Etikett: budgetprocess

Helhetsgrepp för kommunen

Av , , 3 kommentarer 6

Dagens märkligaste debatt inlägg finner vi på debattsidan från kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg http://www.vk.se/1693590/utmaningar-for-umea-infor-nasta-ar . Eller det kanske egentligen inte är märkligt eftersom det är en ordförandes uppgift att samla krafterna inför kommande budgetarbete. Det är också viktigt att måla upp en korrekt och gemensam bild över verkligheten och de eventuella faror som kan ses runt om hörnet. Så långt inga konstigheter, men i slutet av debattartikeln läser vi detta:

”I den budgetprocess vi nu är inne i är det oerhört viktigt att alla ser till helheten. Det är förödande om vissa endast ser till sin egen verksamhet och det blir konflikter mellan olika ”nämndpartier”. Det vilar ett mycket stort ansvar, med hänsynstagande till varandra, på alla inblandade för att målet – en stark och bra tillväxtbudget för Umeå – ska kunna nås.”

Samma ord sades i måndags (han är i alla fall konsekvent) när politiker och tjänstemän fick ta del av de ekonomiska förutsättningarna för 2017. Det var ingen vacker bild som målades upp. Ekonomin har stora utmaningar milt uttryckt. Det blir så märkligt att uttala att alla ska se till helheten och inte endast företräda sin nämnd. Jag kan inte se det annat som om att Socialdemokraterna försöker att ena sin egen partigrupp eftersom det är trots allt S som sitter på alla ordförandeposter denna mandatperiod. Det är ett tydligt rop för att skapa enighet bland alla nya ordföranden som helst av allt vill göra stora avtryck i den nämnd de ansvarar för.

En helhetsbild av kommunen är viktig för varje beslut får konsekvenser någon annanstans. Om det satsas på bostadsbyggande i områden som är obebyggda kommer det att innebära behov av bättre kommunikationsförbindelser, kanske skola och barnomsorg eller handel i närheten. Det kostar. Vi får fler allt fler äldre inom ett antal år vilket betyder ökat behov av bostäder för äldre och det är tydligt att samhällsplaneringen behöver ett helhetsgrepp. Från förskola till vård och omsorgsboenden. Pengar kommer att behövas.

I dagarna besöker Näringslivsservice en tidigare kommundel för att tala om företagssamhet och utveckling och då måste man veta vad en nedlagd skola innebär för företagsamhet och byggande i Botsmark och Bullmark. Vilka företag vill etablera sig i områden som inte har fungerande närservice eller barnomsorg för anställda? En helhetsbild av ekonomin är bra, men vi måste se hela kommunen och där är jag tyvärr övertygad om att flera av nämnderna har ett återstående arbete att klara. Hur kommer Hans Lindberg att klara att ena sin egen partigrupp och undvika konflikter? Konflikterna finns, det vet jag, men hur svåra är de? Vi vet svaret om dryga två månader.

 

Nåt på gång och lista till Parlamentet

Av , , Bli först att kommentera 8

S och V är överens om budgeten, är den svarta rubriken på VKs första sida och det är klart att det är spännande, för det är sannerligen på tiden. Sedan blir jag bekymrad för ingenting framgår överhuvudtaget i artikeln om de verkligen är överens eller ej. Det var länge sedan jag läste en artikel med så många citat av Lennart Holmlund som sa inga kommentarer. Vi vet just nu ingenting, men nåt är på gång…

Något annat som är på gång och som idag blev officiellt är Kristdemokraternas kompletta lista till valet till Europa parlamentet nästa år. Lars Adaktusson och Ebba Busch är starka toppnamn som jag har stort förtroende för. Jag är också mycket glad och stolt för det förtroende som partiet visat mig.

