Politiska vildar och bristen på respekt

Pågående regeringskris har aktualiserat frågan om politiska vildar. Det är ingen ny fråga, men aldrig förr har de just blivit så viktiga som när omröstningen om ny regering ska ske. Vad tycker de? Hur kommer de att rösta? De är inte längre med i partiet som de gick till val med, men betyder det att de kommer att följa en helt annan partilinje eller avstå? Spänningen höjs, men det borde inte vara på detta sätt. Bakom varje ledamot i riksdagen står ett stort antal väljare som gett personen förtroendet att företräda dem. Men när en vald ledamot lämnar partiet och dess beteckning och trots det fortsätter uppdraget är det som att ha köpt grisen i säcken för väljarna. Var det en socialdemokrat eller moderat som röstades in?

Under förra mandatperioden var det rekordmånga ledamöter som hoppade av/lämnade/uteslöts ur sina partier, men som inte lämnade uppdraget i riksdagen. Majoriteten av dem var sverigedemokrater. Just nu har riksdagen två vildar, en tidigare vänsterpartist och en tidigare liberal. Jag är verkligen kluven till detta med vildar. Jag är både emot samtidigt som jag kan ha en förståelse för den som lämnat ett parti, men som har drivkraften att fortsätta arbeta politiskt med frågor som de brinner för. De som inte lämnar sitt uppdrag bara för att det vore en ekonomisk förlustaffär saknar respekt för uppdraget de fått.

I riksdagen är det som tidigare nämnts en högaktuell fråga och så sent som den 16 juni besvarade Morgan Johansson en fråga om just politiska vildar. Någon lagförändring är inte på gång och Konstitutionsutskottet har ”framhållit utgångspunkten att varje enskild ledamot bär sitt mandat med det parlamentariska ansvar det innebär.”

Vildar är de som saknar partibeteckning, men ledamöter som uppbär arvoden utan att närvara är ett annat sätt att missbruka väljarnas förtroende. Antalet personer det kan röra sig om är oklart, klart är att de finns på alla nivåer riks, region och i kommunen. Här blir det en moralisk fråga om det är lämpligt att få pengar utan någon större insats och moral skiljer sig från person till person. Från hög till låg.

Sverigedemokraterna i Umeå uteslöt sin gruppledare för ett och ett halvt år sedan och är nu inne på sin fjärde denna mandatperiod. Jag har inte insyn i det partiets angelägenheter och önskar det inte heller, men kan förstå att frustrationen över att SD har en ledamot i kommunstyrelsen som nu kommer att representeras av en moderat. Bornemisza säger att ”det viktiga är att få driva frågorna som jag brinner för”. Här blir det intressant. Under ett och ett halvt år har han varit vilde och visst är det svårt att att driva frågor ensam, men har du fått ett förtroendeuppdrag så har du ett ansvar för hur du använder det. En partibeteckning bakom ditt namn behövs inte för att driva frågor som du brinner för, det viktiga är att du gör det. Argumentera, diskutera och låt andra få veta vad politiken betyder och hur den kan förändras. Visa i handling vad du ”brinner för” – det är kärnan i uppdraget!

Etiketter: , ,

8 kommentarer

 1. Brorson

  Har du verkligen tänkt igenom det här, eller har du inspirerats av Umeås egen Trump )Lennart Holmlund), som kräver att alla röster inte ska räknas? Trumpisten (Holmlund) kräver också att V ska rätta sig efter en lydnadsorder från kamraterna i Moskva under 1960-talet, till de svenska kommunisterna att de aldrig fick fälla en ”arbetarregering”.

  Med den järnhårda paretipiska, som trumpisen (Holmlund() vill införa i Sverige, skulle det inte behövas fler än åtta riksdagsledamöter (partiledarna). Billigt och bra?!Jag anser däremot att det åligger den, som vill bilda regering, att tillse att han har tillräckligt regerigsunderlag för att inte tillfälligheter ska avgöra viktiga omröstningar. Och det åligger partiernas interna nomineringsprocesser att att tillse att det inte blir för många vildar, att man har tillräcklig personkännedom, om den som nomineras-.

