga biföll. Det ska aldrig finnas någon tvekan om att Kristdemokraterna inte är för den öppna förskolan, tvärtom.  Jag var själv en flitig besökare av öppna förskolan här i Holmsund för ca 12 år sedan och uppskattade den mycket!! Det roliga är att här i Holmsund har man arbetat sedan länge enligt den inriktning som Umeå nu genomför, men där var det personalen själva som tog initiativet.

Journalister har frågat mig om vi var eniga i nämnden och därför är det viktigt för mig att dela med mig av den protokollsanteckning jag lämnade in i december. Den förklarar och förtydligar min ståndpunkt och det är en ståndpunkt som både Moderaterna och Folkpartiet delade.

 

Protokollsanteckning om öppna förskolan

Det är många föräldrar som uttryckt en stark oro inför beslutet om en nya verksamhetsinriktning för öppna förskolan. Frågan har utretts under en längre tid och det har inte varit enkelt och vi vill betona att vi verkligen önskar att det fanns möjligheter till att både satsa på riktade insatser och samtidigt undvika förändringar inom den verksamhet öppna förskolan har idag.

Det är viktigt att betona att syftet med nya verksamhetsinriktningen är att fler familjer med problem ska fångas upp i ett tidigt skede och tidigare få stöd. Tanken är att det i sin tur ska leda till att behovet av placeringar i familjehem eller HVB-hem ska minska på sikt. På det här sättet stöttar kommunen de familjer som har det svårast och barn som behöver kan tidigare få stöd.

Föräldrastöd berör en så angelägen fråga som barns uppväxtvillkor. Därför understryker vi vikten av att regelbundet följa upp effekterna av den nya verksamhetsinriktningen och att fortsätta ha ett nära samarbete med landstinget i frågan. Samverkan med landstinget är trots allt en förutsättning för att familjecentralerna ska fortsätta fungera på bästa sätt.

Det är viktigt att öppettiderna på de öppna förskolorna koordineras så att alla inte har öppet och stängt samtidigt för att ge föräldrar möjlighet att välja fler mötesplatser. Vi ser också med denna verksamhetsförändring en styrka i att utöka samarbetet med öppna förskolor som bedrivs av andra aktörer än kommunen – som kyrkor och föreningar.

 

Veronica Kerr, vice ordförande i Socialnämnden (Kd)

Natalja Kaganovitch, (M)

Liv Granbom, ers  (M)

Lotta Holmberg, (Fp)

Ola Lundgren  ers Fp

Greger Knutsson (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.