Reservation på AU

Häromdagen justerade jag protokollet från Äldrenämndens arbetsutskott. Dessa protokoll ligger inte ute på Umeå kommuns hemsida, men de blir en del av beslutsunderlagen till nämndens sammanträde den 22 november. Socialdemokraternas beslut om att ta bort valfrihet i hemtjänsten kommer att få konsekvenser, men när det blir klart är inte färdigt ännu. Oavsett vad du tycker i frågan så är det av största vikt att du har hela bilden klar. Nedan läser du beslutet som jag och Marianne Normark reserverade oss mot.

§ 99 Äldrenämnden godkänner uppföljningen av LOV inom hemtjänsten.

Äldrenämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämndsammanträdet i november skriva fram ett ärende där kommunfullmäktige föreslås:

          att upphöra med nuvarande valfrihetssystem med eget val i hemtjänsten enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Uppsägningstiden för tillämpning av LOV enligt gällande avtal är ett år från det att uppsägning skett efter det att beslutet i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Inga nya avtal ska tecknas med utförare under uppsägningstiden.

          att inrätta ett valfrihetssystem med eget val i hemtjänsten med utförare som upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med hur ett valfrihetssystem enligt LOU ska utformas till individ- och familjenämnden och äldrenämnden.

Reservationer

Veronica Kerr (KD) och Marianne Normark (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

          Vi reserverar oss mot beslutet att avskaffa Lagen om valfrihet inom hemtjänsten eftersom det leder till förödande konsekvenser för människors medbestämmande över deras egna liv. Att ersätta LOV med LOU innebär att valfriheten försvinner och att hävda något annat är att sakna insikt om vad beslutet verkligen innebär. Det är idag fullt möjligt att få mer styrning och kontroll över verksamheten och samtidigt öka samarbetet mellan kommun och externa aktörer genom att styra upp förfrågningsunderlaget från 2014. Vi beklagar Socialdemokraternas förslag till lösning och ser också med oro på att ett byte till LOU kommer att innebära merkostnader och långsiktigt innebära att alla möjligheter för externa aktörer att bidra till Umeås äldreomsorg försvinner.

 

Allt blir bra till slut och blir det inte bra – ja då är det inte slut än. I det här fallet är vi väldigt långt i från ett slut för Socialdemokraternas förslag till beslut är inte bra, varken för kommunen eller de enskilda. Fortsättning följer.

 

 

 

 

4 kommentarer

 1. Marie

  Ni glömmer en stor kundkrets, när ni diskuterar att LOV ska bli LOU.
  Alla som inte är ålderspensionärer.
  Man känner sig oviktig, då det hela kretsar kring de äldre.
  Vad gör ni för oss yngre med hemtjänst.
  Har själv jobbat inom vården, mestadels inom kommunen.
  Jag absolut vägrar ta hjälp av kommunen.
  När jag jobbade betydde människan något, inte idag.
  Ni gör ett stort misstag.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar och nej du är inte bortglömd! Idag finns hemtjänsten för alla åldersgrupper och därför ska beslut tas i båda nämnderna. För mig är det obegripligt att tänka kollektiv när vi vet att hemtjänsten möter enskilda individer. Vi ska inte frånta människors rätt att också kunna välja bort en utförare när man inte är nöjd.

 2. Pelle

  Hej Veronica !
  Det är klart det måste finnas valfrihet och ser det som väldigt negativt att S maffian ska ta bort valfriheten. Men en sak jag funderar på i denna fråga är varför det tydligen är så svårt med valfriheten på landsbygden. Blir ju inte förvånad till orsaken (kostnaden) som det privata alternativet inte vill ta. Hur ska man få till valfriheten utanför stadskärnan??

  Ha en bra kväll 🙂

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Det beror på vad du menar med svårt med valfrihet på landsbygden. Självklart blir det svårare med logistik om det är få brukare ute på landsbygden och när det är långa resor. Biståndsbesluten har blivit hårdare, vilket betyder att t.ex hjälp med dusch och påklädning får mindre tid än tidigare. Det är dock inte sant att privata hemtjänstföretag inte finns etablerade utanför tätorten. Ett hemtjänstföretag som säger att de kan ta emot kunder/brukare i tex Tavelsjö kan inte neka om någon väljer det företaget. På den här sidan finner du information om alla hemtjänstföretag var de finns m.m. http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/hjalpihemmet/hemtjansthemhjalp/valjutforareavhemtjanst.4.71965dba14a268ec347987.html På sidan 9 i presentationen av samtliga utförare finns en tabell över alla geografiska områden och vilka företag som är verksamma var. Det finns t om företag som tar emot nya kunder på Holmön, men kom ihåg att det är människor som väljer vem de vill ha hjälp från.

   Tack, det ska jag. Imorgon är det Individ och familjenämnd så arbetet fortsätter. 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.