Jag betackar mig för att bli kallad belackare och skitsnackare

För snart två månader sedan blev jag kontaktad av VK för en telefonintervju. Jag fick veta att ett hemtjänstföretag som tidigare varit verksamt i Umeå kommun hade eller hade haft kopplingar till al-Qaida. För mig var det en nyhet och något som jag inte alls kände till, men jag hade heller ingen anledning att ifrågasätta om uppgifterna var korrekta. Det blev en lång intervju och resultatet i dagens VK speglar därför inte allt som sades.

Andreas Lundgren (S) skriver på sin blogg att det är ganska symptomatiskt att jag ursäktande förklarar hur svårt det är att göra kontroller och vart ska man dra gräns mellan åsikter och vad man gjort, medan kommunens upphandlingschef rakt ut säger att vi inte vill ha avtalspartners med koppling till extremistmiljöer.

Jag har alltid varit tydlig med att det är politiken som ställer upp kvalitetskraven och villkoren, men det är inte vi som beslutar vem eller vilka som får uppdraget. Jag vill inte heller ha avtalspartners med koppling till extremistmiljöer, men politiken måste kunna lita på att de som blir godkända följer lagen och de krav som är ställda. Det ska finnas en tillit till att regelverk följs och att vi även ger våra ansvariga tjänstepersoner rätt förutsättningar att följa upp företagens arbete.

Sedan 1 januari 2019 måste varje företag inom hemtjänsten ansöka om tillstånd hos IVO. Det är en ny lag och ingenting som IVO plötsligt kommit på som det antyds i VKs artikel. Avgiften är satt till 30 000 kr och om du inte blir godkänd får du inte bedriva verksamhet. Företaget kan vara godkänt hos IVO, men ändå underkännas av kommunen eftersom det är fullt möjligt att ställa högre krav än IVO. Åsiktsregistrering av företagare finns förstås inte med. Bara för att jag problematiserar gränsdragningen i VK betyder det inte att jag på något vis ursäktar att pengar skulle gå till islamism och extremism. Personen i fråga har inte blivit dömd för brott, skatteskulden är reglerad och företaget är inte längre verksamt. Här ser vi att lagen och kravet från IVO har haft en tydlig effekt. När beslutet om att S och V planerade att avskaffa LOV 2018 kände ledande politiker inte ens till den nya lagstiftningen och de betydligt högre kvalitetskraven som ställts nationellt.

Lundgren skriver i tydlig affekt och svär över att det endast är Socialdemokraterna som tar frågan på allvar. Belackare och skitsnackare ska be dem om ursäkt för att de gör sitt jobb och att vi inte gör vårt. Det är lätt att se grandet i sin broders öga, men inte bjälken i sitt eget. Jag har sagt att i grunden är vi överens om att skattepengar ska gå till de vi är till för och ingen annanstans. I synnerhet inte till kriminell verksamhet. Vi kristdemokrater la t ex redan 2019 en motion om att kommunen ska anta ett program för uppföljning och insyn av kommunalt finansierad verksamhet vilket det är lag på sedan 2015. Motionen är ännu ej behandlad 18 månader senare. Socialdemokraterna har sedan förra hösten blivit medvetna om att kommunen inte följer lagen och uppdrag har sedan getts att ett sådant program ska tas fram. I mars beslutade kommunstyrelsen enligt Kristdemokraternas yrkande att programmet ska gälla oavsett om den drivs i egen eller fristående regi.

Jag är övertygad om att en god uppföljning av tagna beslut ger bättre kontroll och kommer även vara kostnadsbesparande. Det handlar inte om att göra uppföljning för att vi tror att andra är kriminella, det handlar om att vi följer upp beslut och verksamheter oavsett om det finns misstankar eller ej.

