Kategori: Barn och Ungas uppväxtvillkor

Barnpsykiatri och psykofarmaka

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag skriver jag och Birgitta Nordvall, gruppledare i landstinget, på VKs debattsida om barn och ungdomspsykiatrin i Västerbotten och den situation som råder. Det bör inte komma som en nyhet, men att tillgängligheten fortsätter att vara så dålig i vårt län är fullkomligt oacceptabelt. Vi skriver också om den motion som Kristdemokraterna i Umeå lämnat in om en elevhälsogaranti.

Det är mer än ett sammanträffande att i en annan artikel kan vi läsa att Västerbotten tillhör ett av de län som har störst förskrivning av anti depressiva läkemedel och ADHD mediciner till barn. Är det så att med långa köer till BUP och sena insatser blir medicin en enkel lösning eller är det någonting annat som gör att Västerbotten skiljer sig från mängden? Oavsett så är det fakta som oroar och jag håller med Bruno Hägglöf, professor i barn och ungdomspsykiatri att det är dags att lägga ett fokus på andra åtgärder. http://www.vk.se/plus/1340732/manga-barn-i-lanet-far-psykofarmaka

Min och Birgittas debattartikel:

Satsa mer på barnpsykiatrin

För en tid sedan gav en rapport det glädjande beskedet att Västerbottningar mår bäst i landet. Men undersökningar och statistik visar att det finns mycket kvar att göra när det gäller den psykiska ohälsan hos våra barn och unga. Rotlöshet, ångest och bristande framtidstro är vardag för alltför många barn.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västerbottens läns landsting har fortfarande sämst tillgänglighet i landet. Meningen är att 90 procent av barnen och ungdomarna ska ha fått ett första besök inom 30 dagar. Men i Västerbotten är siffran endast 29 procent!

Bakom varje siffra i statistiken finns barn och ungdomar som varje dag kämpar med stora svårigheter i sina liv. Bakom varje siffra finns också familjer som varje dag lider av att de inte får hjälp med sitt barns psykiska ohälsa.

Socialdemokraterna har inte prioriterat barnens bästa under sina många år vid makten i landstinget. Därför har inte landstinget uppfyllt målen inom vårdgarantin som den tidigare Alliansregeringen införde. Misslyckandena att uppfylla målen har i sin tur lett till att Västerbotten har gått miste om statliga medel – pengar som skulle ha gått till att korta köerna till BUP.

I april månad införde BUP i Västerbotten remisskrav för att få bukt på de långa köerna. Men statistiken visar att situationen inte har förbättrats jämfört med för ett år sedan.

Ett förslag från Kristdemokraterna och Alliansen är att införa vårdval som innebär att även andra vårdgivare ska kunna genomföra utredning och behandling. Vi vill också lägga mer resurser på barnhälsovårdens förebyggande verksamhet så att barnfamiljerna får stöd snabbare. Tidiga insatser minskar på sikt behovet av specialistvård och det minskar i sin tur trycket på BUP.

I landstinget har Kristdemokraterna även lämnat in en motion om att inrätta ett barnskyddsteam. Då blir det lättare för vården att tidigare upptäcka, anmäla och förhindra att barn blir misshandlade.

Resultatet av Unga14, en stor folkhälsoundersökning bland unga i 13-18 års ålder i Umeå kommun, visar att allt för många barn och unga mår dåligt.

Många känner sig nere, har svårt att somna, har ont i magen eller i huvudet. Särskilt illa är det för unga flickor. 13 procent av tjejerna och fem procent av killarna uppger att de har mått dåligt eller mycket dåligt de senaste tolv månaderna.

I Umeå kommun har Kristdemokraterna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en elevhälsogaranti. Den ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. Även den åtgärden syftar till att barn och ungdomar ska få hjälp i ett tidigt skede. Dessutom kan elevhälsan göra mycket av utredningsarbetet – vilket minskar trycket inom BUP.

Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats för dessa unga så oerhört viktig.

Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minskar risken för framtida psykisk ohälsa.

Birgitta Nordvall
Veronica Kerr

Spelberoendeföreningen- årets eldsjälar!