  En partiledare ska emellertid inte kunna styra med en diktators hand genom att utesluta någon som väljarna har valt. Oavsett om vederbörande fått sin riksdagsplats genom ursprunglig placering på valsedeln eller genom personkryss.#ndast domstol kan avsätta en riksdagsledamot, och det endast om ledamoten har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. Den principen ska vi vara rädda om.

  Och naturligtvis var Vänsterpartiet i sin fulla rätt att rösta för misstroendeförklaring mot statsminister utan att vara enigt med resten av oppositionen om efterträdare. Den frågan borde lösas genom extraval. Det är för övrigt utmärkt att V har frigjort sig från gamla kommunistiska lojaliteter. Det ska partiet hedras och inte klandras för.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Jag undrar vad du menar med om jag har tänkt igenom det eller inte och var faktiskt tvungen att läsa inlägget en gång till för att se om jag var otydlig. Självklart ska inte ett parti utesluta eller tvinga ”vildar” att lämna sina uppdrag eftersom uppdraget är personligt. Däremot ifrågasätter jag personer som är invalda för ett parti, men som lämnar det under perioden och trots det fortsätter. Inte för att de ”brinner” för förändring eller en politisk fråga utan för att uppdraget är lönsamt och inte kräver motprestation. Det finns skrämmande exempel på alla nivåer där ledamot med arvoden uteblir, men som kan leva gott ändå. Uppdraget är personligt, men det personliga ansvaret kan inte nog betonas.

 2. John Viktorsson

  En statsminister som är bortröstad ska bilda regering igen . Politiska vildar ? Har du hoppat av partiet så ska du ut ur riksdagen . Annie Lööv ville ju reformera anställning/avtal på arbetsmarknaden , hon kan ju börja med att reformera i bidragsträsket bland politiker , pensioner , dubbla arvoden , A-kassa fast de har eget företag , falska bosättningar . De är säkert ett heltidsarbete innan ordningen är återställd .

 3. Brorson

  Det jag menar är att partierna får ta ansvar för vilka de nominerar. Och då får de också ta konsekvenserna av eventuella ”felnomineringar”. Det gäller även KD som i ett fall hade nominerat tre frikyrkopastorer, som hade ställt upp på villkor att de inte skulle behöva sitta i kommunfullmäktige – som de alltså hade nominerats till. Samma partiavdelning hade nobbat en medlem, som var intresserat av politiska uppdrag, med motivering att han inte var medlem i EFS, som är en frikyrklig sekt inom Svenska kyrkan. EFS skryter med att vara den ”kristna gruppen” inom SvK, men har inte tagit ställning (officiellt) i teologiska tvistefrågor såsom kvinnliga präster och samkönade äktenskap.

  Flera andra partier, bl.a. MP, har satt i system att nominera ovilliga för skens skull, för att locka väljare med deras kändisskap. Detta gäller även V, som i ett fall hade nominerat en person, som man inte ville skulle sitta i riksdagen, trots att hon själv ville, nämligen den nuvarande politiska vilden Amineh Kakhabave, som väl närmast kan beskrivas som revolutionär kommunist. Men hon hade många anhängare bland V-väljarna, som gav henne så många personkryss, så att hon kom in i riksdagen mot partiledningens vilja.

  Det är sant att hon inte har blivit utesluten, men hennes brytning med partiet var inte frivillig. Hon hoppade av under hot om uteslutning, sedan hon vägrat avstå en del av riksdagsarvodet till partiet. Enligt egen utsago hade hon skickat pengarna till sina fattiga släktingar i hemlandet, vilket troligen är sant. Hennes bakgrund och politiska övertygelse var inte okänd för partiet, när de nominerade henne i avsikt att locka väljare med hennes namn.

  Hon är för övrigt en person som väcker beundran långt utanför den krets, som delar hennes politiska övertygelser .Svenska politik behöver fler sådana som hon, som motvikt mot det slätstrukna knapptryckarkompaniet, som ständigt böjer rygg för partipiskorna. Det är politiker av Annie Lööf- och Stefan Löfvén-typen, som vi inte ska ha. Sådana som ingår avtal med varandra om att avskaffa majoritetsprincipen och låtsas att avtal går före lag. Löfvén har blivit bortröstad av riksdagens majoritet, men nu ställer han upp igen -med stöd av en minoritet . Det är en skandal. Något liknande har inte hänt i ett Västeuropeiskt land, sedan Hitler med 37 % av de tyska väljarna bakom sig lät häkta oppisitionen och utropade sig själv till diktator.

