Vänsterpartiets oseriösa politik

Idag sammanträdde Äldrenämnden och det var inte någon spektakulär ärendelista. När arbetsutskottet sammanträdde för två veckor sedan var vi eniga i det allra mesta och inga avslagsyttranden på varken motioner eller inriktningsbeslut togs upp. Men som vanligt är det helt annat ljud i skällan hos Vänsterpartiet när det blir nämnd.

För snart ett och ett halvt år sedan beslutade Äldrenämnden att erbjuda trygghetskameror i hemtjänsten vilket innebär att den äldre som känner otrygghet på natten kan ha en kamera i sovrummet. Det är en tillsyn i cirka en minut och görs bara vid de tillfällen som gemensamt överenskommits. Det är endast viss personal inom Umeå kommuns hemtjänst har behörighet att utföra tillsynen via kamera. Fördelarna är att personalen kan se om personen ligger i sängen och allt verkar okej, men om något verkar onormalt åker Nattpatrullen ut. Det är också en stor fördel för den som är lättväckt eller som inte vill ha besök i sovrummet på natten och omsorgspersonal kan minska antalet bilresor. Idag har 31 personer digital trygghetstillsyn med kamera.

Beslutet som vi tog idag var att: Insatsen nattillsyn i ordinärt boende ska beviljas i form av digital tillsyn med trygghetsskapande teknik när insatsen inte kräver personal på plats. Till detta yrkade Vänsterpartiet avslag och menar att kommunen bryter mot MBL och att beslutet måste samverkas med Kommunal trots att Kommunal INTE har påtalat behovet för kommunen som arbetsgivare. Inga sådana synpunkter har kommit upp, men när Vänsterns ledamot som själv är både personal, facklig företrädare för Kommunal och ”har pratat med” de som var med 2017 anser det partiet att de har tolkningsföreträde. Beslutet innebär att när ett biståndsbeslut tas om nattlig tillsyn är det kamera som erbjuds, men för den person som INTE vill ha kamera kommer den att få fysiska besök. Vänsterpartiet verkar inte heller uppskatta att detta sparar pengar för äldrenämnden och är bättre miljömässigt utan ser det mer som ett hot mot befintlig personal. Fördelen med ostörd nattsömn för den enskilde går dem helt förbi.

Det är en sak att politiker har flera olika roller och väljer att prioritera en roll före arbetsgivaransvaret, men att svartmåla och tala om skräckscenarier är mycket illa och har som enda syfte att skrämma både brukare och anhöriga. På Vänsterpartiets egna omsorgsblogg skriver Vänsterns äldrenämndsledamöter: Det är väldigt svårt, att genom en kamera i ett mörkt rum, avgöra om en person andas eller inte. Det är nästintill omöjligt att avgöra om personen kan ha fått en stroke eller befinner sig i ett annat akut tillstånd, i mörkret under ett täcke. Hos den demente kan personalen inte se spisplattan eller kaffebryggaren som fortfarande står påslagen, glömd. Eller känna lukten av en pyrande eld eller en säng full med avföring. Se blodspåren i badrummet från ett tidigare fall.

Ja, det är svårt och ingen vet när en sjukdom slår till, men med det resonemanget verkar de glömma bort alla andra insatser som hemtjänsten erbjuder. T ex spisvakt för att inte elplattor eller ström ska stå på länge för kastruller eller kaffepanna och finns det oro för fall finns det rörelsevakt. Många som har hemtjänst har också trygghetslarm på armen, men är personalen orolig och otrygg kan de åka ut på besök. Nej, vänsterpartiets argumentation idag var svagt, lågt och hade helt fel fokus, men det var inte första gången.

 

 

Etiketter: ,

5 kommentarer

 1. MBL

  Hej. Såhär står det i 11 § MBL: ”Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.”

  Den här bestämmelsen är semi-dispositiv vilket innebär att avsteg från den får göras men endast genom kollektivavtal (lokalt). I det här fallet har Umeå kommun något som heter Samverkansavtal som stadgar precis det som står i bestämmelsen: ”Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal”. Den vänsterpartistiske politikern hade därför helt rätt i det som anfördes. Vad som betraktas som viktigare förändring i sin verksamhet är allt som påverkar arbetets gång, exempelvis ändrade öppettider, ändrade arbetsrutiner, nya rutiner med mera. Även ”mindre viktiga” förändringar kan med fördel samverkas om då det aldrig skadar att vara öppen och transparent.

  Jag hoppas att min kommentar publiceras och jag rekommenderar att du läser Samverkansavtalet och överväger att prata med den vänsterpartistiska politikern och kanske be om ursäkt för att du hade fel och hen hade rätt.

