(S)vek mot de äldre!

Hans Lindberg skriver om äldres hälsa och välbefinnande illustrerat av en bild på fem kvinnliga pensionärer som verkar sympatisera med Socialdemokraterna på sin blogg idag. Det råder ingen tvekan om att inte socialdemokrater verkligen tror att de skulle vara de enda som värnar de äldre, men ibland väljer de att glömma. Lindberg skriver att en fjärdedel av alla över 65 år ensamma och var tionde visar tecken på depression. Ofrivillig ensamhet medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Att bryta ensamheten bland äldre är angeläget för oss socialdemokrater.

Här delar jag oron om vad ensamhet kan göra med en människa och jag har tidigare lyft frågan i fullmäktige om att kartlägga riskerna för självmord bland äldre som vi inte talar om. Det är i synnerhet äldre män som kan vara en riskgrupp och det finns ett stort mörkertal. Faktum är att 70% av alla självmord begås a v män och en fjärdedel av alla självmord sker av personer som är 65 år eller äldre. Nollvision mot självmord finns för våra yngre medborgare, men socialdemokraterna sa nej till att inkludera de äldre i den visionen (Rätt ska vara rätt: Socialdemokraterna i äldrenämnden var inte enig och det var en socialdemokrat stöttade den delen av motionen. En eloge till den som följde hjärtats röst och gick emot partilinjen.). Det är bra att åtgärder tas för att minska risken för ensamhet, men det blir fel att bara tala om ett vård och omsorgsboende som är integrerat med en förskola. Det är idag alldeles för svårt att få plats på ett boende och kön har vuxit. Risken för ensamhet är betydligt större bland de som bor hemma och är beroende av hemtjänst och som nekats en plats på boende.

Lindberg säger att regeringen har stärkt pensionärernas ekonomi, men alliansen sänkte skatten för pensionärer fem gånger! Vi kristdemokrater vill inte sluta där utan vill att skillnaden i skatt på lön och pension ska försvinna snarast. Socialdemokraterna sa en sak månaderna innan valet 2014 och säger faktiskt nästan samma sak inför detta val eftersom löften inte infriades eller prioriterades. Hoppet står till att människor har glömt.

I gårdagens Folkbladet publicerades denna debattartikel. Texten i sin helhet följer:

Äldres villkor måste komma i första rummet

Redan tycks regeringspartiet Socialdemokraterna vilja glömma den här mandatperioden och istället ställa ut löften om nästa. Det är lätt att förstå dem – för på område efter område har regeringen misslyckats. 

Första maj kom beskedet att Socialdemokraterna vill diskutera höjda pensioner i pensionsgruppen. En diskussion om hur vi kan stärka ekonomin för grupper som arbetat ett helt liv och ändå får för lite i pensionskuvertet välkomnar vi kristdemokrater. Vi har nämligen i budget efter budget föreslagit kraftiga förbättringar för pensionärer: vi har drivit och finansierat ett fullständigt borttagande av skillnaden i beskattning mellan pension och lön (den så kallade pensionärsskatten). Vi har föreslagit en flerdubbelt större satsning än regeringen på höjt bostadstillägg – höjt tak till 7500 kr och en höjning av den del som alla med BTP får oavsett hyra med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende. Vi vet att detta spelar stor roll för enskildas, inte minst äldre kvinnors, ekonomi och för möjligheten att flytta till ett anpassat boende. Kristdemokraterna har i pensionsgruppen också drivit krav om förbättringar för de sämst ställda pensionärerna.

Att Socialdemokraterna nu dinglar med nya löften framför väljarnas ögon måste ses i ljuset av att man denna mandatperiod inte gjort tillräckligt för äldre. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön är inte borttagen. BTP har inte höjts tillräckligt. Regeringen har därtill infört en särskild löneskatt på alla äldre som vill fortsätta jobba efter 65 år. Så när vi kanske mer än någonsin behövt dessa erfarna socialsekreterare, lärare, barnskötare, hantverkare och sjuksköterskor har det lags en extraskatt på att ha dem anställda!

