Religionsfrihet och respekt för andra – även i Region Västerbotten

Ibland blir jag så oerhört frustrerad och när det händer har det många gånger med tydlighet att göra. Eller mer korrekt, avsaknaden av tydlighet. Det händer alldeles för ofta i politiken att det är oklart vem som har ansvaret för att utföra en arbetsuppgift, i synnerhet de uppgifter som är mer obekväma eller som kan väcka medial uppmärksamhet. Det blir otydligt med uppföljning och inte finns det några tydliga uppgifter om när det ska vara klart eftersom ingen vet när beslutet togs.

Det jag beskriver ovan kan till stora delar appliceras till vad jag kände när jag läste Folkbladets artiklar om att muslimer inte längre har ett rum tillgängligt på sjukhuset för att tvätta sina döda vilket är ett måste enligt islam. Detta är borttaget sedan 2017. Jag fick höra om detta tidigare under hösten i Umeås interreligiösa samverkansråd, men att samtal pågick på landstinget/regionen och att det skulle komma att lösas. Det var inte en fråga som skulle tas politiskt utan fanns på en annan nivå. Jag blev därför förskräckt när jag läste att frågan ännu inte är löst samt att det verkar finnas både missförstånd och oenigheter om det ska lösas. Anledningarna till varför det ännu inte är löst är att tvagning av döda inte ingår i uppdraget att hantera döda; det är lokalbrist; ingen (varken stat, kommun eller region) har ett direkt ansvar; få vårdplatser och rummen måste snabbt städas ur. Förutom dessa anledningar har jag också fått höra att det är en fråga om juridik, men det har jag inte fått bekräftat.

Det som behövs är ett rum med avlopp där en fullständig tvagning av den döda kan göras vilket har funnits tidigare. Artiklarna ger inga svar på om varför möjligheten har försvunnit eller vem som har tagit beslutet. Verksamhet eller politik? Var det en besparing, antagligen inte och för övrigt har muslimerna i det här fallet erbjudit att själva stå för kostnaderna till Region Västerbotten.

Det som gör mig mest irriterad är när ett regionråd säger att det inte framkommit att det varit kris för samtalen med Muslimska föreningen har ”varit mer resonerande”. Är det vad som krävs för att regionråd reagerar, ställ krav och gå till media för då tas samtalen på allvar? Det är tydligt att förståelsen för andra kulturer och religioner behöver stärkas och politiker med ansvar för sjukvårdsfrågor bör ha mer kunskap om vad religion betyder för människor. Vi har idag andaktsrum och sjukhuskyrka och samtal för sörjande, men alla blir inte inkluderade.

Region Västerbotten har påbörjat HBTQ diplomering av politiker och tjänstemän och Patientnämnden var en av de första verksamheterna att utbildas. Jag har själv gått utbildningen och i introduktionen står det att vi som går regionens HBTQ diplomering bidrar till ”vårt gemensamma arbete för en jämlik och inkluderande organisation.” Utbildningen var inte lång. Det blev en del diskussioner, men mycket av det vi fick lära oss borde vara självklarheter för fler. Det borde också vara självklart att med en kunskapshöjning i politiken om vad religion kan innebära i de verksamheter vi ansvarar för. I grunden handlar det om respekt för andra och hur vi själva vill bli bemötta.

 

4 kommentarer

 1. Brorson

  Vi kristna ska – utan att göra om kristendomen till något slags blandreligion – stödja muslimers rätt att utöva sin religion och leva i enlighet med dess bud, utan andra undantag än det som anges i Europakonventionen artikel 17. Jag blev därför mycket besviken, när två kristdemokrater i en riksdagsmotion vill införa ett nationellt förbud mot böneutrop. Och jag blir direkt rasande, när jag läser inlägget idag från Petter Nilsson, SD, ” Att förbjuda Hijab syftar till att ge elever skydd mot kulturella och religiösa påtryckningar från hemmet.”

  Har vi inte redan fått nog av IS, utan ska vi dessutom hjälpa de extrema islamisterna med rekryteringen av nya jihadister bland rotlösa muslimska ungdomar, som söker en etnisk identitet? Förvildad muslimsk ungdom är resultatet av ateistisk hjärntvätt i kommunala skolor, där små pojkar får lära sig att de är flickor, som är födds i fel kropp. Samt av muslimska föräldrars rädsla för att uppfostra sina barn för att de inte ska bli tvångsomhändertagna av socialtjänsten.

