Mer idrott och fysisk aktivitet

På dagens kommunfullmäktige behandlades Kristdemokraternas motion om att utreda möjligheten till mer idrott i skolan. Bunkefloprojektet som startade 1999 i Bunkeflo utanför Malmö har gett mycket goda resultat och vi kristdemokrater vill att Umeå kommun också utreder möjligheten att föra in mer fysisk aktivitet på skolschemat. Att satsen säger idrott, men vi syftade aldrig på att det med nödvändighet ska vara just skolämnet idrott och hälsa. Inte heller att det behövs anställas fler idrottslärare och att hyror för gymnastikhallar ska öka drastiskt. I Bunkeflo samarbetade man med idrottsrörelse och det finns inget som säger att vi inte kan göra det samma.

Det blev ett bifall och förslaget hänskjuts till kommunens ordinarie planeringsprocess med reviderade uppdragsplaner.  Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Mer idrott i skolan

 

Kristdemokraterna i Umeå vill att kommunen ska utreda möjligheten till mer idrott i Umeås skolor. Syftet är att förbättra hälsan och skolresultaten bland våra barn och ungdomar.

 

I Bunkeflostrand utanför Malmö har forskare studerat effekterna av mer idrott i skolan. En grupp elever fick fysisk aktivitet under 45 minuter varje skoldag. Kontrollgruppen fick däremot nöja sig med vanlig idrottsundervisning, det vill säga två gånger per vecka. Sammanlagt ingick över 200 barn, från första till nionde klass, i undersökningen.

 

Resultatet talar sitt tydliga språk. Eleverna som hade daglig fysisk aktivitet fick bättre skelett, motorik och betyg. 96 procent av barnen i denna grupp klarade grundskolans mål och blev behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 89 procent.

 

Frågan om mer idrott i skolan berör i allra högsta grad även en annan viktig aspekt. Undersökningar visar att fetman bland barn och ungdomar har ökat. Orsaken är att många pojkar och flickor rör sig för lite och har dåliga kostvanor. Det leder i sin tur till att de löper större hälsorisker.

 

Genom att införa mer idrott blir barnen friskare och på sikt får vi även friskare vuxna. De som motionerar som barn är nämligen mer benägna att vara fysiskt aktiva även senare i livet.

 

Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Det är beklagligt. En del barn och ungdomar får nämligen inte tillräckligt stöd hemifrån när det gäller att bygga upp goda levnadsvanor. Därför är det viktigt att skolan får ett större ansvar.

 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna i Umeå att kommunfullmäktige beslutar

 

att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten till mer idrott i Umeås skolor.

Etiketter: , ,

4 kommentarer

  1. Bergis

    Jag trodde ni borgare stod för valfrihet. Ska politiker tvinga folk att idrotta mera fast dom inte vill? Luktar unken överstatlighet.

    • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

      Det är väl klart att du väljer själv om du idrottar eller ej, men resultaten som forskningen visar att barn som idrottar får bättre resultat i skolan kan inte ignoreras. Sedan är det fysisk aktivitet som är det viktiga inte endast bollsporter som tyvärr många gånger skolämnet Idrott har.

  2. Pingback: Mer idrott i skolan.. | Veronica Kerr (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.