Etikett: barngrupper

Barngruppernas storlek och arbetsmiljö

Av , , Bli först att kommentera 6

Dagens tidningar, både VK och Folkbladet, är idag fyllda av artiklar som handlar om förskolan i Umeå. Det är överfyllda avdelningar och förskollärare som inte hinner med verksamheten eller att följa det uppdrag som de har enligt läroplanen. Det är inte bara det, utan vi får också läsa flera exempel på vilken arbetsmiljö som finns i sjuka hus.

I VK kan vi läsa om förskolan Myran på Mariehem där personal tvingats flytta på grund av arbetsmiljöproblemen med ventilation. Jag vill referera igen till att arbetsmiljölagen inte gäller barn i förskolan och artikeln säger också att barnen inte har några hälsoproblem i förskolan. Det är bra, men vilken miljö ger vi våra barn på dessa förskolor? Idag kommer Kristdemokraternas familje politiska talesperson till Umeå, Emma Henriksson. Vi kommer att tillsammans besöka ett par förskolor i Umeå där både barngruppernas storlek och arbetsmiljö blivit uppmärksammat.

Med på besöken kommer även Thomas Nordvall och Eva B Arnesson som båda representerar Kristdemokraterna i För och Grundskolenämnden och igår skrev vi tillsammans debattartikeln om att Mindre barngrupper är nödvändigt. Artikeln finns att läsa på debatt sidan, men eftersom ett par mindre fel letat sig in i artikeln, kommer den här igen.

**********************************************
Mindre barngrupper – en nödvändighet
Det har nu gått nio år sedan kommunfullmäktige antog målsättningen att förskolegrupperna i genomsnitt inte ska vara större än 15 barn per grupp. Men målet har gång på gång åsidosatts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt statistik från Skolkontoret ligger den genomsnittliga storleken på förskolegrupperna i dag på 17,2 barn i Umeå kommun. Det är en ökning jämfört med för ett år sedan då storleken var 16,9 barn.

Skolverket och barnpsykologer har länge varnat för att det i så stora grupper inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Men tyvärr saknar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ambitionen att gå från ord till handling när det gäller att försvara barnens rätt till en god förskolemiljö. Därför finns det i dag 18-21 barn i 47 procent av avdelningarna i kommunen.

På senare tid har media rapporterat om förtvivlade förskolelärare i Umeå kommun som har hört av sig till Lärarförbundet. De larmar om stress och stora barngrupper med upp till 18 barn på två pedagoger. Anställda känner dåligt samvete för att de inte hinner med det jobb de verkligen vill göra. Situationen är helt oacceptabel och ohållbar. Förskolan får inte bli en förvaringsplats med barnen som lådor i ett lager!

Minskade barngrupper medför naturligtvis kostnader. På nationell nivå har Kristdemokraterna föreslagit en modell som går ut på att stat och kommuner tillsammans skjuter till pengar som öronmärks för minskade barngrupper. Modellen innebär även att maxtaxan justeras upp med hundra kronor för första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet.
För varje krona i höjd avgift som familjerna betalar ska kommunen betala ytterligare en krona och staten två. Det skulle tillsammans innebära 1,4 miljarder kronor som kan gå direkt till att minska barngruppernas storlek. Höjningen drabbar dessutom ingen vars hushållsekonomi ligger under 42 000 kr per månad.

De pengar som skjuts till från stat och föräldrar är öronmärkta och ska inte tillåtas gå till några andra kommunala verksamheter – varken äventyrsbad, kulturhus eller något annat.
Tyvärr fick Kristdemokraternas förslag inget gehör från de övriga partierna. Det är tråkigt. Vi tror nämligen att de flesta föräldrar gärna lägger en extra peng för att ge barn bättre förutsättningar att trivas och utvecklas. Långt fler föräldrar är oroliga över barngruppernas storlek än över förskoleavgifterna.

Förutom den politiska viljan krävs prioriteringar och handlingskraft. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets politiska vilja stannade vid ett uttalat mål för nära ett decennium sedan. Barngrupperna verkar vara lågt prioriterade. Ett mål om mindre barngrupper får inte systematiskt brytas. Tyvärr är det barnen som nu får stå med konsekvenserna.

Vi kristdemokrater har valt barns och ungas uppväxtvillkor som främsta fokusområde. Därför är det högsta prioritet för oss att barn ska få leva i en varm och trygg miljö. Vi välkomnar därför att regeringspartierna nu är överens om att satsa 650 miljoner kronor extra på förskolan de kommande åren. Kristdemokraternas förslag skulle däremot innebära att betydligt mer resurser – än de 125 miljoner kronor som avsätts i satsningen – skulle gå till att minska barngruppernas storlek.

Thomas Nordvall, För- och grundskolenämnden (KD)
Eva Bränström Arnesson, För- och grundskolenämnden (KD)
Veronica Kerr, Gruppledare (KD)

Vilken garanti ger Umeå kommun till föräldrar?

Av , , 2 kommentarer 9

Nu börjar de komma, berättelserna från familjer som säger att kommunen inte håller vad de lovat. Vi läser om frustrerade föräldrar med barn som nekas en plats i förskolan trots att familjen har haft god framförhållning och satt sitt barn i kö långt tidigare än de fyra månaderna som kommunen har för sin platsgaranti. Vi har en generös föräldraförsäkring och tack vare att många har en del dagar kvar att ta ut kan de stanna hemma längre än vad de först tänkt. Men vad händer sen? Att ringa Lennart Holmlund är ingen lösning på problemet.

Jag skrev om detta med platsgaranti här på bloggen den 11 februari och om den interpellation jag har ställt till Margareta Rönngren (För och grundskolenämndens ordförande) klarar Umeå verkligen platsgarantin eller sker det tack vare att man får föräldrar att flytta fram önskat datum för placering. Tyvärr var inte Margareta med på fullmäktige i februari och jag har ännu inte fått svar, men har blivit lovad svar den 31 mars på fullmäktige. Jag håller fast vid att barnomsorgspeng och familjedaghem måste lyftas fram än starkare som goda alternativ till förskolan. Dessa alternativ är pedagogisk omsorg och kan definitivt avlasta trycket på stora barngrupper och kommunens svåra planeringsproblem. Här har inte Umeå med socialdemokraterna i spetsen gjort tillräckligt!

Det är ett stort fokus på att det har fötts så många barn i Umeå kommun vilket är fantastiskt. När jag satt i skolstyrelsen som ersättare tidigt 2000 tal var vi tvungna att lägga ner förskolor pga barnbrist. Visst kan det vara omöjligt att planera barnomsorg, men nu när stora barnkullar har vuxit upp kan det inte komma som en överraskning att de också ska gå i skola, eller trodde man att familjer skulle flytta från området?

20140305-235928.jpg

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,