  Det kan i.o.f.s behövas i enskilda fall, men när farlig extremister, ateister samt höger- och vänsterextremister tillåts gå till överdrift, blir följden kaos, normupplösning och anarki. Om vi bortser från de rent teologiska frågorna (som politiker ändå inte ska lägga sig i) utan talar om moral och etik, är det inte så förfärligt stor skillnad mellan islam och kristendom.

  Petter Nilsson har nu bevisat att SD inte kan hålla två bollar i luften samtidigt. Nämligen att hysa åsikten att vi har tagit emot för många muslimska invandrare till vårt land (vilket är svårt eller omöjligt att ändra på i efterhand) och samtidigt försvara muslimers rätt till religionsfrihet även i vårt sekulariserade land.

  Vi kristna måste dessutom slå tillbaka mot de extrema ateisternas samt höger- och vänsterextremisternas förvanskning av religionsfriheten, att den skulle vara detsamma som frihet från religion. Att inte tro på Guds existens är en ÅSIKT, och alltså handlar det om åsiktsfrihet och inte om religionsfrihet. Såvida inte ateismen är en ny religion.

  Eller håller sossar och kommunister av olika slag med om att demonstrationsfrihet är detsamma som frihet från demonstrationer, rätten att slippa möta 1 maj-demonstrationer på 1 maj, etc?

 2. Jörgen K

  Att det finns ett rum för eftertanke är självklart helt korrekt, men……

  Det är en orimlighet att naivt inställsamt skapa utrymmen för olika trosinriktningar. Det finns inget försvar för att skapa dessa utrymmen, utan rimligheten är att skapa EN religionsneutral plats.

  I det offentliga rummet är vi sekulariserade och efter 2000 jämställs Svenska kyrkan med alla andra trosinriktningar, vilket gör att hela frågeställningen är mycket enkel att lösa.

  VARFÖR göra en enkel sak svår?

  Det offentliga rummet har ingen plats för vare sig Judar, Hinduister, Buddister eller andra trosinriktningar ! Varför skulle då muslimer och kristna ensidigt gynnas.

  Alla sammanslutningar stor nog att ens bry sig får stå sina kostnader själva, det räcker med ett religionsfritt rum för eftertanke i det offentliga rummet. Med det sagt kan alla som behöver en lugn stund erbjudas det.

  Varför detta vurmande för en enskild religionsutövning, är det någon form av enfaldig inställsamhet?

  Varför inte behandla alla lika?

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Och varför inte behandla alla med respekt? Jag menar att det finns en stor oförståelse för vad religion betyder för den enskilde. För många än mer i en svår stund när en anhörig har dött. I det här fallet har den muslimska föreningen blivit lovad svar, men inget har hänt efter två år. Det handlar inte om att vara naivt inställsam mot en specifik religion, det handlar inte ens om att tillskapa någonting nytt eftersom det rum som de efterlyser har tidigare funnits. Jag hoppas verkligen att lösning är på gång, men det går trögt!

   • Jörgen K

    Respekt är just att behandla alla lika, med det sagt betyder det inte att eftergifter ska göras av politiska eller andra skäl för enskild grupp.

    Skattemedel skall användas till välfärden, inte enskilda föreningsaktiviteter. Här ska man vara uppmärksam på hur vi i Sverige aktivt arbetat för jämställdhet och kvinnors utrymme och naiv inställsamhet raserar det tillbaka till medeltiden…….

    Jag har ett tydligt exempel på en ung kvinna som faktiskt är född i Sverige här i Västerbotten som utan vidare klarade skolgången och börjat arbeta precis som hennes många jämnåriga kamrater. Döm om vår förvåning att hon redan tidigt utan hennes kännedom var bortgift i ursprungslandet sedan tidig ålder, bara 3 månader efter ””maken”” kom till Sverige går hon i hijab och något jobb ska hon inte till längre.

    Så vad ska respekteras med hjälp av skattemedel ?

    Att politikern i Regionen haft så dåligt omdöme att de inte ens klarat av att ge ett besked på 2 år är bedrövligt men inte förvånande…..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.