Etikett: barn och ungdomars uppväxtvillkor

Barnpsykiatri och psykofarmaka

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag skriver jag och Birgitta Nordvall, gruppledare i landstinget, på VKs debattsida om barn och ungdomspsykiatrin i Västerbotten och den situation som råder. Det bör inte komma som en nyhet, men att tillgängligheten fortsätter att vara så dålig i vårt län är fullkomligt oacceptabelt. Vi skriver också om den motion som Kristdemokraterna i Umeå lämnat in om en elevhälsogaranti.

Det är mer än ett sammanträffande att i en annan artikel kan vi läsa att Västerbotten tillhör ett av de län som har störst förskrivning av anti depressiva läkemedel och ADHD mediciner till barn. Är det så att med långa köer till BUP och sena insatser blir medicin en enkel lösning eller är det någonting annat som gör att Västerbotten skiljer sig från mängden? Oavsett så är det fakta som oroar och jag håller med Bruno Hägglöf, professor i barn och ungdomspsykiatri att det är dags att lägga ett fokus på andra åtgärder. http://www.vk.se/plus/1340732/manga-barn-i-lanet-far-psykofarmaka

Min och Birgittas debattartikel:

Satsa mer på barnpsykiatrin

För en tid sedan gav en rapport det glädjande beskedet att Västerbottningar mår bäst i landet. Men undersökningar och statistik visar att det finns mycket kvar att göra när det gäller den psykiska ohälsan hos våra barn och unga. Rotlöshet, ångest och bristande framtidstro är vardag för alltför många barn.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västerbottens läns landsting har fortfarande sämst tillgänglighet i landet. Meningen är att 90 procent av barnen och ungdomarna ska ha fått ett första besök inom 30 dagar. Men i Västerbotten är siffran endast 29 procent!

Bakom varje siffra i statistiken finns barn och ungdomar som varje dag kämpar med stora svårigheter i sina liv. Bakom varje siffra finns också familjer som varje dag lider av att de inte får hjälp med sitt barns psykiska ohälsa.

Socialdemokraterna har inte prioriterat barnens bästa under sina många år vid makten i landstinget. Därför har inte landstinget uppfyllt målen inom vårdgarantin som den tidigare Alliansregeringen införde. Misslyckandena att uppfylla målen har i sin tur lett till att Västerbotten har gått miste om statliga medel – pengar som skulle ha gått till att korta köerna till BUP.

I april månad införde BUP i Västerbotten remisskrav för att få bukt på de långa köerna. Men statistiken visar att situationen inte har förbättrats jämfört med för ett år sedan.

Ett förslag från Kristdemokraterna och Alliansen är att införa vårdval som innebär att även andra vårdgivare ska kunna genomföra utredning och behandling. Vi vill också lägga mer resurser på barnhälsovårdens förebyggande verksamhet så att barnfamiljerna får stöd snabbare. Tidiga insatser minskar på sikt behovet av specialistvård och det minskar i sin tur trycket på BUP.

I landstinget har Kristdemokraterna även lämnat in en motion om att inrätta ett barnskyddsteam. Då blir det lättare för vården att tidigare upptäcka, anmäla och förhindra att barn blir misshandlade.

Resultatet av Unga14, en stor folkhälsoundersökning bland unga i 13-18 års ålder i Umeå kommun, visar att allt för många barn och unga mår dåligt.

Många känner sig nere, har svårt att somna, har ont i magen eller i huvudet. Särskilt illa är det för unga flickor. 13 procent av tjejerna och fem procent av killarna uppger att de har mått dåligt eller mycket dåligt de senaste tolv månaderna.

I Umeå kommun har Kristdemokraterna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en elevhälsogaranti. Den ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. Även den åtgärden syftar till att barn och ungdomar ska få hjälp i ett tidigt skede. Dessutom kan elevhälsan göra mycket av utredningsarbetet – vilket minskar trycket inom BUP.

Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats för dessa unga så oerhört viktig.

Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minskar risken för framtida psykisk ohälsa.

Birgitta Nordvall
Veronica Kerr

Anna Hedborgs kvinnofälla

Av , , 2 kommentarer 17

Nu var det dags igen, föräldraförsäkringens utformning anses nu vara ett större hot mot jämställdheten än vad man tidigare trott. Kvotering och fler pappa månader var ett vallöfte från de rödgröna, men när nu Anna Hedborg s-märkt utredare går ut och säger att vi kanske borde göra det svårare för föräldrar att vara hemma utan att få betalt ifrågasätter jag hur hon tänker?

I den utredning som hon ansvarar för har det visat sig att mammorna var i snitt lediga drygt 13 månader fram till att barnet fyllde två år men, de tog endast ut ersättning för 9,5 månader. Papporna var hemma 3,5 månader i snitt, och tog ut ersättning för två månader. Dvs man stannade hemma fler dagar än vad man fick ersättning för och detta ser nu Anna Hedborg som ett hot mot jämställdheten och en kvinnofälla.

