En bakgrund till dagens ärende i AU

Idag sammanträder Äldrenämndens arbetsutskott och vi börjar med ett förstärkt AU eftersom vi ska anta budget och uppdragsplan för 2019. Visst är det en viktig punkt på dagordningen, men efter gårdagens besked i Individ och familjenämndens arbetsutskott att S och V ska avskaffa Lagen om valfrihet så är det självklart den frågan som får allt fokus.

Det var i maj i år som ordförande Janet Ågren (s) oväntat lade ett uppdrag till tjänstemännen på AU om att se över LOV och om LOU skulle kunna införas istället. En anledning var att den kommunala hemtjänsten inte längre är den största utföraren av hemtjänst, valfriheten hade gått för långt. Det visade sig också att de fullständigt omöjliga kraven på utbildningsnivåer som Socialdemokraterna drev igenom fyra år tidigare kan varken de privata eller kommunen själv leva upp till.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till nämnden och om det är en presskonferens så sker det efter nämndens beslut. Inte efter ett arbetsutskott. När uppdraget togs struntade Socialdemokraterna i att överhuvudtaget ta upp ärendet till nämnden och hade jag inte påtalat det absurda hade inte uppdraget ens funnits med som ett anmälningsärende. Allianspartierna skickade dock ut ett pressmeddelande 1 juni och nu, ett drygt halvår senare verkar det som om våra farhågor stämmer.

Pressmeddelande 20180601

 

Misstro från S ett hot mot valfriheten?

Följande säger samtliga alliansföreträdare i Äldrenämnden i ett gemensamt uttalande.

–  Vi är djupt bekymrade över den misstro som Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter att visa de privata hemtjänstutförarna genom att ställa allt högre krav till en av de absolut lägsta ersättningarna samtidigt som samma krav inte ställs på kommunens egna hemtjänst. 

Det var på Äldrenämndens arbetsutskott tidigare i maj som ordförande Janet Ågren (s) gav uppdraget till förvaltningen att göra en utvärdering av bla. huruvida LOV eller LOU i framtiden bör användas. Allianspartierna i AU reserverade sig mot beslutet med tanke på att uppdraget inte var berett och att det togs med kort varsel under en informationspunkt där handlingar också saknades. 

I förfrågningsunderlaget som Socialnämnden beslutade 2014 ställs kravet på att 70% av all tillsvidareanställd personal i de privata hemtjänstföretagen ska ha en vårdutbildning. Idag klarar varken kommunens egna hemtjänst eller de privata det kravet, men skillnaden är att medan det har sjunkit i kommunen så har nivån förbättrats i de privata företagen. Idag väljer en majoritet av alla med hemtjänst privat utförare.

–  Det är inte rimligt att ett uppdrag av detta slag, där förvaltningen får i uppdrag att bedöma om LOV ska ersättas av LOU, endast tas i arbetsutskottet och inte i nämnden. 

–  Det är uppenbart att Socialdemokraterna är missnöjda med att en majoritet av alla med hemtjänst väljer annan utförare än kommunen, men att välja LOU istället för dagens system med LOV är att underkänna människors rätt till självbestämmande och inflytande.

 

För mer information kontakta:

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande i Äldrenämnden

Greger Knutsson (M)
Ledamot Äldrenämnden

Marianne Normark (L)
Ledamot Äldrenämnden

Eric Bergner (C)
Ledamot Äldrenämnden

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.