Det går alltid att ställa ut nya löften – men för att långsiktigt kunna säkra pensionerna krävs också en stark jobbpolitik. En särskild löneskatt på äldre motverkar jobb. Och regeringen är ljusår ifrån att nå sitt viktigaste vallöfte: EU:s lägsta arbetslöshet.

När äldreminister Åsa Regnér nyligen lämnade regeringen så uttryckte hon sin besvikelse över att hon och regeringen inte prioriterat äldrefrågorna. Det är lätt att förstå vad hon menar. Reformer inom äldreomsorg och sjukvård för äldre har varit blygsamma. Flera tidigare reformer har lagts ned eller löpt ut, som utbildning för omsorgspersonal och satsningar mot demens.

Samtidigt har regeringen stått passiv när vårdköerna fördubblats och äldre ofta drabbats värst. På akutmottagningarna är situationen särskilt besvärlig för äldre över 80 år. Där får nu var tionde äldre vänta över åtta timmar – en kraftig ökning.

Samtidigt är behoven av äldreboenden mycket stora. Stefan Löfven sade sig för två år sedan vara beredd att överväga Kristdemokraternas förslag om att alla över 85 själva ska få avgöra när det är dags att flytta till ett anpassat boende. Sedan dess har inget hänt. Frågan om äldreboenden har prioriterats ned. 

Över 4500 personer får nu vänta längre än tre månader efter att man fått beslut om särskilt boende, och bristen riskerar att öka kraftigt vid nuvarande prognoser. Skillnaderna i beviljade insatser är samtidigt stora över landet: i vissa kommuner har 67% av de äldre över 85 antingen särskilt boende eller hemtjänst mer än 50 timmar per vecka. I andra kommuner är den siffran så låg som 17%. 

Nu krävs förändring och att de äldres behov prioriteras under hela mandatperioden, inte bara när det närmar sig val. Det kräver en regering med starkt kristdemokratiskt inslag.

 

Jakob Forssmed, äldrepolitisk talesperson Kristdemokraterna
Veronica Kerr, gruppledare och vice ordförande i Äldrenämnden, Kristdemokraterna

 

 

 

Etiketter: , , , ,

9 kommentarer

 1. Olle

  Eftersom ni inte kommer ha ryggrad att säga ifrån när Moderaterna säger att det skall löna sig att jobba, så kommer pensionärerna aldrig betala samma skatt som oss andra.

  Herr Ågren skrev ju något liknande för någon dag sen.

  Visa att du vågar, Ta upp detta i ett blogginlägg där du taggar honom. Jag tror inte du vågar och då du inte vågar, så står du inte för vad du skriver ovan.

  Så vad är du, en som vågar eller en hycklare?

  Lägger mina pengar på Hycklare, du vågar inte. Ni vågar inte. KD VÅGAR INTE.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Självklart ska det löna sig att jobba och vi vill ju också att den särskilda löneskatten för äldre över 65 år ska tas bort. Det är ingen hemlighet att KD vill att skillnaden i beskattning för lön och pension ska bort, Moderaterna vet det också. Hade inte KD suttit med i alliansregeringen hade det inte blivit så många skattesänkningar för just pensionärer. Exakt vad vill du att jag ska göra? Som kommunpolitiker kan jag tyvärr inte göra så mycket i pensionsfrågan, det är det andra i mitt parti som gör. Vilket parti tillhör du och är du nöjd?

 2. Michael Rönnlund

  Det som beskrivs nedan är er politik och det rimmar väldigt illa med det du påstår –

  https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/vinster-i-valfarden/ är er politik.

  Privata vårdföretag inom äldreomsorgen bygger allt oftare sina boenden i egen regi i stället för att hyra av kommunen. Det oroar Marta Szebehely, professor i socialt arbete.
  – Det är en snabbt växande trend och risken är att vi får en tudelad äldreomsorg, säger hon.