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår var det internationella Frivilligdagen och priset till årets eldsjälar gick till Umeå spelberoendeförening. Jag var inte själv närvarande och jag läste nyheten på Facebook sent i går kväll. Det är i mitt tycke ett mycket bra val av pristagare eftersom jag vet att de arbetar hårt med att fylla ett stort behov i en fråga som alltför många vet alltför lite om.

Jag besökte Spelberoendeföreningen i våras tillsammans med Kristdemokraternas gruppledare på landstinget, Birgitta Nordvall, eftersom vi inte ser spelberoende som enbart en kommunal eller landstingsfråga. Det är av yttersta vikt att både landsting och kommun är med och stödjer arbetet mot spelberoende eftersom antalet personer med spelberoende ökar. Det är inte endast den som spelar som berörs utan alla som står honom eller henne nära. Tillgängligheten till spel i alla former har ökat avsevärt tack vare internet vilket på sätt och vis kan osynliggöra den som spelar eftersom man inte behöver lämna hemmet.

Män och kvinnors spelvanor skiljer sig åt ordentligt och jag avskyr att se reklamsnuttarna på TV som blir allt fler med olika sätt att sälja in sig till målgrupper. Speakerrösten kan vara hård, tuff och i kontroll av situationen när det är sport, men i andra klipp är det tal om en mysig hemmastund när alla har lagt sig och du får tid att själv sitta och chatta med andra samtidigt som du spelar bingo. Syftet är gemensamt, den som spelar ska förlora pengar.

För länge sedan när jag var student lärde jag känna en person som spelade på Stryktipset, ofta och mycket. Ibland gick det bra andra gånger sämre. Stryktipset var inte det enda, travet och vadslagning var andra spelformer. Jag minns när hen hade spelat på ett skidlopp och satt framför TVn, med något halvt panikslaget i blicken att gick det inte vägen skulle det bli mycket tufft. Det gick vägen och vinsten var ungefär lika mycket som tre månaders studielån. När det gick sämre var vi flera som bjöd hen på mat eftersom dennes studiemedel tagit slut för fort, andra gånger var hen mycket generös på krogen. Vi visste att något var fel, men jag vet ingen som talade om att spelberoende var något som man kunde få hjälp för.

Det civila samhället med frivilligorganisationer är fantastiskt och det offentliga har allt att lära. Jag vill att den som vänder sig till sjukvården för att få hjälp med att bryta sig loss från ett missbruk ska få hjälp och att kunskapen om hur ska finnas hos den som tar det samtalet. Idag finns det tyvärr exempel på när det inte fungerar.

http://www.vk.se/plus/1339024/spelberoendeforening-arets-eldsjalar?missing-web-product=1 Här kan du läsa mer. Jag undrar dock varför man har valt Stryktipset som annonsör i klippet, fanns det en mening bakom eller var det bara en slump?

 

Anna Hedborgs kvinnofälla

Av , , 2 kommentarer 17

Nu var det dags igen, föräldraförsäkringens utformning anses nu vara ett större hot mot jämställdheten än vad man tidigare trott. Kvotering och fler pappa månader var ett vallöfte från de rödgröna, men när nu Anna Hedborg s-märkt utredare går ut och säger att vi kanske borde göra det svårare för föräldrar att vara hemma utan att få betalt ifrågasätter jag hur hon tänker?

I den utredning som hon ansvarar för har det visat sig att mammorna var i snitt lediga drygt 13 månader fram till att barnet fyllde två år men, de tog endast ut ersättning för 9,5 månader. Papporna var hemma 3,5 månader i snitt, och tog ut ersättning för två månader. Dvs man stannade hemma fler dagar än vad man fick ersättning för och detta ser nu Anna Hedborg som ett hot mot jämställdheten och en kvinnofälla.

Jag blir så trött på Hedborgs argumentation  från vänsterkanten där grunden är ett ifrågasättande av föräldrars egna val, oavsett om det är mamma eller pappa. För ni såg ju själva att pappor stannar hemma längre tid än de dagar som man får ersättning för från Försäkringskassan. Men här säger man inget om att det skulle vara en fälla för män.