Jag blir så trött på Hedborgs argumentation  från vänsterkanten där grunden är ett ifrågasättande av föräldrars egna val, oavsett om det är mamma eller pappa. För ni såg ju själva att pappor stannar hemma längre tid än de dagar som man får ersättning för från Försäkringskassan. Men här säger man inget om att det skulle vara en fälla för män.

Att bli förälder är stort och vi har en generös föräldraförsäkring som är till för barnet. Det är barnet som är fokus och som har rätt till en trygg uppväxt. I kvoteringsdebatten skriver man att papporna måste vara hemma mer och allt från 50-50 delning av föräldraförsäkringen till att tredela den har diskuterats. Men nu när familjer väljer att dra ner på konsumtion och utgifter i hushållet för att prioritera tiden med sina barn då blir det ramaskri från en tidigare socialdemokratisk minister. Anna Hedborg har varit drivande i att kvinnor ska arbeta och redan 1981 beskrev hon ”hemarbetande kvinnor som förrädare.” (Wikipedia)

Föräldraskapet har man längre än bara småbarnsåren och livet är mer än arbete. Se inte ner på de föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn längre än vad samhället förväntar sig. Kritisera inte familjers val bara för att det inte är ett val som du själv skulle göra. Tiden när barnen är små är kort och det kommer en tid när arbete och karriär kan ta större plats. Jag är övertygade om att män och kvinnor själva vet hur man vill prioritera tiden med sina barn och själva ta de beslut som berör dem. Att försämra föräldraförsäkringen eller tvinga föräldrar att alltid begära ersättning när man stannar hemma med sina barn är ingen lösning.

Verkligheten skrämmer

Av , , Bli först att kommentera 9

Det har nu gått en vecka sedan valet och det är en märklig känsla att försöka gå in i något som ska föreställa en vardag efter att ha levt dygnet runt i en intensiv valrörelse och möten varje kväll. Det är en saknad och tomhet till en början och när valresultatet blev som det blev, ja då underlättar det inte heller anpassningen till det normala. Visst kände jag en stor besvikelse, så långt kan jag erkänna, men jag har inte tänkt att älta. Det vinner man inget på.

Personkryssen till Umeå kommun är räknade och det står klart att det blir jag och Anders Sellström som är personvalda att representera Kristdemokraterna i Umeå. Det var mitt första val som förstanamn så det är klart att jag är mycket glad och tacksam för alla de kryss och det förtroende som människor har visat mig. När det sedan är så många partier som konkurrerar om rösterna vill jag än mer se till att väl förvalta förtroendet. Tack alla ni som la ett kryss på mig!

Det har varit relativt lugnt med sammanträden sedan valet och kommunfullmäktige blev inställt denna månad pga för få ärenden. I förra veckan deltog jag därför i en konferens ”Beroendedagar – om missbruk som fenomen”, kan man missbruka allt?” Det var otroligt intressanta dagar och det var bra att områden som sexmissbruk, köp- och spelberoende och ortorexi uppmärksammades istället för att lägga all fokus på substanser. Missbruk finns överallt, men det gäller att se det och veta hur man kan hjälpa. En sak som lyftes i början av konferensen är att människor är superbt duktiga på att:

– göra det vi inte ska
– låta bli att göra det vi ska
– göra det om och om igen
– lura oss själva

Som socialpolitiker fick jag mer insikt i den problematik som kan uppstå för den människa som lever med ett missbruk som kanske inte direkt syns på ytan. Som förälder fick jag också veta mer om alla de droger som lätt finns tillgängliga på nätet eller hur unga människor blir fanatiska kring den mat de äter för att uppnå den perfekta kroppen genom träning (ortorexi). Senare samma vecka sammanträdde UmeBRÅ (Brottsförebygganderåd) och där fick vi påtalat att droger är oerhört vanligt förekommande på gymnasieskolorna och är ett problem. Ögon måste öppnas och acceptansnivån för droger måste sänkas. Kunskapen måste bli större om hur farliga dessa nätdroger är och vad som kan hända när man röker på eller knaprar piller som aldrig är menade för human consumption”. Verkligheten skrämmer, men att ha mer kunskap ger makt och inflytande att förändra den. Det är i alla fall min förhoppning.

Inför en elevhälsogaranti

Av , , 2 kommentarer 10

elevhälsa

 

I lördagens VK kan man läsa om Kristdemokraternas motion till fullmäktige om en elevhälsogaranti i Umeå skolor för att tidigt hjälpa barn och unga som mår dåligt. Det är oacceptabelt långa väntetider till landstingets BUP (Barn och ungdomspsykiatri) därför måste kommunen och skolan kunna göra mer. Här följer motionen i sin helhet.

