Etikett: barn och ungas uppväxtvillkor

Utredningar barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu börjar det hända saker och jag ser med spänning fram emot nästa sammanträde i IF nämnden som är om två veckor. Nämndens AU sammanträder i morgon bitti, men med tanke på att ärendet är helt nytt så har det inte kommit ut några handlingar ännu.  Vad talar jag om? Jo, Socialdemokraterna har nu sagt att de ska ta itu med situationen på IFO Barn och unga där socialsekreterare väljer att byta arbete pga hård arbetsbelastning. Utredningar har blivit liggande vilket betyder att kommunen inte klarat av den lagstadgade tiden på fyra månader. Det är ohållbart.

Folkbladet har uppmärksammat detta i ett par artiklar och nu har Socialdemokraterna reagerat. Andreas Lundgren är ny ordförande och hur han ska kunna ”trolla med knäna” när det gäller resurserna återstår att se. Klart är i alla fall att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte gav en enda krona extra till Individ och familjeomsorgen i 2015 års budget. Den stora satsningen på 32 miljoner (som majoriteten envisades med att kalla det) gick till äldreomsorgen, INTE till varken IFO eller handikappomsorg.

I Alliansens budget markerade vi dock tydligt att något måste göras på Barn och Unga och detta sa jag i mitt budgetanförande i augusti.

**********************************************************************************************************************************************

”Budgetberedningen sammanträdde vid ett par tillfällen i våras, men det var inte förrän nu i augusti som underlagen blev tillgängliga för alla. Vänsterpartierna klarade inte av att sammanställa en budget i tid, men när man nu gör det så är det en budget baserad på siffror från våren. Vi i Alliansen har uppmärksammat alarmerande uppgifter framkommit när det gäller arbetsbelastningen hos våra socialsekreterare som handlägger anmälningar som rör barn och unga. Lagen är tydlig med att en utredning inte ska ta längre tid än fyra månader. Detta klarar vi inte idag. Anmälningar med oro för att barn och unga far illa tar betydligt fler månader att sammanställa. Vi har läst om skrämmande exempel från socialtjänst i andra kommuner där anmälningar blivit liggande och barn kommit till skada när insatser uteblivit och det ska inte få ske i Umeå.

Därför lägger vi två miljoner kronor som ett riktat stöd till IFO barn och unga med målet att handläggningstiderna för utredningar som rör barn som far illa ska minska. Handläggningstiderna är långa och vi vill försäkra oss om att utredningarna utförs på ett rättssäkert sätt. Arbetssituationen är tuff och det är mycket stor risk att vi fortsätter att förlora personal med erfarenhet när de väljer annan arbetsgivare än Umeå kommun. Det är akuta problem som måste lösas, men där har inget av de styrande partierna lyft frågan. ”

*******************************************************************************************************************************************

Nu hoppas jag att skutan ändrar kurs, för våra barns skull.

Bussa lärare till Botsmark

Av , , 8 kommentarer 10

Dagen före midsommarafton kom beskedet som förväntat, eleverna i Botsmarks skola får börja i Bullmarks skola till hösten. Det är inte för att elevunderlaget brister eller för att skolan är i så dåligt skick att det inte går att bedriva undervisning, utan av den anledningen att man har misslyckats med att rekrytera behörig lärare till Botsmark.

Det är dryga tre mil mellan byarna och visst kan jag hålla med om att barnen i Botsmark också ska få en god utbildning med behöriga lärare, men det är ett misslyckande av kommunen att inte ha lyckats med att rekrytera lärare. Problemet har varit känt ett bra tag eftersom elever i åk 4-6 redan under vårterminen blivit bussade till Bullmark. Umeå kommun som arbetsgivare borde så fort som rekryteringsbehovet blivit känt annonserat nationellt efter lärare för trots att Botsmark ligger i utkanten av kommunen så är det en del av Umeå. Vi vill att hela kommunen ska leva, befolkningsmålet på 200 000 innebär inte att alla ska bo i stan!

Jag är själv tveksam till att alla möjligheter till lösningar var uttömda. Flytten ska vara tillfällig under ett år, men jag kan ändå hoppas på att det ska bli kortare. Tills dess står en nyrenoverad skola tom och en annan skola blir trångbodd, men frågan om vilken arbetsmiljö barnen får har jag inte sett något svar på. Ställdes frågan om att istället för att bussa barn, bussa lärare?

Barngruppernas storlek och arbetsmiljö

Av , , Bli först att kommentera 6

Dagens tidningar, både VK och Folkbladet, är idag fyllda av artiklar som handlar om förskolan i Umeå. Det är överfyllda avdelningar och förskollärare som inte hinner med verksamheten eller att följa det uppdrag som de har enligt läroplanen. Det är inte bara det, utan vi får också läsa flera exempel på vilken arbetsmiljö som finns i sjuka hus.