Att bli förälder är stort och vi har en generös föräldraförsäkring som är till för barnet. Det är barnet som är fokus och som har rätt till en trygg uppväxt. I kvoteringsdebatten skriver man att papporna måste vara hemma mer och allt från 50-50 delning av föräldraförsäkringen till att tredela den har diskuterats. Men nu när familjer väljer att dra ner på konsumtion och utgifter i hushållet för att prioritera tiden med sina barn då blir det ramaskri från en tidigare socialdemokratisk minister. Anna Hedborg har varit drivande i att kvinnor ska arbeta och redan 1981 beskrev hon ”hemarbetande kvinnor som förrädare.” (Wikipedia)

Föräldraskapet har man längre än bara småbarnsåren och livet är mer än arbete. Se inte ner på de föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn längre än vad samhället förväntar sig. Kritisera inte familjers val bara för att det inte är ett val som du själv skulle göra. Tiden när barnen är små är kort och det kommer en tid när arbete och karriär kan ta större plats. Jag är övertygade om att män och kvinnor själva vet hur man vill prioritera tiden med sina barn och själva ta de beslut som berör dem. Att försämra föräldraförsäkringen eller tvinga föräldrar att alltid begära ersättning när man stannar hemma med sina barn är ingen lösning.

Verkligheten skrämmer

Av , , Bli först att kommentera 9

Det har nu gått en vecka sedan valet och det är en märklig känsla att försöka gå in i något som ska föreställa en vardag efter att ha levt dygnet runt i en intensiv valrörelse och möten varje kväll. Det är en saknad och tomhet till en början och när valresultatet blev som det blev, ja då underlättar det inte heller anpassningen till det normala. Visst kände jag en stor besvikelse, så långt kan jag erkänna, men jag har inte tänkt att älta. Det vinner man inget på.

Personkryssen till Umeå kommun är räknade och det står klart att det blir jag och Anders Sellström som är personvalda att representera Kristdemokraterna i Umeå. Det var mitt första val som förstanamn så det är klart att jag är mycket glad och tacksam för alla de kryss och det förtroende som människor har visat mig. När det sedan är så många partier som konkurrerar om rösterna vill jag än mer se till att väl förvalta förtroendet. Tack alla ni som la ett kryss på mig!

Det har varit relativt lugnt med sammanträden sedan valet och kommunfullmäktige blev inställt denna månad pga för få ärenden. I förra veckan deltog jag därför i en konferens ”Beroendedagar – om missbruk som fenomen”, kan man missbruka allt?” Det var otroligt intressanta dagar och det var bra att områden som sexmissbruk, köp- och spelberoende och ortorexi uppmärksammades istället för att lägga all fokus på substanser. Missbruk finns överallt, men det gäller att se det och veta hur man kan hjälpa. En sak som lyftes i början av konferensen är att människor är superbt duktiga på att:

– göra det vi inte ska
– låta bli att göra det vi ska
– göra det om och om igen
– lura oss själva

Som socialpolitiker fick jag mer insikt i den problematik som kan uppstå för den människa som lever med ett missbruk som kanske inte direkt syns på ytan. Som förälder fick jag också veta mer om alla de droger som lätt finns tillgängliga på nätet eller hur unga människor blir fanatiska kring den mat de äter för att uppnå den perfekta kroppen genom träning (ortorexi). Senare samma vecka sammanträdde UmeBRÅ (Brottsförebygganderåd) och där fick vi påtalat att droger är oerhört vanligt förekommande på gymnasieskolorna och är ett problem. Ögon måste öppnas och acceptansnivån för droger måste sänkas. Kunskapen måste bli större om hur farliga dessa nätdroger är och vad som kan hända när man röker på eller knaprar piller som aldrig är menade för human consumption”. Verkligheten skrämmer, men att ha mer kunskap ger makt och inflytande att förändra den. Det är i alla fall min förhoppning.

Bra beslut i För och grundskolenämnden!

Av , , Bli först att kommentera 12

Mitt första politiska uppdrag fick jag som ersättare i skolstyrelsen 1999 och fortsatte sedan i För och grundskolenämnden fram till 2006. Under hela min tid i dessa nämnder har jag alltid talat mig varm för familjedaghemmen eller det som i folkmun benämns dagmamma. Antalet dagmammor/familjedaghem har sjunkit kraftigt genom åren och i vissa fall har det varit för att familjer inte vetat eller trott på att det skulle kunna vara ett fullvärdigt alternativ till förskola som barnomsorg. I andra fall har det varit aktiva politiska beslut av S majoriteten att lägga ner dessa familjedaghem.