Slutligen så finns det ingen motsättning mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i frågan om att det ska vara ordning och reda när skattemedel används (oavsett vem som är utförare). Trots allt har Umeå kommun två kronor mer i skatteuttag än jämförbara kommuner så det rör sig om mycket pengar. Däremot är jag glad för att Socialdemokraterna tvingats att ta tydlig ställning för hemtjänstföretagen och beslutet om LOV efter det att vi i Alliansen replikerat på Socialdemokraternas artikel som de skrev i mitten av november. Vi var inte de enda som ifrågasatte syftet med artikeln och jag vet att den skapade onödig oro hos de hemtjänstföretag som beslutat att fortsätta med verksamhet i Umeå. Jag och övriga alliansföreträdare anklagas av Lundgren för att vi misstänkliggör Socialdemokraterna, medan jag menar att det var precis vad deras text gjorde mot lokala företag. Här ska Lundgren istället vara glad för att de fick chansen att förtydliga vad de egentligen menade.

Det var för övrigt ett mycket klokt beslut att höja ersättningen till de privata utförarna i våras i synnerhet med tanke på att det endast var ett fåtal företag som inkommit med anbud till den dåvarande låga ersättningen. Om kommunen skulle vara tvungen att ta över all hemtjänst i egen regi visade beräkningar på att kostnaden skulle komma att landa på 50 miljoner kronor. Det hade definitivt INTE varit rätt sätt att använda skattemedel.

Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej.

  Tack för ditt förtydligande, det inger visst hopp för framtid.

  Att sätta norm tar tid och kostar alltid pengar. Att avstå norm
  (regelverk) är demokratins absoluta motpol. Politikens alla
  förutsättningar ryms således i aktuella och tydliga regelverk.

  Otydlighet, kombinerat med möjlighet till obstruktion från
  utföraren (tjänstepersonen) måste givetvis innehålla ett i sak
  fungerande kontrollsystem, utan detta kan funktion aldrig ses.

  Regelverk som inte ”känns vid”, arbetsuppgifter som tillåts ta
  utgång i fikarummets enkla koncensus, måste till varje pris
  vara möjliga att beivra. Att avstå konsekvens är att avstå den
  grund på vilken demokrati vilar.

  I Sverige hämtar kontrollfunktion sitt uppdrag i och genom s k
  tillsynsorgan. I V O är ett av dessa. I saken hör att enär straff
  för b l a oaktsamhet i tjänst tagits bort finns inte längre annat
  än ”påpekandet” kvar. Våra tillsynsfunktioner saknar helt
  adekvata instrument när någon (myndighet eller enskild t p)
  väljer bort regellydnad. Se ovanstående….

  Att stiftare av regel är att vara, just politiker. Politiken styr i allt,
  på alla nivåer. Politiken är alltid i folkets tjänst, annat är inte i
  någon del rimligt. Naturligtvis innebär detta inte att den av folket
  valda, personligen har att kontrollera regels efterlevnad. Nej –
  denne har däremot det ”absoluta ansvaret” att garantera en
  fungerande och i alla delar adekvat tillsyn.

  Att kombinera tillsyn i aktiv regelefterlevnad är ”omöjlig” utan
  risk för konsekvens, ett ”ajja – bajja eller ett pekande finger” i
  media saknar naturligtvis helt betydelse. Att myndighet eller
  enskild t p har ”återkommande problem” med just obstruktion
  i regelefterlevnad, är i allt demokratins motpol. Anarki kallas
  det samhällssystem där ansvar inte kan utges!

  I skenet av enfald och naivitet skall således saken och dess
  omständigheter ses, annan konklusion är inte rimlig. Vi måste
  återta kontroll och ytterst tillse skarp konsekvens för de som
  ser skäl att avstå ett agerande i folkets yttersta vila.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

 2. Basic Rules

  Det finns inget som heter ”jag var naiv, visste inte etc ”.
  Ta och läs på om islamismen i stället för att omfamna den vänster Pk godhetstyrrani ni företräder av hörsägen – än är det inte för sent att ändra sig och inta en islamiskt fientlig position, islamismen föröder vår västliga, kristliga civilisation och kultur . Stå upp mot globalism förespråkad av Soros, FN och EU´s mullor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.