Etikett: Barns uppväxtvillkor

Åtgärder mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 4

För två veckor sedan deltog jag i ett seminarium där Tapio Salonen föreläste om barnfattigdom och jag satt även med i ett panelsamtal där jag fick delge mina reflektioner i saken. Salonen är professor i socialt arbete och den som antagligen varit mest involverad i studierna om barn som lever i ekonomisk utsatthet eller enklare sagt, i barnfattigdom.

Ordet barnfattigdom har tidvis varit mycket kritiserat inte minst efter Uppdrag granskning för drygt ett år sedan. Oavsett vad man anser om ordet så är det helt klart att det finns barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och som inte har samma möjligheter till aktiviter eller materiella saker som andra jämnåriga. Denna dag var det väldigt många politiker i publiken vilket var tydligt när ordet var fritt och det var flera som sökte bevis för att säga vems fel det var, Alliansen eller Socialdemokraterna eftersom ekonomiska skillnader började för mer än 20 år sedan.

Det är olyckligt att använda simpla begrepp för att hitta någon att skuldbelägga och det är också att göra det alltför lätt för sig. Det är klart att ojämlikheten har ökat och det är ett stort problem att barns fritid är beroende i större grad av ekonomi konsumtion och förväntningar i relation till vad andra barn har eller får.

Jag har skrivit om det tidigare att Alliansregeringen med Kristdemokraterna har genomfört reformer för att bekämpa barnfattigdom som att höja grundnivån i föräldraförsäkringen fr 180 kr/dag till 225 kr; Höjning av bostadstillägg och flerbarnstillägg; infört fritidspeng; jobbstimulans; ungdomar i familjer med försörjningsstöd ska kunna behålla det man tjänar vid arbete och inte räknas in i familjens inkomst. Några av dessa reformer har redan gett effekt, men en del är så nya att vi ännu inte sett resultat. I Umeå sjunker även antalet hushåll med försörjningsstöd och har gjort så under en lång tid.

Igår hade vi årsbokslut för Socialnämnden och där visar tydliga siffror att antalet barn som ingår i hushåll som fått försörjningsstöd sjunkit med 11% i hela kommunen vilket innebär 141 färre barn jämfört med 2012. Det är glädjande siffror, men det ser inte lika bra ut i alla kommundelar. Det är min starka förhoppning att med en enad förvaltning i Umeå kommun kommer vi att stärka arbetet med att ge alla våra barn mer jämlika förutsättningar. Tapio Salonen uttryckte det mycket starkt att alla barn borde ges en dator i skolan eftersom det ger bättre möjligheter för barnen att inte uppleva ekonomisk utsatthet eller barnfattigdom. Jag har bloggat om det förr att när elever i Umeå fått en dator från åk 6, har det sett helt olika ut i kommundelarna. På vissa skolor har eleverna mycket liten tillgång till dator på skolan och man förutsätts ha egen privat dator hemma för att utföra skolarbetet. Även här är en förändring på gång. Det är bra!

 

 

Kränkningar på arbetsplats

Av , , 11 kommentarer 10

Gårdagens svarta rubriker på framsidan i VK berörde mig mycket djupt, "Elever polisanmälda för misshandel på skola" Två minderåriga elever blev i förra månaden polisanmälda för att ha misshandlat en annan elev. Artikeln beskrev hur de släpat in honom in i klassrummet, fällt honom och sedan sparkat honom.

Enligt artikeln har skolan medgett att den misslyckats med att stoppa en mobbningsprocess som pågått i flera år. I flera år!! När jag läste artikeln kändes det djupt i hjärtat och jag blev alldeles kall. Här har ett barn i mellanstadiet blivit utsatt för sparkar, hot och blivit kallad äckel och fått elaka sms utan att skolan gjort något. Tänk dig själv att när du går till ditt arbete att kollegor börjar kalla dig äckel och slår dig när de får en chans? Hur skulle det kännas och hur bra skulle du kunna utföra ditt arbete?

Det tog nästan två månader innan anhöriga blev kallade tillsammans med eleven till ett möte på skolan. Oacceptabelt, skolan och vuxna måste agera direkt! Det står för övrigt ingenting i artikeln om att de elever som blivit polisanmälda blivit kallade till möte tillsammans med anhöriga, men det måste de ha blivit eller?

Efter det att jag läste artikeln talade jag med mina barn om den. Även om jag inte är i skolan så vill jag veta vad som händer och jag har även besökt mina barns skola vid ett par tillfällen. Jag vill vara säker på att barnen är trygga i skolan och jag som förälder ska också känna mig trygg med de vuxna som finns i skolan.  

Folkbladet skriver idag om fallet och att Skolinspektionen nu ska utreda. Det är bra att skolan har en plan mot kränkande behandling, men vad gör det om den inte används? I artikeln ger man också tips och råd från Friends till föräldrar som får reda på kränkning eller mobbning.

Om ditt barn utsätts:
* Prata med ansvarig klasslärare eller mentor
* Kontakta rektor
* Anmäl ärendet till Barn och Elevombudet, BEO

Om ditt barn utsätter:
* Prata med ditt barn om det som händer
* Skapa en handlingsplan tillsammans med ditt barn och en positiv kontakt med skolan
* Fråga dig själv varför ditt barn kränker
* Uppmuntra barnet när kränkningar upphört.