Kategori: LSS

Samråd ger legitima beslut

Av , , Bli först att kommentera 9

Debatt: Varför inkluderas inte funktionsrättsorganisationer? (vk.se) Allianspartierna i Individ och Familjenämnden skriver i dagens VK.

 

Dagarna innan jul beslutade Individ och familjenämnden om ett mycket stort besparingspaket. Besluten som togs innebär förändringar av servicenivåerna inom funktionshinderomsorgen, inklusive byggandet av tvåplansgruppbostäder, avskaffade matsubventioner, daglig verksamhet för personer utan beslut samt insatserna kontaktperson och ledsagning. Vidare inkluderar beslutet att samordna personalen och låta dem arbeta på flera olika gruppboenden. Anledningen till förändringarna är att nämnden har ett stort budgetunderskott och saknar personal. Uppdraget till förvaltningen att ta fram åtgärder gavs förra våren, dvs innan jag själv hade tagit plats i nämnden.

Det var inte mycket som gick smidigt den förmiddagen och det blev ovanligt många ajourneringar utan att det slutade i enighet. (Vilket det sällan gör även utan ajourneringar..) Det är mycket bra att det går att ajournera ett möte eftersom nya uppgifter kan framkomma under mötet eller så lägger den politiska majoriteten fram helt nya yrkanden för övriga partier att ta ställning till. Nej, möjligheten att lägga fram nya yrkanden under sittande möte ska inte tas bort, det vore både odemokratiskt och vansinnigt om det finns en osäkerhet om vad som ska beslutas. Jag vill istället att den politiska majoriteten ska känna ett särskilt ansvar för dagordningen där syftet ska vara bra beslut med hög legitimitet. När jag skriver legitimitet menar jag beslut som är väl förankrade i de verksamheter som berörs samt att de är väl utredda. Kritik mot beslut kan kvarstå, men i grunden ska det finnas en förståelse till varför beslut tas i synnerhet hos de människor som besluten berör. I detta fall har inte kritiken låtit vänta på sig vilket Folkbladet rapporterat om.

Det finns regler och det finns förväntningar på politiken och oss politiker. Om nämnden bröt mot regler är en sak, men att bryta mot förväntningar och skada förtroenden är svårare att fixa. Att samråda innebär inte att det måste sluta i enighet, men kanske någon ny aspekt kommer fram. Eller andra förslag på lösningar. Kunskap om vad som är på gång är makt, ger inkludering och misstanken om att ”kommunen har en baktanke” med beslutet minskas avsevärt. I grunden handlar det om respekt och hur vi vill att andra ska bemöta oss när svåra beslut ska tas. Detta gäller oavsett nämnd eller styrelse.

Månadsmöte med LSS i fokus

Av , , Bli först att kommentera 6

Kvällen innan kommunstyrelsen har vi månadsmöte med Kristdemokraterna så och denna kväll. Traditionen brukar vara julgröt och vörtlimpa med skinka, men som väntat blev det ett avsteg från den i år. Zoom möte är både enkelt och kräver inga resor och till kvällens möte hade vi bjudit in Pia Steensland, riksdagsledamot från Strängnäs. Pia sitter bl.a. som ledamot i Socialutskottet och arbetar hårt med frågor som rör LSS och personlig assistans.

Stora försämringar har skett inom LSS och personlig assistans och med två huvudmän, stat och kommun, har kostnader övervältrats från Försäkringskassan till kommunerna. Kristdemokraterna anser att för att lagen ska vara likvärdig och för att säkerställa att alla som har rätt till assistans krävs det att staten tar huvudmannaskapet.

En majoritet i socialutskottet vill ha en förändring, men Socialdemokraterna vill inte göra en förändring. Eller åtminstone inte nu. Här kan du både se och läsa om debatten i riksdagen för drygt två veckor sedan.

Det blev en mycket bra kväll där vi också hann gå igenom morgondagens lista. Det ser ut som om kommunfullmäktige om två veckor blir långt med tanke på antalet motioner..

Pia och några av oss andra tidigare ikväll.