  Hon kallar det som pågår för ett systemskifte.

  – Det som vi förknippar med nordisk välfärd är i fara och det är inte försumbart. Det är något som inte har uppmärksammats, säger hon.

  Med en växande andel äldre i befolkningen kommer behovet av äldreboenden att öka i hela landet. Men de privata vårdbolagen bygger främst i större tätorter, enligt Marta Szebehely.

  Kommunala boenden kan konkurreras ut

  – De bedömer marknaden – det ska finnas många människor och gärna höginkomsttagare. De bygger fina och attraktiva boenden, det är inget fel på dem, men risken är att de konkurrerar ut de kommunala boendena och att kommunerna då har låst fast sig vid en lösning som de inte kan komma ur, säger hon.

  Marta Szebehely säger att det är förståeligt om politiker och beslutsfattare lockas av de privata bolagens erbjudanden – de tar hand om hela processen, de ordnar finansiering och sedan sköter de också verksamheten.

  Men om kommunen sedan inte är nöjd med det privata vårdföretaget kan det bli problem. Det kan handla om att vårdföretaget minskar på personalen eller gör något annat som försämrar för de boende.

  Kan bli svårt att ta tillbaka verksamheten
  Om kommunen själv äger byggnaden där äldreboendet ligger, kan kommunen säga upp entreprenaden med vårdföretaget. Men om vårdföretaget äger boendet, och kommunen inte vill fortsätta anlita det företaget, måste kommunen bygga ett eget boende och anställa personal.

  – Då blir det en mycket större apparat. I USA har man just den situationen, även om de har mycket större äldreboenden än vi. De sitter fast med dåliga äldreboenden för att de inte kan stänga dem. För var ska de göra av hundratals skröpliga gamla? säger Marta Szebehely.

  – Vården ska vara lika för alla, det bestämde vi när vi började bygga ut välfärden. Men det är kommunerna själva som bestämmer hur mycket ersättning de ska betala till de privata vårdföretagen och dessa kan då välja att bygga i kommuner med mer generösa ersättningar. Det blir en etablering på företagens villkor, kanske inte där behoven är störst, säger Marta Szebehely.

  Extratjänster för köpstarka
  En annan företeelse som börjat dyka upp är enligt Marta Szebehely att privata vårdföretag bygger lyxiga äldreboenden, som liknar hotell.

  – Där erbjuder de också extratjänster som de boende kan köpa till, och därmed kan de vända sig till en mer köpstark grupp. Detta får inte kommunala äldreboenden erbjuda. Extratjänsterna subventioneras med rutavdrag, det är alltså skattepengar som går till att ge en del en bättre äldreomsorg, säger hon.

  Men om en individ har egna pengar att lägga på äldreomsorg så bör det väl vara möjligt att göra det?

  – Ja men risken är att det blir en skiktning, en tvådelad äldreomsorg. Samtidigt säger politikerna att äldrevården ska vara lika bra för alla.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professor-varnar-for-ojamlik-aldrevard

  För mig står det mer och mer klart att ni i KD står för en segregerad äldrevård där rika köper sig extratjänster med hjälp av skattebetalarna som de som inte bor på äldreboenden som ser ut som lyxhotell.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Vad är det jag påstår och hur rimmar det illa med de länkar du skrivit in? Vad tycker du? Ska det endast finnas kommunala äldreboenden eller ska det finnas möjlighet för kommunen att lägga ut på entreprenad? Ska privata boenden förbjudas och ska äldre fråntas sin rätt att välja var de vill bo när de blir gamla? Vidareutveckla och berätta gärna hur du tycker att äldreomsorgen i Umeå kommun fungerar idag.

 3. Michael Rönnlund

  Om du läser mitt inlägg framgår det tydligt vad jag tycker om den segregerad äldrevården ditt parti drivit igenom.

