Etikett: alliansen sociala röst

Köerna i vården fortsätter minska

Av , , Bli först att kommentera 5

 Det är oerhört glädjande att köerna fortsätter att minska. Sveriges patienter behöver nu vänta allt kortare på att få vård. Nu har vi ett väl fungerande sätt för att korta landets vårdköer.

Kömiljarden är ett stimulansbidrag som staten delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer. Kriterierna för att få del av Kömiljarden fastslås i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

För att få del av pengarna från Kömiljarden 2011 måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna fått vård inom de tidsramar som fastslagits i överenskommelsen. För 2011 års kömiljard har landstingen varit tvungna att klara av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Klarar landstingen att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.Samtliga landsting har under det gångna året klarat att uppfylla något av kriterierna och får därmed del av 2011 års kömiljard. Men det finns variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna. Landstinget i Halland har för 2011 uppvisat bäst resultat. Där har mer än 70 procent av patienterna fått vård inom de uppsatta tidsramarna under årets alla månader.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fattade i december 2011 en överenskommelse för 2012 års kömiljard. En särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa, som omfattar sammanlagt 214 miljoner kronor, ingår i årets överenskommelse, utöver Kömiljarden.

 

 

 

Praktikantprogram för funktionshindrade

Av , , 1 kommentar 7

Goda nyheter i juletider.

Regeringen har nämligen på kristdemokraternas initiativ gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram ett praktikantprogram i statliga myndigheter för personer med olika typer av funktionshinder. Helt i linje med det förslag som kristdemokraterna presenterade i senaste valrörelsen. Det här kommer att betyda väldigt mycket för en grupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, och förhoppningen är att det privata näringslivet också hakar på och tar sitt ansvar.




 

 

Förändrade förutsättningar i badhusfrågan

Av , , 1 kommentar 8

…..min andra interpellation för dagen.

 

Förändrade förutsättningar i badhusfrågan

 

Den ursprungliga överenskommelsen mellan partierna i badhusfrågan innebar ett koncept med en 50 meters bassäng och ett äventyrsbad – unikt i sitt slag för att locka så många besökare som möjligt. Badhuset skulle byggas av en privat aktör och platsen som kompromissades fram var kvarteret Nanna.



Det nu uppkomna läget innebär att kommunen ska bygga hela anläggningen själv (en investering på minst 250-300 miljoner).

 

De förändrade ritningarna innehåller också i vårt tycke ett för litet äventyrsbad med för få unika inslag. Platsen bör kanske diskuteras återigen om den är optimal utifrån de nya förutsättningarna.



 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

  • Utifrån de helt nya förutsättningar som gäller i badhusfrågan, anser du inte att det vore skäligt att på nytt analysera balansen mellan simbassäng och äventyrsbad, den fysiska placeringen av badhuset samt investeringens storlek?

 

 

Veronica Kerr (KD)                   

 

 

Insändare i dagens VK

Av , , 2 kommentarer 8

Den som griper efter förbud visar att hans argument är slut

Under min korta tid som gruppledare i kommunen har jag aldrig varit med om att en mening i ett dokument orsakat så mycket uppmärksamhet. Ni vet vad jag talar om ”… Följa upp satsningen på tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012, med sikte på tobaksfri arbetstid.”

Denna mening finns nu med i verksamhetsplanen för 2012 och i den första versionen som behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott för ett par veckor sedan fanns årtalet 2013 med. Jag sitter själv inte med i KSAU, men har följt debatten om att denna rad skulle innebära ett snusförbud för kommunens anställda. Det är tobaksfri som gäller, men inte ett ord om hur man når dit. Visst ordet förbud nämns inte, men historien visar att förbudsalternativet är något som man gärna tar till argument tryter eller alternativ brister. Lennart Holmlund går ut hårt i sin blogg och det står honom fritt att göra så. Det som förvånar mig är att han har varit medveten om denna debatt om snusförbud och de starka reaktioner som frågan mött bland invånare och media. Det har funnits tid att revidera förslaget till beslut för att vara tydlig och eliminera alla frågor överhuvudtaget om snusförbud, men det har den ledande vänstermajoriteten inte gjort och har nu tvingats backa i frågan.