  Det kan tyckas rätt att den som utträder ur sitt parti, ska lämna sin riksdagsplats, medan den som blir utesluten ska behålla sin. Men så enkelt är det alltså inte.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Jag håller med dig och slår samtidigt ett starkt slag för alla nomineringskommittéer och valberedningar där ute. Att hitta de rätta personerna till uppdragen är svårt och tid krävs till fördjupade intervjuer. Ibland verkar det gå lite väl fort för att man tror att ett visst namn kommer att dra kryss. Namn som man vill ska dra kryss till partiet, men helst inte kryssa sig förbi alla andra..

  • Fredrik

   Vilken sanslös jämförelse du drar till med! Lövfén regeringen är att jämföra med Hitler?? Minoritets regeringar är ingen ny företeelse i Sverige, det är en yttring av parlamentarismen helt enkelt. Du verkar drivas av något slags hat mot S, är ett genomgående tema i alla dina blogg kommentarer..

 4. Brorson

  ”Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bli fälld till ansvar, dömes för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år…”(Brottsbalken 15 kap 6 §.)

  Jag kan förstå att Ebba Bush valde strafföreläggande, men beklagar det också, eftersom jag ser en ganska stor chans att hon blivit frikänd i en rättegång och därefter kunnat anmäla det s.k. juridiska ombudet för falsk tillvitelse. Uppsåtet bakom hans anmälan mot Ebba en är ju tydligt. Och fanns det kanske också en sidoavsikt. att pressa henne på pengar? Detta är vanligt i USA, att man använder rättsväsendet som ett medel för att begå brott, utpressning. För att slippa skandaliseras en gång till. gör oskyldigt anmälda upp med anmälaren. Det finns advokater, som har specialiserat sig på detta, Jag har skrivit följande, som han varit för feg för att publicera, på Holmlunds blogg:

  ”Jag tycker att du ska ta reda på fakta, innan du slår vilt omkring dig och kanske själv gör dig skyldig till förtal. Så här står det i lagen ”Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar”. Om du menar att så inte varit fallet i Ebba Busch’ fall bör du nog redovisa varför du tycker det. För dig är det tydligen ett brott att inte rösta S. Det fanns flera goda grunder att avslöja vilken filur det här s.k. juridiska ombudet är. Han är inte advokat och står alltså inte under samma tillsyn som advokater avseende att följa god advokatsed. Nu kan han även misstänkas för försök till utpressning mot Ebba Busch. Hon kan ju ”köpa sig fri” även från en skadeståndsprocess genom att betala honom det han begär.

  Jag kan dock hålla med dig om att strafföreläggande i nuvarande form borde avskaffas. Förra fallet som jag känner till var en domare i Högsta domstolen som fick ett strafföreläggande för ett allvarligt sexualbrott mot en minderårig. Helt klart ett system som gynnar kändisar och högt uppsatta i staten. ”

  Jag tycker att Ebba och hennes försvarare har fokuserat för ensidigt på att anmälaren själv har offentliggjort den fällande domen mot honom, medan jag anser att hennes agerande för försvarligt p.g.a. allt det, inkl. negativ publicitet, som hon utsatts för samt det faktum att hussäljarens ombud, som har ett skumt förflutet, har försökt framställa hussäljaren som otillräknelig och ur stånd att sköta sin ekonomi och bevaka sin rätt, d.v.s. i behov av förmyndare. En släkting till säljaren, vilken inte haft arvsrätt efter säljaren, påstår sig ha fått ett löfte av säljaren att testamentera huset till honom.

  Det kan alltså vara så, att Lennart Holmlund, stödjer ett pågående brott, ett försök att stjäla det hus, som Ebba har köpt. För några veckor sedan fick jag ett mejl från Holmlund med grova beskyllningar mot mig, vilka hade varit åtalbara som förtal, om han skickat samma anklagelser till flera. På en fråga från mig, om han spridit dessa lögnaktiga påståenden till andra, har Holmlund försäkrat att det har han inte gjort. För någon vecka sedan upprepade Holmlund samma beskyllningar på sin blogg, dock med en aningen otydlig syftning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.