Det är förstås mycket som har hänt de senaste 10-15 åren när det gäller förskola och barnomsorg, men jag har inte mött någon som tycker att barngrupperna i förskolan är i lämplig storlek. Barnen förväntas börja tidigt i förskolan och får man syskon ska förstås det äldre barnet fortfarande vara kvar i förskolan. Inte ska det fråntas den pedagogiska omsorgen eller samvaron med de jämngamla barnen på förskolan…

Idag på Västerbottensradion får vi höra att För och grundskolenämnden har beviljat två familjedaghem tillstånd att starta upp verksamhet i höst. Äntligen! Jag hoppas att föräldrar får uppleva att barnomsorg kan vara i ett privat hem med en liten grupp av barn och att det kan vara ett tryggt alternativ till förskolan. Det kan också avlasta förskolan som saknar platser och har stora barngrupper. Jag önskar Sandra Viking och hennes kollega lycka till! Rubriken med privata dagmammor är dock missvisande eftersom de kommer att finnas i det kommunala kösystemet.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Bussa lärare till Botsmark

Av , , 8 kommentarer 10

Dagen före midsommarafton kom beskedet som förväntat, eleverna i Botsmarks skola får börja i Bullmarks skola till hösten. Det är inte för att elevunderlaget brister eller för att skolan är i så dåligt skick att det inte går att bedriva undervisning, utan av den anledningen att man har misslyckats med att rekrytera behörig lärare till Botsmark.

Det är dryga tre mil mellan byarna och visst kan jag hålla med om att barnen i Botsmark också ska få en god utbildning med behöriga lärare, men det är ett misslyckande av kommunen att inte ha lyckats med att rekrytera lärare. Problemet har varit känt ett bra tag eftersom elever i åk 4-6 redan under vårterminen blivit bussade till Bullmark. Umeå kommun som arbetsgivare borde så fort som rekryteringsbehovet blivit känt annonserat nationellt efter lärare för trots att Botsmark ligger i utkanten av kommunen så är det en del av Umeå. Vi vill att hela kommunen ska leva, befolkningsmålet på 200 000 innebär inte att alla ska bo i stan!

Jag är själv tveksam till att alla möjligheter till lösningar var uttömda. Flytten ska vara tillfällig under ett år, men jag kan ändå hoppas på att det ska bli kortare. Tills dess står en nyrenoverad skola tom och en annan skola blir trångbodd, men frågan om vilken arbetsmiljö barnen får har jag inte sett något svar på. Ställdes frågan om att istället för att bussa barn, bussa lärare?

Idrott och det civila samhället

Av , , Bli först att kommentera 7

Måndag efter midsommar och jag är tröttare än vanligt. Inte för att det har varit midsommar utan p g a fotbolls VM. Jag som aldrig varit direkt intresserad av fotboll förutom de matcher som mina barn spelat när de var yngre och jag har heller aldrig varit den som reagerat starkt när det blivit förlust. Så har det varit, men jag har den största respekt för att idrott engagerar och att fotboll är stort i hela världen! Matchen mellan USA och Portugal som började vid midnatt var fantastiskt spännande och det kanske blir så att jag kommer att fortsätta följa VM mer noga. Jag rekommenderar också Twitter, #VM2014 som ett komplement till tittandet. Otroligt roligt att läsa kommentarer av fotbollsälskande twittrare.

Idrott engagerar, inget nytt där och i Umeå är ungdomsidrotten stor. Stora pengar satsas och det är bra inte bara för hälsan, men också för att studier visar att alkoholdebut kan förskjutas för unga samt att unga som idrottar får bättre resultat i skolan. Det är bra att kommunen kan hjälpa till men kommunen kan inte göra allt. Som kristdemokrat betonar jag alltid att samhället är större än staten, det civila samhället är en kraft som vi måste värdera än mer och som vi kan lära oss av.

Häromdagen läste jag i Folkbladet om Umeå Baseboll och softbollklubb som har beviljats 2 150 000 kr av Arvsfonden för att bygga två nya arenor. Styrelsen för klubben hade länge väntat på att kommunen skulle påbörja arbetet med att bygga, men när ingenting hände bestämde sig en ledamot för att själv ”gräva efter pengar” och kom då i kontakt med Arvsfonden. Istället för att vänta på att ”någon annan” fixar allt kommer nu Arvsfonden att stå för 75% av kostnaden. Resterande står Västerbottens Idrottsförbund och kommunen för. Jag gillar baseboll som är en verklig folksport i USA (större än fotboll) och jag hoppas att det kommer att gå bra för klubben.