Jag känner väl till tobakens skadeverkningar efter att ha sett dem på nära håll och det är illa av Holmlund att beskylla mig och partiet för att vi inte skulle vilja göra något åt tobaken. Självklart ska vi uppmuntra och stödja våra anställda att inte använda tobak och där kan vi ju alltid börja med oss själva, eller hur Lennart? Tvång och förbud är inte vägen för Umeå kommun. Vi ska inte ha en verksamhetsplan som ger utrymme för en sådan tolkning och som nu tar tid från andra frågor i kommunen. Avslutningsvis är det inte för inte som man kommer tänka på det urgamla engelska ordspråket ”Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna”.

Veronica Kerr (KD)

Gruppledare i Umeå

 

Debattartikel i dagens VK och VF

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har jag och Helèn Edlund en debattartikel i både VK och VF angående vänstermajoritetens beslut att inte förlänga avtalet med Morgonsol.

Unken öststatspolitik bakom Morgonsolbeslut

Det är en tidig fredagsmorgon i oktober. Regnet hänger i luften vid den nya tågstationen i Hörnefors., men det glöms snabbt av det trevliga bemötande vi får när vi möter upp Linda Hörnsten, enhetschefen på Morgonsol.
Vackert beläget vid havet, inte långt från den gamla fabriken, i Hörnefors ligger Morgonsol.
Verksamheten har 12 platser, för ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 13 -18 år, och har funnits i ungefär ett och halvt år. För tillfället bor det 12 pojkar på Morgonsol.
Vissa uppstartsproblem fanns, både lednings och personalrelaterade, men sedan Linda Hörnsten tog över 1 november förra året har det blivit ordning och reda. Det märks inte minst när man talar med personalen och att personalstyrkan är oförändrad sedan Linda blev chef.
Morgonsol har också blivit väl mottaget av Hörneforsborna. Det lokala föreningslivet har ställt upp så att många av pojkarna nu t.ex. spelar fotboll i det lokala fotbollslaget. Även näringslivet i Hörnefors har fått ett lyft, då Morgonsol givetvis handlar av de lokala handlarna. Vilket inneburit fasta och trygga inkomster för handlarna i byn.
När vi pratar med några av ungdomarna som bor på Morgonsol är det idel lovord om verksamheten.Gemensamt för pojkarna är att de kommer från fattiga länder ofta krigshärjade och med förföljelse av minoriteter. Många har också förlorat en eller båda av sina föräldrar. Dessa ungdomar har haft en svår start i livet och har många gånger varit med om svåra upplevelser och inte fått tillgodosedda de grundläggande behov som alla barn har rätt till.
Utan kunskap om hur Sverige fungerar och utan kunskaper i det svenska språket är det inte lätt i alla situationer. Om du har lärt känna ett barn och en familj som befinner sig i en sådan situation kan ditt stöd och din hjälp till det barnet och den familjen betyda hur mycket som helst för deras tid i Sverige. Personalen på Morgonsol är familjen för dessa pojkar.
Detta är alltså Morgonsol, en välfungerande trygg verksamhet på alla sätt och vis med bra kvalité och nöjda ungdomar och personal.
Denna verksamhet vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte veta av – trots att de aldrig besökt Morgonsol. Beslutet om att avtalet inte förlängs kom som en total överraskning utan förvarning via media. Linda berättar att hon till och med besökt Socialdemokraternas månadsmöte – utan att få ett enda svar varför verksamheten inte längre är önskvärd.
En socialdemokrat har dock svarat. Kerstin Grundberg (S) skriver i en debattartikel att det är viktigt principiellt att lägga ner Morgonsol och att det är till nytta för de ensamkommande ungdomarna. Hur hon nu kan veta det? Hon har varken besökt eller pratat med någon av de ensamkommande ungdomarna på Morgonsol.
Tyvärr är det ideologi som ligger bakom mer än något annat. Socialdemokraterna i Umeå är mer beroende av vänstern än tidigare och som alla vet är Vänsterpartiet så tillväxtfientliga att så gott som alla företag som inte är statliga antingen ska regleras ihjäl eller läggas ner. Klassisk kollektivism utan individperspektiv.
Kristdemokraterna tycker att alla barn och ungdomar som bor i Sverige ska ha samma rättigheter. Det gäller även de som har kommit till Sverige som flykting eller som ensamkommande barn. Barn och ungdomar ska få känna trygghet, känna sig älskade och kort sagt: Få alla möjligheter till ett lyckligt liv trots sina omständigheter.
Helén Edlund (KD)
Vice ordf. Socialnämnden
Veronica Kerr (KD)
Gruppledare Umeå