Inför en elevhälsogaranti i Umeå kommun

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Det är en utveckling som vi måste ta på allvar.

Skolan är barns och ungas arbetsplats och vi anser att i skolan måste finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Vi anser att det är en betydelsefull skärpning av lagstiftningen för att ge elever bättre tillgång till flera professioner inom hälsovården.

Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 till elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog betalats ut.

På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av elevvårdande insatser, till exempel att skolsköterskan endast finns på plats under några få timmar per vecka. Och på vissa skolor är det brist på tillgång till kuratorer och psykologer. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är det en oacceptabel utveckling.

Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Umeå som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi:

  • att För och grundskolenämnden samt gymnasie och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Umeå

 

Veronica Kerr
Kristdemokraterna

 

Ett verktyg mot barnfattigdom

Av , , 4 kommentarer 7

Jag erkänner att i all hast kastade jag om ett par begrepp i mitt förra inlägg vilket en läsare glatt påtalade. De flesta verkar då ändå förstått vad jag menade. Det är budgettider i kommunen, men jag vill ändå hänga kvar vid den budget som presenterades i förra veckan. Den innehöll så många delar som enligt min mening inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.

Bekämpa barnfattigdomen är ett begrepp som används emellanåt även om Janne Josefssons Uppdrag Granskning kanske inte visade direkt att det finns. Klart är i alla fall att det finns barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Ett av Umeå kommunfullmäktiges övergripande mål för 2013-2015 är att barnfattigdomen ska minska. Det är därför glädjande att med Kristdemokraterna i regeringen får man nu ett ytterliga verktyg att genomföra en förändring.

En del familjer saknar ekonomi till att betala föreningsavgifter och deltagaravgifter så att barnen exempelvis kan spela innebandy eller gå i simskola. Barn som befinner sig i sådana situationer känner ofta ett utanförskap. Dessutom går de miste om möjligheten att utveckla sina intressen och talanger.

Det är viktigt att alla barn ges goda levnadsförutsättningar och därför är det glädjande att regeringen avsätter 122 miljoner kronor de två kommande åren till en fritidspeng för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Fritidspengen är på högst 3 000 kronor om året och kommer att gå till barn i årskurs 4-9 som lever i hushåll som sedan sex månader får ekonomiskt bistånd.

Denna fritidspeng kommer att stärka känslan av delaktighet. Det kan vara skillnaden för hur ett barn med svårigheter i barndomen klarar sig i livet. Självklart är detta något som Umeå kommun kommer att anamma. Budgetnyheter i Umeå, det är en annan historia. Största frågan just nu, kommer S och V att få till det…

Skolstart och barns uppväxtvillkor

Av , , 1 kommentar 8

Nu är det inte länge kvar, skolan börjar på måndag. Äntligen säger en del, men för andra kan det det vara med en klump i magen man går tillbaka till skolan. Tidningarna fylls med tips på vad man behöver för en skolstart och kändisar har berättat hur det var för dem när de började skolan. För egen del är skolstarten det slutgiltiga för att vardagsrutinerna i vårt hem kommer åter. Dygnet ska vändas på och idrottsträningar kör igång.

Denna morgon hade Nyhetsmorgon i TV4 ett inslag om skolstart och mobbning. Ämnet berör och jag har skrivit om detta tidigare. Vi måste vara uppmärksamma på våra barn och hur de mår när de är i skolan. Vilka varningstecken finns och vad gör jag som förälder när jag får veta att mitt barn behandlar andra barn illa?

Skolinspektionen och Barn och Elevombudet har gett ut boken Du är så jävla ful som tar upp barnens berättelser från de anmälningar som kommer in varje år till myndigheten. Den tar upp skolans bedömning av ärenden och sedan vad BEO (Barn och Elevombudet har bedömt). Det händer att bedömningarna skiljer sig åt. Lars Arrhenius (det första Barn och Elevombudet) skriver att arbeta mot mobbning handlar om att arbeta för mänskliga rättigheter. ”Det är en mänsklig rättighet att få känna sig trygg i skolan och inte bli utsatt för allvarliga övergrepp, vilket mobbning faktiskt är.”

Barn och ungas mående och deras uppväxtvillkor är ett prioriterat område för Kristdemokraterna och vår politik. Därför var det med stor oro jag läste om att BUP stänger under en månad fr o m måndag. Arbetsmiljöproblem måste förstås åtgärdas, men jag är orolig för att stängningen kan få konsekvenser.

20130817-105828.jpg

20130817-105842.jpg

Gör Barnkonventionen till svensk lag

Av , , Bli först att kommentera 8

Barns rättigheter måste stärkas.

Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis.. Därför arbetar kristdemokraterna för att barnkonventionen ska göras till svensk lag, så att barn rättigheter verkligen tas på allvar. Anders Andersson skriver bra om detta i SVD. Läs hela artikeln HÄR