I VK kan vi läsa om förskolan Myran på Mariehem där personal tvingats flytta på grund av arbetsmiljöproblemen med ventilation. Jag vill referera igen till att arbetsmiljölagen inte gäller barn i förskolan och artikeln säger också att barnen inte har några hälsoproblem i förskolan. Det är bra, men vilken miljö ger vi våra barn på dessa förskolor? Idag kommer Kristdemokraternas familje politiska talesperson till Umeå, Emma Henriksson. Vi kommer att tillsammans besöka ett par förskolor i Umeå där både barngruppernas storlek och arbetsmiljö blivit uppmärksammat.

Med på besöken kommer även Thomas Nordvall och Eva B Arnesson som båda representerar Kristdemokraterna i För och Grundskolenämnden och igår skrev vi tillsammans debattartikeln om att Mindre barngrupper är nödvändigt. Artikeln finns att läsa på debatt sidan, men eftersom ett par mindre fel letat sig in i artikeln, kommer den här igen.

**********************************************
Mindre barngrupper – en nödvändighet
Det har nu gått nio år sedan kommunfullmäktige antog målsättningen att förskolegrupperna i genomsnitt inte ska vara större än 15 barn per grupp. Men målet har gång på gång åsidosatts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt statistik från Skolkontoret ligger den genomsnittliga storleken på förskolegrupperna i dag på 17,2 barn i Umeå kommun. Det är en ökning jämfört med för ett år sedan då storleken var 16,9 barn.

Skolverket och barnpsykologer har länge varnat för att det i så stora grupper inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Men tyvärr saknar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ambitionen att gå från ord till handling när det gäller att försvara barnens rätt till en god förskolemiljö. Därför finns det i dag 18-21 barn i 47 procent av avdelningarna i kommunen.

På senare tid har media rapporterat om förtvivlade förskolelärare i Umeå kommun som har hört av sig till Lärarförbundet. De larmar om stress och stora barngrupper med upp till 18 barn på två pedagoger. Anställda känner dåligt samvete för att de inte hinner med det jobb de verkligen vill göra. Situationen är helt oacceptabel och ohållbar. Förskolan får inte bli en förvaringsplats med barnen som lådor i ett lager!

Minskade barngrupper medför naturligtvis kostnader. På nationell nivå har Kristdemokraterna föreslagit en modell som går ut på att stat och kommuner tillsammans skjuter till pengar som öronmärks för minskade barngrupper. Modellen innebär även att maxtaxan justeras upp med hundra kronor för första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet.
För varje krona i höjd avgift som familjerna betalar ska kommunen betala ytterligare en krona och staten två. Det skulle tillsammans innebära 1,4 miljarder kronor som kan gå direkt till att minska barngruppernas storlek. Höjningen drabbar dessutom ingen vars hushållsekonomi ligger under 42 000 kr per månad.

De pengar som skjuts till från stat och föräldrar är öronmärkta och ska inte tillåtas gå till några andra kommunala verksamheter – varken äventyrsbad, kulturhus eller något annat.
Tyvärr fick Kristdemokraternas förslag inget gehör från de övriga partierna. Det är tråkigt. Vi tror nämligen att de flesta föräldrar gärna lägger en extra peng för att ge barn bättre förutsättningar att trivas och utvecklas. Långt fler föräldrar är oroliga över barngruppernas storlek än över förskoleavgifterna.

Förutom den politiska viljan krävs prioriteringar och handlingskraft. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets politiska vilja stannade vid ett uttalat mål för nära ett decennium sedan. Barngrupperna verkar vara lågt prioriterade. Ett mål om mindre barngrupper får inte systematiskt brytas. Tyvärr är det barnen som nu får stå med konsekvenserna.

Vi kristdemokrater har valt barns och ungas uppväxtvillkor som främsta fokusområde. Därför är det högsta prioritet för oss att barn ska få leva i en varm och trygg miljö. Vi välkomnar därför att regeringspartierna nu är överens om att satsa 650 miljoner kronor extra på förskolan de kommande åren. Kristdemokraternas förslag skulle däremot innebära att betydligt mer resurser – än de 125 miljoner kronor som avsätts i satsningen – skulle gå till att minska barngruppernas storlek.

Thomas Nordvall, För- och grundskolenämnden (KD)
Eva Bränström Arnesson, För- och grundskolenämnden (KD)
Veronica Kerr, Gruppledare (KD)