Dåliga beslut ska stoppas!

– Hon har fel, säger Carin Nilsson, (s) i VK om min kritik mot beslutet att sänka servicenivåer i hemtjänsten. Aldrig har anklagelsen om att ha fel i en fråga känts bättre när resultatet blir att kommunen backar och häver det beslut som jag kritiserat. Är det så här det känns att ha fel enligt en sosses ögon då har jag gärna ”fel” oftare.

Bakgrunden till det kritiserade beslutet är att nämnden går med underskott tack vare det ofinansierade beslutet om att införa heltid till alla. Äldreomsorgsdirektören har i uppdrag att nå en budget i balans och om nämnden inte får röra det som kostar och går med underskott då gäller det att vara kreativ. Det är inte ett lätt arbete för Äldrenämndens tjänstepersoner att hitta sparförslag och min kritik i allt detta har inte varit mor dem personligen. Min kritik är att beslut tas på fel nivå och politiken lämnas utanför. Det socialdemokratiska styret kan skylla på att det var ett tjänstemannabeslut och undviker därmed ansvar. Ända sedan jag började som vice ordförande i socialnämnden 2012 har jag fått lära mig att servicenivåer i socialtjänsten är ett politiskt beslut. Det är och ska vara politiken som beslutar om kvalitet och omfattning i den verksamhet nämnden ansvarar för.

Carin Nilsson säger vidare att ”Det här är biståndsärende som tjänstemännen har på delegation, och de har fattat liknande beslut om justeringar tidigare”. När jag på arbetsutskottet för snart två veckor sedan sa att jag inte godkände informationen om beslutet om ändrade servicenivåer utan yrkade på att det skulle beredas vidare för politiskt beslut blev det ganska tyst. Det påstods att det var inte möjligt utan att ta tillbaka delegation från äldreomsorgsdirektör, men när jag bad om underlag och förtydliganden fick jag inga. Det stämmer att biståndsärenden på individnivå är på delegation, men det här är ett principiellt beslut som gäller alla som söker bistånd för tvätt eller städ. Med Nilssons kommentar kan jag endast bekräfta att fel har begåtts tidigare för att informationen varit bristfällig och konsekvenserna av det har inte uppmärksammats. Det betyder dock INTE att tidigare felaktiga beslut rättfärdigar att ytterligare fel begås.

I delegationsordningen som tjänstemän och ordförande hänvisar till står det (ett utdrag från KL)

1.3 Ärenden som inte får delegeras enligt kommunallagen

Beslutanderätten får enligt kommunallagen 6 kap. 38§ inte delegeras i följande slag av ärenden:

– Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

Om det tagna beslutet verkställs så vet vi att det skulle påverka både omfattning och kvalitet, men trots det verkar denna paragraf ha glömts bort. Det är i och för sig inte det enda som har glömts bort. Hemtjänst är inte bara för personer över 65 år, men erbjuds även för yngre personer vilka då ligger under Individ och Familjenämndens ansvarsområde. I korthet betyder det att beslutet skulle gälla för båda nämnderna, men det var det ingen som informerade politikerna i Individ och familjenämnden om. Ibland går det för fort, speciellt under semestertider. Dåliga beslut ska stoppas, men om Nilsson fortfarande tycker att det är ett bra beslut så är det upp till Socialdemokraterna att driva frågan politiskt om en försämrad hemtjänst. Jag kommer definitivt inte att göra det.

 

Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

 1. Brorson

  ”Man ska lyda Gud mer än människor”. Det står i Bibeln, och det har vi att rätta oss efter. Det gjorde de kristna martyrerna under de första århundradena. De avrättades för att de vägrade lyda en lag, som krävde att alla invånare i det romerska imperiet skulle dyrka kejsaren som en Gud. Nu försöker militanta ateister, speciellt på yttersta vänsterkanten, att driva igenom sådana lagar. Lagar, som är ägnade att tvinga människor att välja mellan att bli lagbrytare eller syndare mot sin religion.

  För mig är kristendomen den sanna religionen. Vi ska ha ett kristet förhållningssätt mot de muslimer som bor i vårt land. För flera år sedan hörde jag en debatt mellan en kristen pastor och en muslimsk imam. Imamen inledde med ”Vi får vänta till yttersta dagen, för då kommer Gud att tala om för oss vem av oss som hade rätt. Det är så man ska göra, lägga avgörandena i Guds händer. Vilket naturligtvis inte innebär att vi ska stänga av våra mänskliga hjärnor. Det är ju Gud som har givit oss förnuftet. För att använda det. Vi ska förlita oss på Gud, när vi själva inte räcker till. Därför är det omöjligt att skilja politiken från religionen på det sätt som Jan Hägglund, ap, kräver

  Med vilken rätt kräver vi religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter för den kristna minoriteterna i länder med muslimsk majoritet, om vi inte tillerkänner samma rättigheter för den muslimska minoriteten i vårt eget land? Därför försvarar jag religionsfriheten för muslimer – mot sådana motståndare till de grundläggande mänskliga rättigheterna som Jan Hägglund. Han har publicerat en lång lista på saker som muslimer får göra i hans idealsamhälle. Det intressanta är det som inte finns med, t.ex rätten att lyda Gud mer än människor. En självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. Ett sådant samhälle stiftar inte lagar, som gör normalt laglydiga människor till lagbrytare.

  Jag har konsekvent stött Moderaternas förslag till skärpta straff, så också förslaget till fängelse i upp till tre år för s.k. moralpoliser. Det enda jag har invänt mot är brottsrubriceringen ”olaga frihetsinskränkning”. Jag föreslår i stället en utvidgning av en lag som redan finns, nämligen ”föregivande av allmän ställning”, d.v.s. ge sken av att ha en myndighets befogenheter. Att jag har rätt bevisas av åtalet i förra veckan för en civilanställd inom polisen i Örebro. Han hade uppträtt som om han vore polis och inte bara anställd hos polisen, genom att tvinga bilister att stanna och höra hans åsikter om deras körning. Fullt jämförbart med ”moralpoliser” som har synpunkter på kvinnors klädsel.

  Jag har alltså inga invändningar med att dessa ”moralpoliser” straffas för sitt uppförande. Och jag tycker också att grova brottslingar, som är uppvuxna i den muslimska miljön, ska ha lika hårda straff som alla andra brottslingar. Men jag tycker också att vi, i varje straffrättslig diskussion, ska akta oss för att sila mygg och svälja kameler, som ett svenskt ordspråk säger. Vi får inte hindra muslimska föräldrar från att uppfostra sina barn, så att de inte blir kriminella som vuxna. Men för vissa debattörer är en traditionell religiös uppfostran ett värre brott än mord.

  Brott, som begås av invandrare, skylls slentrianmässigt på något slags ”kultur” som har med sig från sina tidigare hemländer. Inte ett ord om att i Sverige har de kommit till ett land i total moralupplösning, med löjligt låga straff även för mycket grova brott, ett land, där föräldra-auktoriteten och respekten för äldre undergrävs, där rena perversiteter har upphöjts till de nya normerna, och små flickor tror att de är pojkar som är födda i fel kroppar. Är det inte dags att vi svenskar, om själva är ”invandrare” från ett land som inte längre finns, nämligen Sverige som det var, säger ifrån? Ja, allt fler infödda svenskar i min ålder känner sig som invandrare i ett främmande land.

  Miljöpartiet är förviss

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.