Här kan du läsa mer om Arvsfonden.

http://www.kammarkollegiet.se/arvsfondsdelegationens-kansli/sok-stod-ur-arvsfonden

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Mer idrott och fysisk aktivitet

Av , , 4 kommentarer 11

På dagens kommunfullmäktige behandlades Kristdemokraternas motion om att utreda möjligheten till mer idrott i skolan. Bunkefloprojektet som startade 1999 i Bunkeflo utanför Malmö har gett mycket goda resultat och vi kristdemokrater vill att Umeå kommun också utreder möjligheten att föra in mer fysisk aktivitet på skolschemat. Att satsen säger idrott, men vi syftade aldrig på att det med nödvändighet ska vara just skolämnet idrott och hälsa. Inte heller att det behövs anställas fler idrottslärare och att hyror för gymnastikhallar ska öka drastiskt. I Bunkeflo samarbetade man med idrottsrörelse och det finns inget som säger att vi inte kan göra det samma.

Det blev ett bifall och förslaget hänskjuts till kommunens ordinarie planeringsprocess med reviderade uppdragsplaner.  Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Mer idrott i skolan

 

Kristdemokraterna i Umeå vill att kommunen ska utreda möjligheten till mer idrott i Umeås skolor. Syftet är att förbättra hälsan och skolresultaten bland våra barn och ungdomar.

 

I Bunkeflostrand utanför Malmö har forskare studerat effekterna av mer idrott i skolan. En grupp elever fick fysisk aktivitet under 45 minuter varje skoldag. Kontrollgruppen fick däremot nöja sig med vanlig idrottsundervisning, det vill säga två gånger per vecka. Sammanlagt ingick över 200 barn, från första till nionde klass, i undersökningen.

 

Resultatet talar sitt tydliga språk. Eleverna som hade daglig fysisk aktivitet fick bättre skelett, motorik och betyg. 96 procent av barnen i denna grupp klarade grundskolans mål och blev behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 89 procent.

 

Frågan om mer idrott i skolan berör i allra högsta grad även en annan viktig aspekt. Undersökningar visar att fetman bland barn och ungdomar har ökat. Orsaken är att många pojkar och flickor rör sig för lite och har dåliga kostvanor. Det leder i sin tur till att de löper större hälsorisker.

 

Genom att införa mer idrott blir barnen friskare och på sikt får vi även friskare vuxna. De som motionerar som barn är nämligen mer benägna att vara fysiskt aktiva även senare i livet.

 

Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Det är beklagligt. En del barn och ungdomar får nämligen inte tillräckligt stöd hemifrån när det gäller att bygga upp goda levnadsvanor. Därför är det viktigt att skolan får ett större ansvar.

 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna i Umeå att kommunfullmäktige beslutar

 

att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten till mer idrott i Umeås skolor.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Inför en elevhälsogaranti

Av , , 2 kommentarer 10

elevhälsa

 

I lördagens VK kan man läsa om Kristdemokraternas motion till fullmäktige om en elevhälsogaranti i Umeå skolor för att tidigt hjälpa barn och unga som mår dåligt. Det är oacceptabelt långa väntetider till landstingets BUP (Barn och ungdomspsykiatri) därför måste kommunen och skolan kunna göra mer. Här följer motionen i sin helhet.

Inför en elevhälsogaranti i Umeå kommun

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Det är en utveckling som vi måste ta på allvar.

Skolan är barns och ungas arbetsplats och vi anser att i skolan måste finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Vi anser att det är en betydelsefull skärpning av lagstiftningen för att ge elever bättre tillgång till flera professioner inom hälsovården.

Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 till elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog betalats ut.

På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av elevvårdande insatser, till exempel att skolsköterskan endast finns på plats under några få timmar per vecka. Och på vissa skolor är det brist på tillgång till kuratorer och psykologer. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är det en oacceptabel utveckling.

Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Umeå som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi:

  • att För och grundskolenämnden samt gymnasie och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Umeå

 

Veronica Kerr
Kristdemokraterna