Inför en elevhälsogaranti

elevhälsa

 

I lördagens VK kan man läsa om Kristdemokraternas motion till fullmäktige om en elevhälsogaranti i Umeå skolor för att tidigt hjälpa barn och unga som mår dåligt. Det är oacceptabelt långa väntetider till landstingets BUP (Barn och ungdomspsykiatri) därför måste kommunen och skolan kunna göra mer. Här följer motionen i sin helhet.

Inför en elevhälsogaranti i Umeå kommun

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Det är en utveckling som vi måste ta på allvar.

Skolan är barns och ungas arbetsplats och vi anser att i skolan måste finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Vi anser att det är en betydelsefull skärpning av lagstiftningen för att ge elever bättre tillgång till flera professioner inom hälsovården.

Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 till elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog betalats ut.

På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av elevvårdande insatser, till exempel att skolsköterskan endast finns på plats under några få timmar per vecka. Och på vissa skolor är det brist på tillgång till kuratorer och psykologer. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är det en oacceptabel utveckling.

Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Umeå som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi:

  • att För och grundskolenämnden samt gymnasie och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Umeå

 

Veronica Kerr
Kristdemokraterna

 

Etiketter: , , ,

2 kommentarer

  1. LenaAndersson

    Hur vore det om ni inom Kd började bry er om de arbetslsas hälsa…?
    Ni Kristdemokrater verkar inte förstå exakt hur extremt urusla förhållanden många heltidsarbetande åt kommunerna, inklusive Umeå kommun, har det! Från och med 1 juli 2013 så tvingas de som måste komplettera med försörjningsstöd redan efter 3 månaders arbetslöshet in i Fas 3 -liknande slaveri, oavlönad samhällstjänst, där de tvingas arbeta heltid utan lön! Verksamheten på exempelvis Umeå kommuns Viva resurs bemannas alltså inte enbart av långtidsarbetslösa eller personer som kommer tillbaka från längre sjukskrivningar, utan väldigt många är unga som bara varit arbetslösa max 3 månader och detta för dem är den första, inte den sista åtgärden för de långtidsarbetslösa som om det någonsin vore ok för samhället att ge upp ansträngningarna att hitta jobb med LÖN, där de utför helt vanliga riktiga arbetsuppgifter som kommunen tjänar pengar på! Försörjningsstödsstagare är idag inte en utgift utan ska tvingas bli en inkomst för kommunen, där de tvingas arbeta ihop till betydligt mer än sitt eget försörjningsstöd eftersom försörjningsstödet är betydligt lägre än vad en avtalsenlig lön motsvarande deras heltidsarbetsinsats skulle vara! Dessa kommunala SLAVAR har alltså inte ens rätt till LÖN eller sommarledighet/semester, och de har inte rätt att organisera sig fackligt…, de har alltså inga som helst rättigheter alls och tvingas leva under ständigt indirekt dödshot i form av hot om indraget försörjningsstöd, försörjningsstöd är ite LÖN, vilket innebär svält som hemlös! Umeå kommuns verksamhet inom ”Viva resurs” och dess ”Returbutiken” gör alltså mer skada än nytta då den förnedrar och bryter ned de arbetslösa, och att tvingas skriva in just ”Viva resurs” i sitt cv innebär i praktiken detsamma som att skriva in ”oanställningsbar” eftersom verksamheten påstås vara avsedd för långtidsarbetslösa… som inget företag vill anställa trots att verksamheten från och med 1 juli 2013 drabbar alla arbetslösa som tvingas komplettera med försörjningsstöd, eftersom GOLVET inte TAKET i a-kassan är för lågt, redan efter MAX 3 månaders arbetslöshet!
    De flesta verkar inte inse hur extremt skrämmande villkor som de arbetslösa drabbas av i dagens Sverige! Fas 3/”sysselsättningsfasen” är en modern variant av SLAVERI som idag är fullt lagligt i Sverige! Dessa heltidsarbetande får ingen LÖN och har ingen rätt till sommarledighet/semester och de har inte ens rätt att organisera sig fackligt samtidigt som LO och övriga fackförbund fullständigt ignorera dessa heltidsarbetande slavar! Fas 3/sysselsättningsfasen drabbar dessutom inte enbart långtidsarbetslösa utan från och med 1 juli 2013 så tvingas alla arbetslösa som måste komplettera med försörjningsstöd, eftersom GOLVET inte taket i a-kassan är för lågt, redan efter MAX 3 månaders arbetslöshet in i ”Fas 3″/”pysselsätningsfasen”, så för dem är ”Fas 3″ inte den sista åtgärden de erbjuds utan den allra första som de tvingas till!
    Läs gärna dessa berättelser från Sveriges lagliga slavar i Fas 3/”sysselsättningsfasen”: http://www.corren.se/ekonomi/fler-an-nagonsin-i-fas-3-7005069.aspx http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/sa-tycker-arbetslosa-om-fas-3-6974104.aspx http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/det-har-ar-forvaring-inte-aktivering-7024221.aspx http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/fas-3-da-borjade-det-ga-bakat-7024226.aspx

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.