Här är listan i sin helhet:

Kandidater till EU-parlamentsvalet:

1. Lars Adaktusson, 58 år, Stockholm

2. Ebba Busch Thor, 26 år, Uppsala

3. Mikael Anefur, 56 år, Kristianstad

4. Désirée Pethrus, 54 år, Stockholm

5. Anders Sellström, 49 år, Umeå

6. Sara Skyttedal, 27 år, Stockholm

7. Lars O Molin, 68 år, Örebro

8. Matilda S Granberg, 29 år, Göteborg

9. Charlie Weimers, 31 år, Hammarö

10. Caroline Szyber, 32 år, Stockholm

11. Yusuf Aydin, 31 år, Botkyrka

12. Irene Oskarsson, 48 år, Aneby

13. Roland Utbult, 62 år, Uddevalla

14. Gudrun Brunegård, 56 år, Vimmerby

15. Conny Brännberg, 57 år, Skövde

16. Penilla Gunther, 49 år, Trollhättan

17. Lars Gustafsson, 62 år, Laholm

18. Lili André, 43 år, Gävle

19. Mattias Grängzell, 26 år, Malmö

20. Amanda Agestav, 39 år, Västerås

21. Per Landgren, 55 år, Göteborg

22. Soledad Henriquez, 29 år, Örnsköldsvik

23. Christer Broström, 27 år, Arvika

24. Ewa Sundkvist, 59 år, Örebro

25. Else-Marie Lindgren, 64 år, Borås

26. Magda Ayoub, 60 år, Upplands Väsby

27. Henrik Ehrenberg, 40 år, Stockholm

28. Jennifer Brown, 18 år, Stockholm

29. Tommy Bernevång Forsberg, 54 år, Jönköping

30. Roksana Parsan, 29 år, Stockholm

31. René Jaramillo, 35 år, Växjö

32. Anne-Lie Sundling, 60 år, Öckerö

33. Lars Eklund, 71 år, Linköping

34. Susanne Wismén, 48 år, Jönköping

35. Magnus Hedman, 41 år, Halmstad

36. Soheila Fors, 47 år, Karlskoga

37. Stig Nyman, 70 år, Vallentuna

38. Lars-Axel Nordell, 61 år, Örebro

39. Marie Louise Forslund-Mustaniemi, 56 år, Strängnäs

40. Jesper Haglund, 44 år, Bryssel

41. Veronica Kerr, 43 år, Umeå

42. Antonella Pirrone, 53 år, Nynäshamn

43. Per Ewert, 40 år, Nässjö

44. Jonny Kärkkäinen, 55 år, Vilhelmina

 

 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Vård i livets slutskede och AFA pengarna

Av , , 2 kommentarer 13

Under gårdagens socialnämnd fick vi en redovisning över de siffror som har rapporterats in till palliativa registret när det gäller dödsfall i kommunens särskilda boenden med anledning av de artiklar som varit i VK. Det var en mycket intressant redovisning där man i staplar kunde visa om den boende i dödsögonblicket varit ensam eller haft sällskap av en anhörig eller personal. I Umeå kommun var det 9,7 % av alla dödsfall där den boende fått dö ensam.

Om man bara vill tala siffror och jämföra statistik med riket kan man anse det vara bra (90,3 % hade någon närvarande hos sig jämf med 85,2 % i riket), men jag tycker att här gör man det lätt för sig. Bakom varje siffra finns en människa med en historia och anhöriga och man kan aldrig ta ifrån dem deras upplevelser. Vi kan inte, och får inte, slå oss för bröstet och säga att vi alltid uppfyller kvalitetsdeklarationerna eller att kommunens egna boenden alltid är bättre jämfört med andra privata boenden. 

Det är naivt att tro att brister inte finns i kommunala boenden bara för att man inte talat om dem.Avvikelser i kommunala boenden ska rapporteras och personalen ska aldrig vara rädda för att påtala när de ser eller upplever brister i vården. I de här fallen som VK har skrivit om verkar det ha funnits en rädsla för att tala öppet om när vårdpersonal sagt att extra personal bör sättas in och det är olyckligt.

Äldreomsorgen och AFA pengarna

Vid gårdagens presskonferens ställdes frågan att nu måste ni väl vara glada för att socialnämnden får 25 miljoner extra till äldreomsorgen? Jublet har jag inte märkt av ännu, kanske för att i detta fall verkar det i huvudsak vara en detaljstyrningsresurs för personalen och inte för äldreomsorgen i stort. Jag påtalade att Kristdemokraterna hade ett annat förslag vilket definitivt skulle gett betydligt mer pengar till både socialnämnden och till skolan. Det är verksamheternas pengar som nu omfördelas igen efter politikers vilja att detaljstyra och där kanske inte alltid brukarnas bästa kommer främst. Fördelningen av AFA pengarna har blivit ytterligare en budgetprocess efter en princip jag inte alls delar.