  Trevlig helg

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Självklart publicerar jag din kommentar även om den är anonym. Vänsterpartiet läste upp samma paragraf på nämnden och det är inte heller någon som är emot samverkan eller förhandlingar när det behövs. I det här fallet blir orden ”viktigare förändring” det som avgör för de digitala trygghetskamerorna är trots allt redan införda. Ett nytt arbetssätt med kameror på natten finns, rutiner är framtagna och Kommunal har inte heller motsatt sig att de finns. Det har inte heller framkommit någon kritik från varken brukare eller anhöriga om att det är risker med kamera. Vi yrkade i övrigt på att revideringen av rutiner sker i samråd med den personal det berör, men vi ville inte avvakta med beslutet att ta ett inriktningsbeslut. Ett yrkande som Socialdemokraterna anslöt sig till.

   Trevlig helg till dig med, men jag har trots allt en dag till innan ledighet 🙂

   • MBL

    Hej. Det är inte Kommunal (eller annan facklig organisation) som ska motsätta sig en förändring för att arbetsgivaren ska samverka om den. Utan 11 § i MBL är en paragraf som arbetsgivaren ska följa på eget initiativ. Det innebär att invändningen ”Kommunal har inte motsatt sig” är irrelevant då samverkan ska ske på arbetsgivarens initiativ. Om fackförbundet, efter att arbetsgivaren har genomfört förändringen, anser att Samverkansavtalet har åsidosatts kan de kalla till förhandling och yrka på skadestånd, något som enkelt kan undvikas genom att frågan samverkas om ni nu (som du skriver) ”inte är emot” samverkan/förhandling. Det sparar både tid och pengar om arbetsgivaren samverkar förändringar med fackförbunden direkt och på eget initiativ. Då undviks gränsdragningsdiskussioner om vad som är ”viktigare förändring” och inte. Att bara prata med berörd personal ”på golvet” är inte att uppfylla samverkasplikten enligt Samverkansavtalet då detta reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och fackförbund.

    Huruvida samverkan behövs eller inte är givetvis en gränsdragning. Fackförbunden ser gärna att all verksamhetsförändring samverkas då det inte finns anledning att inte ha en öppen och transparent dialog med fackförbunden arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med.

    Sedan tycker jag personligen att bara det faktum att någon politiker i nämnden (som också var fackligt engagerad?) lyft frågan om att ärendet bör samverkas bör vara indikation på att arbetsgivaren bör samverka frågan.

    Om det är såsom du skriver i ditt svar till mig: att Du inte bedömer förändringen vara en sådan av bestämmelsen ”viktig förändring” bör du åtminstone förtydliga att det är det det handlar om och inte att den vänsterpartistiske politikern på något sätt haft fel i sak. En korrekt beskrivning hade istället varit huruvida frågan om kameror är en sådan förändring som bör samverkas. Din rubrik ”Vänsterpartiets oseriösa politik” är därför missvisande och sakligt felaktigt och får snarare ditt inlägg om saken att framstå som oseriöst.

    Trevlig kväll 🙂

    • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

     Jag skrev mitt inlägg hastigt och i viss del i vredesmod efter att ha tagit del av Vänsterpartiets svartmålning om vad som kan ske när fysiska besök inte sker. Det var just detta främst som jag ansåg som oseriöst samtidigt som Vänsterpartiet aldrig yttrat sig tidigare om att det skulle vara problem med kameratillsyn och avslagsyrkandet kom oväntat eftersom de två veckor tidigare sagt ja. I övrigt vill jag inte recensera V mer i denna fråga, men medger att deras sätt att arbeta åtminstone ger dem medial uppmärksamhet oavsett om de har rätt eller inte i frågan.

     • MBL

      Så V kan inte ändra sig i någon enskild fråga men KD kan gå från att ha sagt att de inte skulle samarbeta med SD till att säga att de kan samarbeta med SD i sakfrågor?

      Nu har jag tagit del av Samverkansavtalet och konstaterar att det ingenstans står ”viktig förändring”. Utan det står endast ”förändring”. Jag har också tagit del av förslaget som ni lagt fram och ser att en sådan av er föreslagen förändring i högsta grad påverkas arbetstagarna och verksamheten i stort. Det innebär att frågan av högsta grad är något som fackförbunden anser ska samverkas då det i allra högsta grad påverkar deras medlemmar.

      Jag vidhåller min ståndpunkt i frågan: Ditt blogginlägg om saken blir än mer oseriöst ju mer information om vad som hänt uppdagas.

      Trevlig helg 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.