  Ditt parti tycker det är helt rätt med att riskkapitalbolag bygger lyxiga äldreboenden för de rika. I dessa privata boenden för de rika äldre ska man med skattemedel kunna köpa extratjänster som man inte kan göra i den kommunala äldrevården.

  Det blir en segregerad äldreomsorg som beskrivs väl i mitt inlägg.

  Svara på varför ditt parti anser att detta är en bra äldrevård (citerar professorn) –

  ”En annan företeelse som börjat dyka upp är enligt Marta Szebehely att privata vårdföretag bygger lyxiga äldreboenden, som liknar hotell.

  – Där erbjuder de också extratjänster som de boende kan köpa till, och därmed kan de vända sig till en mer köpstark grupp. Detta får inte kommunala äldreboenden erbjuda. Extratjänsterna subventioneras med rutavdrag, det är alltså skattepengar som går till att ge en del en bättre äldreomsorg, säger hon.

  Men om en individ har egna pengar att lägga på äldreomsorg så bör det väl vara möjligt att göra det?

  – Ja men risken är att det blir en skiktning, en tvådelad äldreomsorg. Samtidigt säger politikerna att äldrevården ska vara lika bra för alla.”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professor-varnar-for-ojamlik-aldrevard

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   När jag ställde frågan om vad det är jag påstår så var det en helt ärlig fråga eftersom jag trodde att din kommentar syftade till mitt inlägg. Nu verkar det mer som om du vill ha en debatt om vinster i välfärd.

   Allt det du skriver har jag hört om tidigare, men det är trots allt en skillnad på äldreboende som kräver ett biståndsbeslut och ett boende dit äldre människor valt att flytta till. Med ditt resonemang verkar det som om vi ska ta bort möjligheten för äldre att själva kunna påverka sina liv. Jag ser inte några problem med att för den som har sålt sin villa eller som har sparat ihop pengar genom livet ska kunna lägga sina pengar på ett gott boende. Vård och omsorg ska vara skattefinansierad, det ska finnas fler utförare än kommun och landsting och det ska vara en god och värdig äldreomsorg. Detta i korthet. Jag är kommunpolitiker med stor inblick i Umeås äldreomsorg och jag är stolt över att vi sedan 13 år har gett äldre valfrihet inom hemtjänsten.

   • Michael Rönnlund

    Du beskriver äldrevård och jag beskriver äldrevård.

    Bra att väljarna får reda på att ni i KD är för en segregerad äldrevård där rika kan med hjälp av skattemedel köpa sig extratjänster som inte är tillåtet i den kommunala äldrevården.

    Ditt resonemang om att det är riktigt att rika kan med skattemedels hjälp berika sina liv med extratjänster medans de i kommunal äldrevård inte kan detta gör att ditt resonemang om valfrihet endast gäller som en valfrihet för de rika.

    • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

     Med den kommentaren förstår jag att det inte var något i det specifika inlägget du reagerade på utan du vill kritisera KD och det jag står för generellt. Min grundprincip är att äldreomsorgen kan göras bättre, äldre ska kunna få inflytande över sin vardag och sitt liv. Lösningen är inte att försämra möjligheterna genom att dra ner service till ”kommunal nivå”. Jag tror också att du fortfarande blandar ihop äldreomsorg som är biståndsbeslutad och den ”frivilliga” dvs när personen är för frisk för att bli aktuell för omsorg och i grunden tror jag att du inte är öppen för några av mina argument överhuvudtaget.

 4. Basic Rules

  Ni lider tyvärr av samma ”sjuka” som de andra i alliansen och S – pratar med dubbla tungor. Er sjungande riksdagsman var en bisarr upplevelse.

  Politik handlar om att prioritera, och i dag är prio 1 icke svenskarna, tex den Afghanska diasporan/hazarerna i Iran och den sk gymnasieamnestin.
  På Ledarsidorna. se(S) kan man läsa om Hazarerna och myten om den iranska tvångsrekryteringen.

  Jag säger som Ann Heberlein teol. dr och författare ” sluta känna efter så förbannat, tänk efter före”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.