Företag ska veta vad de kan förvänta sig av Umeå kommun.

Ordförande från Miljö och hälsoskyddsnämnden dök aldrig upp på kommunfullmäktige så därför fick jag aldrig svar på min fråga. Frågan går vidare till nästa kommunfullmäktige, men det finns inga garantier att svar ges då heller eftersom vi vet redan nu att dagordningen blir intensiv med förvaltningsorganisation, budget och arvoden på dagordningen. Alla är inte överens om allt om det är någon som fått den uppfattningen.

I tisdags fick jag förmånen att vara med på Företagarnas valturné som gjorde ett stopp i Umeå. Jag var med på företagsbesök på Norrskydd och Civil care, ett av Umeås största hemtjänstföretag och på kvällen var det valdebatt om företagarfrågor. Socialdemokraterna talar gärna om företag, men det sker på deras villkor och helst så länge som företagen inte gör vinst det är min uppfattning. Vinst är OK för byggföretaget som bygger skolor till kommunen, men driver företaget vård, skola eller hemtjänst blir det svårare. Vi talade också om vilka förväntningar ett företag kan ha på kommunen och Brännbollsyran lyftes än en gång upp som ett skrämmande exempel. Det får inte ta ett halvår för en ansökan att bli behandlad, något måste ha gått fullkomligt snett från kommunens sida eller så var det en medveten handling och det vore förstås ännu värre!

I dagens Vk skriver jag om frågan som inte fått ett svar och beskriver vad vi kristdemokrater vill ha, tydliga servicegarantier för företagare där också kompensation utgår när det blir fel. Insändaren i sin helhet:

 

insändareVK

 

Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

 1. Jenny Wallin

  Från tjänstemannanivå kan vi beskriva handläggningen av detta ärende.

  Ansökan om Brännbollsyran – Familjefesten inkom den 20 november 2017. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skickade ut begäran om komplettering den 16 januari, den 2 mars och en påminnelse den 12 mars. Den 13 mars var ansökan så pass komplett att den kunde skickas till remissinstanser. Ärendet skickades på remiss till individ- och familjenämnden den 21 mars. Tiden mellan komplettering och utskick till remissinstans kunde visserligen varit något kortare men mot bakgrund av den rådande arbetsbelastningen bedöms dock inte tiden som anmärkningsvärt lång. Yttrande från remissinstansen Individ- och familjenämnden inkom den 12 april. Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidieberedning var den 11 april. Det innebär att ärendet inte kunde tas upp i aprilnämnden.
  Det stämmer att inget avtal om markupplåtelse har inkommit i ärendet. Detta har dock inte hindrat miljö- och hälsoskydd att handlägga ansökan. I samband med upprättande av tjänsteutlåtande till nämnden den 11 maj kontaktades sökanden för att höra om markavtalet var klart. Om inte, ville miljö- och hälsoskydd ha kontaktuppgift på den inom kommunen som Brännbollsyran haft kontakt med. Brännbollsyran svarade att man ännu inte hade något markavtal klart eftersom det hängde ihop med tillståndet som de ansökt om hos polisen men lämnade uppgifter om kontaktperson på kommunen. Miljö- och hälsoskydd kontaktade samma dag kontaktpersonen på gatu- och parker och fick ok på att Brännbollsyran får använda marken under aktuell tidsperiod. Miljö- och hälsoskydd anser att hanteringen av frågan om markavtal inte kan ligga oss till last utan snarare ses som ett sätt att hjälpa sökanden.
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att ansökan om alkoholservering på Mariehemsängarna är ärende som ska fattas av politikerna i nämnden trots att delegationen möjliggör ett tjänstemannabeslut. När ärenden lyfts till politiken (i detta fall i både individ- och familjenämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden) kan inte en handläggningstid om 6 veckor hållas. Handläggningstiden som framgår på hemsidan är cirkatider och utgår från att beslut om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten fattas av handläggare. Enligt alkoholförordningen ska kommunen fatta beslut i ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från dess att den fullständig ansökan kommit in till kommunen.

  I Umeå kommun har vi ca 2 årsarbetskrafter som handlägger ansökningar, svarar på frågor och utför tillsyn enligt alkohollagen. Vi beklagar att Brännbollsyran anser sig motarbetade av oss men vill i sammanhanget framhäva vikten av att sökanden förstår att vi inte har resurser att driva ansökan åt dem utan att det är deras ansvar att komma in med de handlingar som krävs.

  Jenny Wallin
  Chef livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
  Miljö- och hälsoskydd

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Hej och tack för ditt utförliga svar!
   Först vill jag vara tydlig med att jag inte anklagar dig som tjänsteman utan min fråga var främst ställd till politiken och ordförande i Miljö och hälsoskyddsnämnden. Ryktet om att kommunen aktivt motarbetar en enskild företagare är mycket negativt och kommunen bör göra allt för att sådant inte uppkommer. Jag förstår att politiken fördröjer beslut när ansökningar går ut på remiss, men varför inte ha den informationen direkt på nätet att det kan ta längre tid när ärenden ska hanteras av flera politiska nämnder. Du skriver att begäran om komplettering gick ut efter drygt två månader, borde inte den tiden kunnat vara åtminstone hälften så lång? Sedan försvarar jag inte att kompletteringen från sökande tog lång tid och jag vet inte heller varför.

   När beslutet om utskänkningstillstånd gick från socialnämnden till Miljö och hälsa för ett antal år sedan fanns det en misstro om att det skulle gå bra. Därför ville socialtjänsten vara remissinstans. Jag var vice ordförande i socialnämnden förra mandatperioden och sitter som ledamot i Individ och familjenämnden idag och ser att det är en del som gärna önskat att socialtjänsten fortfarande fick besluta om tillstånden. Här kunde IF nämndens AU tagit beslutet om remissen och då hade yttrandet varit klart innan april. Politiken har medvetet sinkat ärendet är min uppfattning och det är inte tjänstemännen som ska belastas för det. Det samma gäller upplåtelse av markavtal, det ligger inte hos er men det tillhör Umeå kommun. Enskilda personer och företag vänder sig till Umeå kommun och har antagligen större förväntningar än vad som uppfylls. Här kan det bli förbättringar och då är det politiken som ska ta initiativet till förändring.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.